Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: MTP trong 09:05:27 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21477Tiêu đề: Bài tập chu kỳ phụ thuộcđộ cao nhiệt độ
Gửi bởi: MTP trong 09:05:27 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2014
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l treo tại nơi có gia tốc trọng trường g1.Ở nhiệt độ t1 thì dao động với chu kì T1,khi tăng nhiệt độ của dây treo con lắc lên nhiệt độ t2(t2>t1) thì con lắc dao động với chu kì T2.Biêủ thức nào sau đây đúng:
A.T1/T2=[tex]\sqrt{1+\alpha (t2-t1)}[/tex] B.T1/T2=[tex]\sqrt{\frac{1}{1+\alpha (t2-t1)}}[/tex] 
C.[tex]{\frac{1}{1-\alpha (t2-t1)}}[/tex] 
D.[tex]{\frac{1}{1+\alpha (t2-t1)}}[/tex]
.m.n giải hộ giùm em với nhé
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập chu kỳ phụ thuộcđộ cao nhiệt độ
Gửi bởi: 1412 trong 09:26:07 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2014
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l treo tại nơi có gia tốc trọng trường g1.Ở nhiệt độ t1 thì dao động với chu kì T1,khi tăng nhiệt độ của dây treo con lắc lên nhiệt độ t2(t2>t1) thì con lắc dao động với chu kì T2.Biêủ thức nào sau đây đúng:
A.T1/T2=[tex]\sqrt{1+\alpha (t2-t1)}[/tex] B.T1/T2=[tex]\sqrt{\frac{1}{1+\alpha (t2-t1)}}[/tex] 
C.[tex]{\frac{1}{1-\alpha (t2-t1)}}[/tex] 
D.[tex]{\frac{1}{1+\alpha (t2-t1)}}[/tex]
.m.n giải hộ giùm em với nhé
Mình xin giải bài này như sau:
Ta có: [tex]\alpha \ll 1[/tex]
Nên có thể áp dụng 1 số công thức gần đúng:
[tex]T_{1}=2\pi \sqrt{\frac{l_{1}}{g}}=2\pi\sqrt{\frac{l_{o}(1+\alpha t_{1})}{g}}[/tex]
[tex]T_{2}=2\pi \sqrt{\frac{l_{2}}{g}}=2\pi\sqrt{\frac{l_{o}(1+\alpha t_{2})}{g}}[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{T_{2}}{T_{1}}=\frac{\sqrt{\frac{l_{o}(1+\alpha t_{1})}{g}}}{\sqrt{\frac{l_{o}(1+\alpha t_{2})}{g}}}=\sqrt{\frac{l_{o}(1+\alpha t_{1})}{l_{o}(1+\alpha t_{2})}}[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{T_{2}}{T_{1}}=\sqrt{\frac{1+ \alpha t_{1}}{1+\alpha t_{2}}}[/tex][tex]\Rightarrow \frac{T_{2}}{T_{1}}=\sqrt{(1+ \alpha t_{1})^{1}.(1+\alpha t_{2})^{-1}} \simeq \sqrt{(1+ \alpha t_{1}).(1-\alpha t_{2})}=\sqrt{1+\alpha (t_{2}-t_{1}})[/tex]
Giống đáp án A đó bạn
Nếu em làm sai mong mọi người sửa lại giúp em với ạ  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập chu kỳ phụ thuộcđộ cao nhiệt độ
Gửi bởi: dhmtanphysics trong 11:40:25 AM Ngày 11 Tháng Tám, 2014
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l treo tại nơi có gia tốc trọng trường g1.Ở nhiệt độ t1 thì dao động với chu kì T1,khi tăng nhiệt độ của dây treo con lắc lên nhiệt độ t2(t2>t1) thì con lắc dao động với chu kì T2.Biêủ thức nào sau đây đúng:
A.T1/T2=[tex]\sqrt{1+\alpha (t2-t1)}[/tex] B.T1/T2=[tex]\sqrt{\frac{1}{1+\alpha (t2-t1)}}[/tex] 
C.[tex]{\frac{1}{1-\alpha (t2-t1)}}[/tex] 
D.[tex]{\frac{1}{1+\alpha (t2-t1)}}[/tex]
.m.n giải hộ giùm em với nhéThầy khuyên em đừng mất thời gian học các công thức của dạng toán này (biến thiên nhỏ chu kì CLĐ) thay vì tập trung học thật kĩ lại các dạng toán cơ bản khác (vì xác suất cho 1 câu của dạng toán này trong các đề thi ĐH những năm gần đây & sắp tới là 0%)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập chu kỳ phụ thuộcđộ cao nhiệt độ
Gửi bởi: baycaobayxa trong 03:55:52 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2014
A  ^-^