Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: trang97 trong 10:17:23 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21479Tiêu đề: vật lí 12-dđđh
Gửi bởi: trang97 trong 10:17:23 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2014
 một con lắc lò lo xo có m= 400g. biên độ A= 5 cm.Khi m qua vị trí cân bằng, người ta thả nhẹ vật m1= 100g lên m2 (m1 dính vào m2) sau đó hệ gồm m1 m2 dao động điều hòa vớ A bằng bao nhiêu

Các thầy\cô và các bạn giúp em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: vật lí 12-dđđh
Gửi bởi: 1412 trong 10:29:34 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2014
một con lắc lò lo xo có m= 400g. biên độ A= 5 cm.Khi m qua vị trí cân bằng, người ta thả nhẹ vật m1= 100g lên m2 (m1 dính vào m2) sau đó hệ gồm m1 m2 dao động điều hòa vớ A bằng bao nhiêu

Các thầy\cô và các bạn giúp em với ạ
Mình không chắc làm đúng nhưng cũng xin giải bài này như sau:
Thả nhẹ vật sau lên vật đầu tại vị VTCB nên xem như vận tốc vật tại VTCB không đổi
Ta có: [tex]\omega A=\omega' A'\Leftrightarrow \frac{A'}{A}=\frac{\omega }{\omega '}=\frac{\sqrt{\frac{k}{m}}}{\sqrt{\frac{k}{m'}}}=\sqrt{\frac{m'}{m}}=\sqrt{\frac{400+100}{400}}=\sqrt{\frac{5}{4}}=\frac{\sqrt{5}}{2}[/tex]
[tex]\Rightarrow A'=A.\frac{\sqrt{5}}{2}=5.\frac{\sqrt{5}}{2}=2,5\sqrt{5}(cm)[/tex]
Nếu em làm sai mong mọi người sửa lại giúp em với ạ  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: vật lí 12-dđđh
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:05:46 AM Ngày 11 Tháng Tám, 2014
một con lắc lò lo xo có m= 400g. biên độ A= 5 cm.Khi m qua vị trí cân bằng, người ta thả nhẹ vật m1= 100g lên m2 (m1 dính vào m2) sau đó hệ gồm m1 m2 dao động điều hòa vớ A bằng bao nhiêu

Các thầy\cô và các bạn giúp em với ạ
đây là bài toán con lắc va chạm
Khi đến vị trí cân bằng
vật 1: m1=100g, có vận tốc v1=Aw=Acan(k/m1)
vật 2:m2=100g, v1=0
Sau va chạm mềm : v = (m1v1+m2v2)/(m1+m2) ==> v = m1.v1/(m1+m2)
v cũng chính là vận tốc cực đại ==> v=A'.can(k/m1+m2)
(em thế v vào biểu thức sẽ đơn giản k ==> A')


Tiêu đề: Trả lời: vật lí 12-dđđh
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:07:10 AM Ngày 11 Tháng Tám, 2014
một con lắc lò lo xo có m= 400g. biên độ A= 5 cm.Khi m qua vị trí cân bằng, người ta thả nhẹ vật m1= 100g lên m2 (m1 dính vào m2) sau đó hệ gồm m1 m2 dao động điều hòa vớ A bằng bao nhiêu

Các thầy\cô và các bạn giúp em với ạ
Mình không chắc làm đúng nhưng cũng xin giải bài này như sau:
Thả nhẹ vật sau lên vật đầu tại vị VTCB nên xem như vận tốc vật tại VTCB không đổi
Ta có: [tex]\omega A=\omega' A'\Leftrightarrow \frac{A'}{A}=\frac{\omega }{\omega '}=\frac{\sqrt{\frac{k}{m}}}{\sqrt{\frac{k}{m'}}}=\sqrt{\frac{m'}{m}}=\sqrt{\frac{400+100}{400}}=\sqrt{\frac{5}{4}}=\frac{\sqrt{5}}{2}[/tex]
[tex]\Rightarrow A'=A.\frac{\sqrt{5}}{2}=5.\frac{\sqrt{5}}{2}=2,5\sqrt{5}(cm)[/tex]
Nếu em làm sai mong mọi người sửa lại giúp em với ạ  ^-^
em sai ở chỗ vận tốc sau va chạm có thay đổi chứ không phải là không thay đổi