Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: miamiheat(HSBH) trong 12:11:19 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21446Tiêu đề: Dao động điều hoà, tắt dần
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 12:11:19 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2014
1.Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hoà cùng phương với pt có dạng: [tex]x_1 = \sqrt{3} cos (\pi t) cm; x_2 = 2 cos (\pi t + \pi /2) cm; x_3 = 3 cos (\pi t - \pi /2) cm[/tex]. Pt dao động tổng hợp là?

2.Một hành khách dùng một dây chằng cao su treo một ba lô trên một trần toa tàu, ngay phía trên một trục bánh xe của toa tàu. Khối lượng ba lô là 16 kg, hệ số cứng của dây chằng cao su là 900 N/m, chiều dài mỗi thanh ray là 12,5 m, ở chỗ nối hai thanh ray có một khe nhỏ, hỏi tàu chạy với vận tốc bằng bao nhiêu thì ba lô dao động mạnh nhất?

Mọi người giúp mình trả lời với.Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hoà, tắt dần
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 03:21:07 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2014
1.Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hoà cùng phương với pt có dạng: [tex]x_1 = \sqrt{3} cos (\pi t) cm; x_2 = 2 cos (\pi t + \pi /2) cm; x_3 = 3 cos (\pi t - \pi /2) cm[/tex]. Pt dao động tổng hợp là?
Dùng máy tính để tổng hợp dao động, được: [tex]x=2\cos(\pi t -\frac{\pi}{6})[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hoà, tắt dần
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 10:00:49 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2014

2.Một hành khách dùng một dây chằng cao su treo một ba lô trên một trần toa tàu, ngay phía trên một trục bánh xe của toa tàu. Khối lượng ba lô là 16 kg, hệ số cứng của dây chằng cao su là 900 N/m, chiều dài mỗi thanh ray là 12,5 m, ở chỗ nối hai thanh ray có một khe nhỏ, hỏi tàu chạy với vận tốc bằng bao nhiêu thì ba lô dao động mạnh nhất?


Mọi người giúp mình trả lời  câu 2 với.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hoà, tắt dần
Gửi bởi: dhmtanphysics trong 11:12:57 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2014

2.Một hành khách dùng một dây chằng cao su treo một ba lô trên một trần toa tàu, ngay phía trên một trục bánh xe của toa tàu. Khối lượng ba lô là 16 kg, hệ số cứng của dây chằng cao su là 900 N/m, chiều dài mỗi thanh ray là 12,5 m, ở chỗ nối hai thanh ray có một khe nhỏ, hỏi tàu chạy với vận tốc bằng bao nhiêu thì ba lô dao động mạnh nhất?


Mọi người giúp mình trả lời  câu 2 với.
Bài này tàu chạy thẳng đều nhe em! Bài này thuộc dạng toán dao động cưỡng bức => cộng hưởng. Ba lô dao động mạnh nhất khi cộng hưởng, lúc đó: T riêng = T ngoài. Em tính T riêng của hệ ba lô + dây chằng giống như T của CLLX, vì tàu chạy thẳng đều nên T ngoài = (chiều dài mỗi thanh ray)/(vận tốc của tàu). Em cho T riêng = T ngoài => vận tốc của tàu