Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dohuyloc1234 trong 01:45:30 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21519Tiêu đề: Dao động cơ học
Gửi bởi: dohuyloc1234 trong 01:45:30 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2014
Thầy ơi cho em hỏi? giá trị cực tiểu của gia tốc trong dao động điều hòa là a=-(omega^2)*A phải không thầy?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ học
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:00:13 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2014
Thầy ơi cho em hỏi? giá trị cực tiểu của gia tốc trong dao động điều hòa là a=-(omega^2)*A phải không thầy?
Nếu xét dấu thì đúng là vậy, còn nếu nói đến độ lớn gia tốc cực tiểu thì bằng không.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ học
Gửi bởi: dohuyloc1234 trong 12:43:12 AM Ngày 17 Tháng Tám, 2014
trong đề thi đại hoc 2014 vừa rồi có 1 câu ghi là : 1 vật nhỏ dđđh theo 1 quỷ đạo thẳng dài 14cm voi chu kì 1s.Từ thời điểm vật qua vị trí 3,5cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ 2, vật có tốc độ trung bình là? Thầy giải giúp em


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ học
Gửi bởi: baycaobayxa trong 08:39:21 AM Ngày 17 Tháng Tám, 2014
trong đề thi đại hoc 2014 vừa rồi có 1 câu ghi là : 1 vật nhỏ dđđh theo 1 quỷ đạo thẳng dài 14cm voi chu kì 1s.Từ thời điểm vật qua vị trí 3,5cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ 2, vật có tốc độ trung bình là? Thầy giải giúp em

L=2A=>A=L/2=7cm. Do bài không nói độ lớn nên gia tốc cực tiểu tại biên +A. Bạn vẽ vòng tròn lượng giác ra sẽ tìm được thời gian đi quãng đường đó là T/6+T=7/6s và quãng đường đi trong khoảng thời gian này là A/2+4A=31,5cm=> vtb=S/t=31,5/(7/6)=27 cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ học
Gửi bởi: dohuyloc1234 trong 06:23:49 PM Ngày 17 Tháng Tám, 2014
Nhưng hình như đáp án trên mạng ra là 26,7cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ học
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:31:29 PM Ngày 17 Tháng Tám, 2014
trong đề thi đại hoc 2014 vừa rồi có 1 câu ghi là : 1 vật nhỏ dđđh theo 1 quỷ đạo thẳng dài 14cm voi chu kì 1s.Từ thời điểm vật qua vị trí 3,5cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ 2, vật có tốc độ trung bình là? Thầy giải giúp em

L=2A=>A=L/2=7cm. Do bài không nói độ lớn nên gia tốc cực tiểu tại biên +A. Bạn vẽ vòng tròn lượng giác ra sẽ tìm được thời gian đi quãng đường đó là T/6+T=7/6s và quãng đường đi trong khoảng thời gian này là A/2+4A=31,5cm=> vtb=S/t=31,5/(7/6)=27 cm/s
Đề ĐH 2014 thì chúng tôi đã thảo luận ở đây rồi: click vào (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21129.0)
Còn bài giải chi tiết thì trang chủ có rất nhiều,