Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: p.q.huy trong 12:17:06 AM Ngày 12 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21487Tiêu đề: bài tập con lắc đơn trong thang máy cần giải đáp
Gửi bởi: p.q.huy trong 12:17:06 AM Ngày 12 Tháng Tám, 2014
một con lắc đơn treo vào trần 1 thang máy g = 10 [tex]m/s^{2}[/tex]. thang máy đứng yên cho dao động với biên độ góc [tex]\alpha 0[/tex] và năng lượng E. Khi vật có li độ +[tex]\alpha 0[/tex] thì cho thang máy cđ nhanh dần đều lên trên vs a=2m/[tex]s^{2}[/tex]. so sánh [tex]\beta 0[/tex] và [tex]\alpha 0[/tex], E' và E.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc đơn trong thang máy cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:31:19 AM Ngày 12 Tháng Tám, 2014
một con lắc đơn treo vào trần 1 thang máy g = 10 [tex]m/s^{2}[/tex]. thang máy đứng yên cho dao động với biên độ góc [tex]\alpha 0[/tex] và năng lượng E. Khi vật có li độ +[tex]\alpha 0[/tex] thì cho thang máy cđ nhanh dần đều lên trên vs a=2m/[tex]s^{2}[/tex]. so sánh [tex]\beta 0[/tex] và [tex]\alpha 0[/tex], E' và E.
Bài toán thay đổi yếu tố tác động bên ngoài lên con lắc chú ý với ba câu hỏi
+ VTCB có thay đổi hay không (trước và sau khi thay đổi). nếu có tìm độ dịch OO' (O' VTCB mới)
+ Vị trí vật khi xảy ra sự thay đôi yếu tố bên ngoài so với VTCB mới (nếu có x' = x (+,-) OO' dấu +,- còn tùy chiều dịch OO').
+ vận tốc trước và sau khi thay đổi tức thì không thay đổi.
Với bài trên.
(chọn hệ quy chiếu thang máy ==> con lắc xuất hiện thêm Fqt)
(1). VTCB không đổi vì con lắc chịu Fqt theo phương đứng nên VTCB vẫn như cũ
(2) Khi thang máy bắt đầu chuyển động khi vật ở biên, mà vị trí CB không đổi ==> alpha' = alphao
(3) vận tốc vật khi thang máy bắt đầu chuyển động là 0 (do vật đến biên) ==> v'=0
==> Biên độ lúc sau betao=alpha' = alphao
+ Năng lượng lúc đầu E=mgl(1-cosalphao)
+ Năng lượng lúc sau : E'=mg'l(1-cosbetao)=mg'l(1-cosalphao)
do g'>g (thang máy chuyển động nhanh hướng lên ==> g'=g+a>g) ==> E'>E