Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: miamiheat(HSBH) trong 12:26:50 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21507Tiêu đề: Dao động điều hoà
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 12:26:50 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2014
1. Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì T. Gọi v_TB là tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì khoảng thời gian mà v [tex]\geq[/tex] [tex]\pi[/tex] v_TB/4 là ?

2.Một vật dao động điều hoà với chu kì T và biên độ 5 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc lò xo có độ lớn gia tốc vượt quá 100 [tex]cm/s^{2}[/tex] là 2T/3. Lấy [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10. Tần số dao động của vật là?

3.Con lắc lò xo dao động điều hoà mà chiều dài của lò xo biến thiên từ 40 cm đến 56 cm. Thời gian ngắn nhất chiều dài lò xo giảm từ 52 cm đến 48 cm là 0,5 s. Tốc độ cực đại của vật tính theo m/s.

Mọi người giúp mình trả lời với.

  

  


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hoà
Gửi bởi: huongduongqn trong 01:25:01 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2014
1. Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì T. Gọi v_TB là tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì khoảng thời gian mà v [tex]\geq[/tex] [tex]\pi[/tex] v_TB/4 là ?

Mọi người giúp mình trả lời với.

  
[tex]v_t_b=\frac{s}{t}=\frac{4A\omega }{2\pi}=\frac{2v_m_a_x}{\pi}\\v\geq \pi \frac{v_t_b}{4}\rightarrow v \geq \frac{v_m_a_x}{2}[/tex]
bạn vẽ đường tròn và tìm được thời gian đó là T/3


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hoà
Gửi bởi: huongduongqn trong 01:29:07 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2014
2.Một vật dao động điều hoà với chu kì T và biên độ 5 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc lò xo có độ lớn gia tốc vượt quá 100 [tex]cm/s^{2}[/tex] là 2T/3. Lấy [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10. Tần số dao động của vật là?
 
Từ hình vẽ bạn có a = amax/2=>amax=200cm/s2=w2A[=>w=>f


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hoà
Gửi bởi: huongduongqn trong 01:33:13 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2014
3.Con lắc lò xo dao động điều hoà mà chiều dài của lò xo biến thiên từ 40 cm đến 56 cm. Thời gian ngắn nhất chiều dài lò xo giảm từ 52 cm đến 48 cm là 0,5 s. Tốc độ cực đại của vật tính theo m/s.

Mọi người giúp mình trả lời với.

2A = lmax-lmin=>A=8cm
chiều dài lò xo giảm từ 52 cm đến 48 cm => vật chuyển động từ VT x = 4cm => VTCB x = 0 theo chiều âm => t = T/12=>T =>vmax


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hoà
Gửi bởi: baycaobayxa trong 02:44:42 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2014
hướng dương bạn nhầm tí bài cuối ý A= lmax-Lmin  :D


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hoà
Gửi bởi: huongduongqn trong 09:47:14 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2014
hướng dương bạn nhầm tí bài cuối ý A= lmax-Lmin  :D
ok tớ gõ nhầm nhưng tính vẫn đúng. Cảm ơn bạn na.