Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: baycaobayxa trong 10:05:31 AM Ngày 17 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21531Tiêu đề: bài tập về hàm số
Gửi bởi: baycaobayxa trong 10:05:31 AM Ngày 17 Tháng Tám, 2014
cho hàm số y=x^3-3mx^2+3(m^2-1)x-m^3 với m=1
a) chứng minh rằng trên đồ thị luôn tồn tại vô số cặp điểm mà tiếp tuyên tại đo song song với nhau và các đường thẳng đi qua từng cặp điểm này đồng quy với nhau tại một điểm cố định
b) giả sử M là điểm di động trên đồ thị hàn số đoạn giữa điểm cực đại và điểm cực tiểu. Chứng minh rằng trên đồ thị hàm số luôn tồn tại 2 điểm phân biệt mà tiếp tuyến tại đó vuông góc với tiếp tuyến tại M


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về hàm số
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:06:55 AM Ngày 17 Tháng Tám, 2014
Tác giả đọc kỹ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT!

Và khi ghi tag, làm ơn ghi những tag quan trọng liên quan đến bài đăng.