Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: pkhangloi123 trong 11:46:50 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21438Tiêu đề: Bài dòng điện xoay chiều khó
Gửi bởi: pkhangloi123 trong 11:46:50 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2014
Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện.Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây,giữa hai bản tụ, giữa hai đầu đoạn mạch lần lượt là Ud,UC,U.Biết Ud=[tex]\sqrt{2}[/tex]UC
 và U=UC.Nhận xét nào sau đây là đúng với đoạn mạch này?
A.Vì Ucd[tex]\neq[/tex]UC nên suy ra ZL[tex]\neq[/tex]ZC,vậy trong mạch không xảy ra cộng hưởng.
B.Cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể.
C.Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể ,trong mạch không xảy ra hiện tượng cộng hưởng.
D.Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể ,trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng.


Tiêu đề: Trả lời: Bài dòng điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:57:35 PM Ngày 06 Tháng Tám, 2014
Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện.Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây,giữa hai bản tụ, giữa hai đầu đoạn mạch lần lượt là Ud,UC,U.Biết Ud=[tex]\sqrt{2}[/tex]UC
 và U=UC.Nhận xét nào sau đây là đúng với đoạn mạch này?
A.Vì Ucd[tex]\neq[/tex]UC nên suy ra ZL[tex]\neq[/tex]ZC,vậy trong mạch không xảy ra cộng hưởng.
B.Cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể.
C.Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể ,trong mạch không xảy ra hiện tượng cộng hưởng.
D.Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể ,trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng.
Ud=can(2)Uc mà Uc=U ==> uc vuông pha u và cuộn dây có r  ==> u đồng pha i ==> cộng hưởng điện