Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: long241120 trong 11:28:08 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21436Tiêu đề: Bài cơ nâng cao lớp 8
Gửi bởi: long241120 trong 11:28:08 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2014
1động tử xuất phát từ A chuyển động trên đường thẳng hướng về B với vận tốc ban đầu bằng 32 m/s , biết rằng cứ sau mỗi giây vận tốc của động tử giảm đi một nửa, và trong mỗi giây đó động tử chuyển động đều.Hỏi:
a)Sau bao nhiêu lâu động tử đến được điểm B,biếtAB=60m
b)Ba giây sau khi động tử 1 xuất phát thì có 1 động tử khác chuyển động từ A đến B với vận tốc không đổi là [tex]V_{2}[/tex]=31 m/s. 2 động tử  có gặp nhau ko, nếu có hãy xác định thời điểm gặp nhau đó.
mọi người giải giùm mình với nhé!
Sau đây là cách giải của mình, câu a thì đúng rồi còn câu b mình thấy hơi vô lí nên mọi người sửa giùm mình:
a)thời gian, vận tốc, quảng đường của động tử được biểu diễn như sau:(đây là bảng biến thiên)
T  1       2      3      4        5   
V  32     16     8    4         2
S  32     48    56   60       62
căn cứ vào bảng trên ta thấy ở giây thứ 4 đọng tử thứ nhất đến được điểm B.
b)Căn cứ vào bảng trên ta thấy 2 động tử gặp nhau ở vị trí trong 2 giây, động tử thứ 2 đi được ở giây thứ 4 và thứ 5.Ta có:
[tex]S_{2}=V_{2}*t[/tex]=31*2=62(m)
Trong 2 giây này động tử thứ nhất đi được quãng đường [tex]S_{1}[/tex]=4+2=6(m)
Đây chính là quãng đường động tử thứ nhất đi được trong giây thứ 4 và thứ 5.
Quãng đường mà 2 động tử đi đượccho đến lúc gặp nhau là 62m, thời gian động tử thứ nhất đi mất 5 giây, động tử thứ 2 đi mất 2 giây