Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Arronramsey trong 11:43:34 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21461Tiêu đề: Bài con lắc lò xo khó
Gửi bởi: Arronramsey trong 11:43:34 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2014
 Một lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m, đầu trên gắn cố định, đầu dưới treo quả cầu nhỏ có khối lượng m = 1kg sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lúc đầu dùng bàn tay đỡ m để lò xo không biến dạng. Sau đó cho bàn tay chuyển động thẳng đứng xuống dưới nhanh dần đều với gia tốc 2m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Khi m rời khỏi tay nó dao động điều hòa. Biên độ dao động điều hòa là?
A. 1,5 cm   B. 2 cm   C. 6 cm   D. 1,2 cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc lò xo khó
Gửi bởi: 1412 trong 10:49:51 AM Ngày 09 Tháng Tám, 2014
Bạn vui lòng đọc kĩ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT bên trên! Mong bạn lần sau không mắc phải lỗi này nữa:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7057.0


Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc lò xo khó
Gửi bởi: 1412 trong 11:02:03 AM Ngày 17 Tháng Tám, 2014
Một lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m, đầu trên gắn cố định, đầu dưới treo quả cầu nhỏ có khối lượng m = 1kg sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lúc đầu dùng bàn tay đỡ m để lò xo không biến dạng. Sau đó cho bàn tay chuyển động thẳng đứng xuống dưới nhanh dần đều với gia tốc 2m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Khi m rời khỏi tay nó dao động điều hòa. Biên độ dao động điều hòa là?
A. 1,5 cm   B. 2 cm   C. 6 cm   D. 1,2 cm

MÌnh mạn phép các thầy giải giúp bạn bài này mong bạn có thể rút kinh nghiệm đăng bài lần sau:
Vật dao động điều hòa với tốc độ góc [tex]\omega =\sqrt{\frac{k}{m}}=\sqrt{\frac{100}{1}}=10(rad/s)[/tex]
Khi buông tay ra thì có điều kiện ban đầu: [tex]v_{o}=0(m/s)[/tex] => Vật tại vị trí biên
Tại thời điểm buông tay vật vẫn giữ gia tốc là [tex]a=\mid \omega ^{2}A\mid =2(m/s^{2})[/tex]
Từ đó ta có biên độ dao động của vật là: [tex]A=\frac{a}{\omega ^{2}}=\frac{2}{100}(m)=2 (cm)[/tex]
Nếu em làm sai mong mọi người sửa lại giúp em với ạ ^-^