Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phucdodh trong 08:57:41 PM Ngày 19 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21543Tiêu đề: 2 câu trắc nghiệm về dao động điều hoà khó
Gửi bởi: phucdodh trong 08:57:41 PM Ngày 19 Tháng Tám, 2014
Xin mọi người cùng giải giúp mình 2 câu TN dưới đây:

 1.Một chất điểm dao động điều hoà theo pt x=4cos([tex]\frac{2\prod{}}{3}[/tex].t) (x tính bằng cm, t tính bằng s).
Kể từ t bằng 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x= - 2 lần thứ 2011 tại thời điểm
A. 3016          B.6030           C.6031            D.3015

 2.Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi:
A.Lực tác dụng có độ lớn cực đại       B.Lực tác dụng đổi chiều
C.Lực tác dụng bằng 0                       D.Lực tác dụng có độ lớn khộng đổi

Riêng câu 2, phiền mọi người giải thích kỹ giùm mình giữa 2 đáp án A và B!
Xin trân trọng cảm ơn! ~O)
 


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu trắc nghiệm về dao động điều hoà khó
Gửi bởi: sun_fun99 trong 09:21:35 PM Ngày 19 Tháng Tám, 2014
Xin mọi người cùng giải giúp mình 2 câu TN dưới đây:

 1.Một chất điểm dao động điều hoà theo pt x=4cos([tex]\frac{2\prod{}}{3}[/tex].t) (x tính bằng cm, t tính bằng s).
Kể từ t bằng 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x= - 2 lần thứ 2011 tại thời điểm
A. 3016          B.6030           C.6031            D.3015

 
 
[tex]T=\frac{2\pi }{\omega }[/tex]
tại t=0[tex]\Rightarrow[/tex] x=4 và v <0
Ta có 2011=2010 +1
[tex]\Rightarrow[/tex] t=1005T+ ([tex]\frac{T}{4}+\frac{T}{12}[/tex]) vẽ đường tròn lượng giác ra nhé!
=3016s
Nếu sai sót mong mọi người sửa cho em ạ!
Tiêu đề: Trả lời: 2 câu trắc nghiệm về dao động điều hoà khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:37:57 PM Ngày 19 Tháng Tám, 2014
2.Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi:
A.Lực tác dụng có độ lớn cực đại       B.Lực tác dụng đổi chiều
C.Lực tác dụng bằng 0                       D.Lực tác dụng có độ lớn khộng đổi

Riêng câu 2, phiền mọi người giải thích kỹ giùm mình giữa 2 đáp án A và B!
Xin trân trọng cảm ơn! ~O)
 
Chất điểm đổi chiều khi vật đến biên ==> x = -A hoặc x = A
+ Lực tác dụng |Fhp|=KA (lớn nhất) ==> A đúng
+ Lực hồi phục luôn hướng về VTCB ==> Lực đổi chiều khi qua VTCB ==> B sai
+ Fhp=0 khi x=0 ==> C Sai


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu trắc nghiệm về dao động điều hoà khó
Gửi bởi: phucdodh trong 03:10:58 PM Ngày 20 Tháng Tám, 2014
2.Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi:
A.Lực tác dụng có độ lớn cực đại       B.Lực tác dụng đổi chiều
C.Lực tác dụng bằng 0                       D.Lực tác dụng có độ lớn khộng đổi

Riêng câu 2, phiền mọi người giải thích kỹ giùm mình giữa 2 đáp án A và B!
Xin trân trọng cảm ơn! ~O)
 
Chất điểm đổi chiều khi vật đến biên ==> x = -A hoặc x = A
+ Lực tác dụng |Fhp|=KA (lớn nhất) ==> A đúng
+ Lực hồi phục luôn hướng về VTCB ==> Lực đổi chiều khi qua VTCB ==> B sai
+ Fhp=0 khi x=0 ==> C Sai

Em đã hiểu, cảm ơn thầy nhiều ạ! :D