Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenkhuongduy trong 02:32:33 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21464Tiêu đề: Bt con lắc lò xo
Gửi bởi: nguyenkhuongduy trong 02:32:33 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2014
Câu 1 (2,5 điểm).
 1. Cho con lắc lò xo như hình 1. Vật nặng khối lượng m=100g, lò xo nhẹ có độ
cứng k = 40N/m lồng vào trục thẳng đứng, đầu dưới của lò xo gắn chặt với giá đỡ tại
điểm Q. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy g=10m/s2
. Đưa vật đến vị trí lò xo bị nén một đoạn
4,5cm rồi thả nhẹ. Chọn trục tọa độ Ox theo phương thẳng đứng, gốc O ở vị trí cân
bằng, chiều dương hướng lên và gốc thời gian (t = 0) lúc thả vật.
 a. Chứng minh vật dao động điều hòa và viết phương trình dao động của vật.
 b. Tìm thời điểm lò xo bị nén một đoạn 3,5cm lần thứ 35 và quãng đường vật đi
được đến thời điểm đó?
 c. Viết biểu thức lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên giá đỡ theo thời gian.
 2. Cho đầu dưới của lò xo gắn cố định vào vật có khối lượng M = m được đặt trên
bàn nằm ngang như hình 2. Đưa vật m đến vị trí lò xo không biến dạng rồi truyền cho nó
vận tốc ban đầu có độ lớn 0
v =120cm/s hướng thẳng đứng xuống dưới. Chứng tỏ rằng đến
một thời điểm vật M bắt đầu bị nhấc lên khỏi mặt bàn? Tính tốc độ của m ở thời điểm đó?

GIAỈ CHI TIẾT HỘ MÌNH PHẦN 2 VƠÍ .


Tiêu đề: Trả lời: Bt con lắc lò xo
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 03:39:37 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2014
Câu 1 (2,5 điểm).
 1. Cho con lắc lò xo như hình 1. Vật nặng khối lượng m=100g, lò xo nhẹ có độ cứng k = 40N/m lồng vào trục thẳng đứng, đầu dưới của lò xo gắn chặt với giá đỡ tại điểm Q. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy g=10m/s2. Đưa vật đến vị trí lò xo bị nén một đoạn 4,5cm rồi thả nhẹ. Chọn trục tọa độ Ox theo phương thẳng đứng, gốc O ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên và gốc thời gian (t = 0) lúc thả vật.
 a. Chứng minh vật dao động điều hòa và viết phương trình dao động của vật.
 b. Tìm thời điểm lò xo bị nén một đoạn 3,5cm lần thứ 35 và quãng đường vật đi được đến thời điểm đó?
 c. Viết biểu thức lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên giá đỡ theo thời gian.
 2. Cho đầu dưới của lò xo gắn cố định vào vật có khối lượng M = m được đặt trên bàn nằm ngang như hình 2. Đưa vật m đến vị trí lò xo không biến dạng rồi truyền cho nó vận tốc ban đầu có độ lớn 0v =120cm/s hướng thẳng đứng xuống dưới. Chứng tỏ rằng đến một thời điểm vật M bắt đầu bị nhấc lên khỏi mặt bàn? Tính tốc độ của m ở thời điểm đó?

GIAỈ CHI TIẾT HỘ MÌNH PHẦN 2 VƠÍ .
Hình 1, hình 2 đâu hả sếp?