Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: sun_fun99 trong 09:55:05 PM Ngày 21 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21558Tiêu đề: TN Y-Âng về giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: sun_fun99 trong 09:55:05 PM Ngày 21 Tháng Tám, 2014
Trong thí nghiệm Y-Âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda 1=750mm[/tex], [tex]\lambda 2=675mm[/tex] và [tex]\lambda 3=600mm[/tex].Tại M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách hai khe bằng 1,5 [tex]\mu m[/tex] có vân sáng của bức xạ bàng bao nhiêu?
Mọng mọi người giúp em với ạ!

Tiêu đề: Trả lời: TN Y-Âng về giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:36:12 PM Ngày 21 Tháng Tám, 2014
Trong thí nghiệm Y-Âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda 1=750mm[/tex], [tex]\lambda 2=675mm[/tex] và [tex]\lambda 3=600mm[/tex].Tại M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách hai khe bằng 1,5 [tex]\mu m[/tex] có vân sáng của bức xạ bàng bao nhiêu?
Mọng mọi người giúp em với ạ!
Em xem lại đơn vị trong đề.
Hiệu khoảng cách hai khe? Có lẽ nên nói là hiệu khoảng cách từ M đến hai khe: [tex]d_{2}-d_{1}=\frac{ax}{D}[/tex]
Vân sáng tại M: [tex]d_{2}-d_{1}=k\lambda = 1,5 \mum[/tex]
Suy ra: Ta lấy [tex]\frac{d_{2}-d_{1}}{\lambda }[/tex], cái nào nguyên thì là đáp số.