Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: anhduong2000 trong 04:54:41 PM Ngày 21 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21555Tiêu đề: con lắc đơn
Gửi bởi: anhduong2000 trong 04:54:41 PM Ngày 21 Tháng Tám, 2014
Nhờ thầy cô chỉ giúp
Một con lắc đơn có khối lượng 0,5kg, chiều dài 0,5m, biên độ dao động 5 độ
 tại nơi g=9,5m/s2. Do có ma sát nên sau 5 chu kì thì biên độ của con lắc là 4 độ
. Phải dung một máy cung cấp năng lượng cho con lắc để duy trì biên độ dao động 5 độ
. Tính công suất của máy:
Có 2 cách giải  theo 2 quyển sách tham khảo
+C1
công suất=( độ giảm cơ năng trong 5 chu kì)/5T
+C2: tính độ giảm cơ năng sau 1 chu ki rồi chia cho chu kì
với hai cách trên thì đáp số khong trùng nhau.
Mong thầy cô chỉ giúp em.
Và em hỏi thêm cung đề bài trên nhưng câu hỏi là: Để duy trì dao động thi cân cung cấp 1 công suất là bao nhiêu. Nó có khác với câu hỏi: Để duy trì dao động 5 độ không?


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn
Gửi bởi: anhduong2000 trong 04:17:24 PM Ngày 23 Tháng Tám, 2014
thầy cô giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:15:22 AM Ngày 29 Tháng Tám, 2014
Cả hai cách này đều không chính xác !

Cách chính xác là phải cung cấp năng lượng cho con lắc trong mỗi nửa chu kì dao động ( giống như cách bổ sung năng lượng của con lắc trong đồng hồ cơ )


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:21:20 PM Ngày 01 Tháng Chín, 2014
Em làm theo các bước sau  :

+ Tính độ giảm cơ năng sau mỗi nửa chu kì

+ Độ giảm cơ năng này đúng bằng năng lượng bổ sung cho hệ trong nửa chu kì

+ Suy ra công suất cần tìm