Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: amy712 trong 08:16:15 AM Ngày 15 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21512Tiêu đề: [Vật lí 8] Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau
Gửi bởi: amy712 trong 08:16:15 AM Ngày 15 Tháng Tám, 2014
2 bình trụ thông nhau đặt thẳng đứng chứa nước được đậy bằng các pít-tông lớn và nhỏ. Ở vị trí cân bằng, pít-tông lớn cao hơn pít-tông nhỏ 1 đoạn h.
a) Tìm m (khối lượng) đặt lên pít-tông lớn để 2 bên cân bằng.
b) Nếu đặt m lên pít-tông nhỏ thì mực nước chênh nhau bao nhiêu.


Tiêu đề: Trả lời: [Vật lí 8] Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau
Gửi bởi: 1412 trong 05:03:47 PM Ngày 15 Tháng Tám, 2014
Mong bạn đọc kĩ Quy định cần thiết!
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7057.0


Tiêu đề: Trả lời: [Vật lí 8] Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau
Gửi bởi: amy712 trong 08:37:33 AM Ngày 20 Tháng Tám, 2014
2 bình trụ thông nhau đặt thẳng đứng chứa nước được đậy bằng các pít-tông lớn và nhỏ. Ở vị trí cân bằng, pít-tông lớn cao hơn pít-tông nhỏ 1 đoạn h.
a) Tìm m (khối lượng) đặt lên pít-tông lớn để 2 bên cân bằng.
b) Nếu đặt m lên pít-tông nhỏ thì mực nước chênh nhau bao nhiêu.
Giúp mình làm bài này với mọi người.
PS: Em xin lỗi vì chưa đọc nội quy ạ.


Tiêu đề: Trả lời: [Vật lí 8] Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau
Gửi bởi: cái gáo nhỏ trong 09:33:27 AM Ngày 26 Tháng Chín, 2014
Bình trụ lớn: khối lượng pit-tông M1, tiết diện S1
Bình trụ nhỏ: khối lượng pit-tông M2, tiết diện S2
Nước: khối lượng riêng D
- Trước khi đặt vật m, xét áp suất tại điểm ngay dưới pit-tông 2:
p1 = p2 <=> [tex]\frac{10M1}{S1}+ 10D.h = \frac{10M2}{S2}[/tex]
=> [tex]\frac{M1}{S1}+ D.h = \frac{M2}{S2}[/tex] (1)
- Đặt vật lên pit-tông lớn, khi cân bằng
[tex]\frac{10(M1 + m)}{S1} = \frac{M2}{s2}[/tex] (2)
Từ (1) và (2) => m
- Đặt vật lên pit-tông nhỏ, khi cân bằng:
[tex]\frac{10M1}{S1}+ 10D.H = \frac{10(M2+m)}{S2}[/tex]
Thay m vào => H (độ chênh mực nước)