Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hellochao trong 09:02:29 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21524Tiêu đề: Công suất tiêu thụ của toàn đoạn mạch là
Gửi bởi: hellochao trong 09:02:29 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2014
Bài toán 6: Đặt điện xoay chiều ổn định có giá trị hiệu dụng [tex]100\sqrt{3}\[/tex] vào 2 đầu đoạn AB gồm 2 đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM là cuộn dây có điện trở thuần, đoạn MB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện. Điện áp hiệu dụng trên MB gấp đôi điện áp trên R và cường độ dòng điện hiệu dụng trên R và cường độ dòng điện hiệu dụng trên mạch 0,5A. Điện áp MB vuông pha với điện áp AB. Công suất tiêu thụ của toàn đoạn mạch là
A. 150W
B. 90W
C. 50W
D. 100W


Tiêu đề: Trả lời: Công suất tiêu thụ của toàn đoạn mạch là
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:22:44 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2014
bạn đọc lại nội quy nha
Bài viết của bạn ko rõ mục đích