Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TIN HỌC => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 07:58:53 PM Ngày 15 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21513Tiêu đề: Cài đặt Thư Viện Vật Lý trên Chrome
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:58:53 PM Ngày 15 Tháng Tám, 2014
Mời mọi người add ứng dụng của TVVL trên Chrome (nên mở bằng trình duyệt chrome):click vào đây (https://chrome.google.com/webstore/detail/th%C6%B0-vi%E1%BB%87n-v%E1%BA%ADt-l%C3%BD/lgkkhpgcfemeohcnlafblmadafamnabj)


Tiêu đề: Trả lời: Cài đặt Thư Viện Vật Lý trên Chrome
Gửi bởi: Trần Triệu Phú trong 11:10:26 AM Ngày 19 Tháng Tám, 2014
Cài vô sẽ dc như thế này đây :P