Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hellochao trong 04:08:43 PM Ngày 23 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21563Tiêu đề: Tần số dao động của sàn nhà gần giá trị nào nhất sau đây?
Gửi bởi: hellochao trong 04:08:43 PM Ngày 23 Tháng Tám, 2014
 Để xác định tần số rung của nền nhà một công xưởng người ta dùng 1 tần số kế đơn giản là 1con lắc lò xo gồm 1 vật nhỏ m=10 g gắn với 1 lò xo gắn chặt với vật, đầu còn lại gắn với 1 giá đỡ sao cho vịt trí gắn lò xo với giá đỡ có thể thay đổi được để điều chỉnh cho vật đặt sát sàn nhà, lò xo được giá đỡ cố định giữ thẳng đứng. Khi sàn nhà rung vật dao động theo. Người chỉnh vị trí điểm treo thì thấy khi điểm treo lò xo cách vât 10cm thì vật dao động với biên độ lớn nhất, tần số dao động của sàn nhà gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 200 Hz
B. 300 Hz
C. 400 Hz
D. 100 Hz
Mong mọi người giúp em với