Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: MTP trong 08:03:30 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21458Tiêu đề: Bài tập hóa este 12
Gửi bởi: MTP trong 08:03:30 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2014
Câu 1)theo sơ đồ phản ứng C4H7ClO2+NaOH->Muối hữu cơ+C2H4(OH)2+NaCl
Cấu tạo của C4H7ClO2 là
A.CH3COOCHCl-CH3       B.CH3COOCH2CH2Cl       C.ClCH2COOCH2CH3    D.HCOOCH2CH2Cl
m.n giải giùm em nhé tks m.n nhiều


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa este 12
Gửi bởi: 1412 trong 10:38:03 AM Ngày 09 Tháng Tám, 2014
Câu 1)theo sơ đồ phản ứng C4H7ClO2+NaOH->Muối hữu cơ+C2H4(OH)2+NaCl
Cấu tạo của C4H7ClO2 là
A.CH3COOCHCl-CH3       B.CH3COOCH2CH2Cl       C.ClCH2COOCH2CH3    D.HCOOCH2CH2Cl
Theo mình thấy đáp án là câu B đó bạn!
Đầu tiên,  CH3COOCH2CH2Cl +NaOH -> CH3COONa + HO-CH2-CH2-Cl
Sau đó, HO-CH2-CH2-Cl + NaOH -> HO-CH2-CH2-OH  + NaCl
                                                        (C2H4(OH)2)
Nếu em làm sai mong mọi người sửa lại giúp với ạ  ^-^