Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: ex_delta98 trong 10:03:57 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21505Tiêu đề: Giúp em bài lượng giác giải phương trình
Gửi bởi: ex_delta98 trong 10:03:57 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2014
[tex]sinx + 2 = 2cosx.cos(2x-\frac{\prod{}}6{}) + 4sin^{2}x[/tex]
Giúp em với nha :D


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài lượng giác giải phương trình
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 10:57:40 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2014
Xin lỗi vì đã để e chờ lâu, bài này hơi dài 1 tí  :P :P :P

[tex]pt\Leftrightarrow 4\sin ^{2}x-2+2\cos x.\cos (2x-\frac{\pi }{6})-\sin x=0[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 4\sin ^{2}x-2+2\cos x.(\cos2x.\cos\frac{\pi}{6}+\sin2x.\sin\frac{\pi }{6})-\sin x=0[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 4\sin ^{2}x-2+2\cos x.(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos2x+\frac{1}{2}\sin2x)-\sin x=0[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 4\sin ^{2}x-2+\sqrt{3}\cos x.\cos2x +\cos x.\sin2x-\sin x=0[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 4\sin ^{2}x-2+\sqrt{3}\cos x(2\cos^{2}x-1)+\sin x(2\cos^{2}x-1)=0[/tex]

Biến đổi ở bên ngoài 1 chút: [tex]4\sin ^{2}x-2=2(2\sin ^{2}x-1)=2[2(1-\cos ^{2}x)-1]=2(1-2\cos ^{2}x)=-2(2\cos^{2}x-1)[/tex]

[tex]pt\Leftrightarrow \sqrt{3}\cos x(2\cos^{2}x-1)+\sin x(2\cos^{2}x-1) -2(2\cos^{2}x-1)=0[/tex]

[tex]\Leftrightarrow (2\cos^{2}-1)(\sqrt{3}\cos x+\sin x-2)=0[/tex]

Đến đây đc chưa?  :D


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài lượng giác giải phương trình
Gửi bởi: ex_delta98 trong 11:07:18 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2014
Giúp em bài này nữa :D
[tex]sin3x + sin2x + sinx - cos3x - cos2x + cosx +1 = 0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài lượng giác giải phương trình
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:44:26 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2014
Giúp em bài này nữa :D
[tex]sin3x + sin2x + sinx - cos3x - cos2x + cosx +1 = 0[/tex]

Thay đổi thứ tự chút, để ghép nhóm

[tex]pt\Leftrightarrow \sin 3x+\sin x+\sin 2x+\cos x-\cos 3x -\cos 2x+1=0[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 2\sin 2x .\cos x+\sin 2x+2\sin 2x .\sin x -\cos 2x+1=0[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \sin 2x (2\cos x+1+2\sin x)+1- \cos 2x=0[/tex]

BIến đổi bên ngoài 1 chút: [tex]1-\cos 2x=1-(\cos ^{2}x-\sin ^{2}x)=2\sin ^{2}x[/tex]

[tex]pt\Leftrightarrow 2\sin x.\cos x.(2\cos x+2\sin x+1)+2\sin^{2}x=0[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 2\sin x.(2\sin x.\cos x+2\cos^{2}x+\cos x+\sin x)=0[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 2\sin x.[\sin x.(2\cos x+1)+\cos x.(2\cos x+1)]=0[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 2\sin x.[(2\cos x+1)(\sin x+\cos x)]=0[/tex]

Đến đây đc chưa?  :D


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài lượng giác giải phương trình
Gửi bởi: ex_delta98 trong 09:31:44 PM Ngày 19 Tháng Tám, 2014
[tex]8 \cos x=\frac{\sqrt{3}}{\sin x}+\frac{1}{\cos x}[/tex]
giúp em bài này nha