Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cacacacaca trong 04:43:52 AM Ngày 05 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21429Tiêu đề: Bài tập về thời gian trong dao động điều hòa
Gửi bởi: cacacacaca trong 04:43:52 AM Ngày 05 Tháng Tám, 2014
Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 0.24s. Tại thới điềm [tex]t_{1}[/tex], vật có li độ [tex]x_{1}=\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex] và [tex]v_{1}<0[/tex]. Tại thời điểm [tex]t_{2}=t_{1}+\tau[/tex] (trong đó [tex]t_{2}\leq 2014T[/tex]). Giá trị mới của vật là [tex]x_{2}=\frac{A}{2}[/tex] và [tex]v_{2}=\sqrt{3}v_{1}[/tex]. Giá trị lớn nhất của [tex]\tau[/tex] là

Thầy cô và các bạn giải giúp em bài này với ạ. Em xin cảm ơn.Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về thời gian trong dao động điều hòa
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 09:44:21 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2014
bài này anh thấy cứ thiếu thiếu thế nào ấy  :-\


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về thời gian trong dao động điều hòa
Gửi bởi: cacacacaca trong 01:44:25 PM Ngày 06 Tháng Tám, 2014
Thầy em cho đề em cũng không biết là thiếu hay không nữa nhưng đáp án là
A. 438,14s      B.483,41s         C. 483,14s           D.483,36s


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về thời gian trong dao động điều hòa
Gửi bởi: SầuRiêng trong 04:21:05 PM Ngày 06 Tháng Tám, 2014
Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 0.24s. Tại thới điềm [tex]t_{1}[/tex], vật có li độ [tex]x_{1}=\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex] và [tex]v_{1}<0[/tex]. Tại thời điểm [tex]t_{2}=t_{1}+\tau[/tex] (trong đó [tex]t_{2}\leq 2014T[/tex]). Giá trị mới của vật là [tex]x_{2}=\frac{A}{2}[/tex] và [tex]v_{2}=\sqrt{3}v_{1}[/tex]. Giá trị lớn nhất của [tex]\tau[/tex] là

Bạn xem hình vẽ.
Thời gian nhỏ nhất để vật đi từ x1 đến x2 là: [tex]\tau_{min}= T/12[/tex] (ứng với góc quét là pi/3-pi/6=pi/6)
=>[tex]\tau_{max}=2013T+\tau_{min}=483,14s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về thời gian trong dao động điều hòa
Gửi bởi: cacacacaca trong 12:58:10 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2014

[/quote]
Bạn xem hình vẽ.
Thời gian nhỏ nhất để vật đi từ x1 đến x2 là: [tex]\tau_{min}= T/12[/tex] (ứng với góc quét là pi/3-pi/6=pi/6)
=>[tex]\tau_{max}=2013T+\tau_{min}=483,14s[/tex]
[/quote]
Mình vẫn chưa hiểu lắm đề bài yêu cầu  tìm [tex]\tau _{max}[/tex] sao lại cộng với [tex]\tau _{min}[/tex]vậy bạn
 


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về thời gian trong dao động điều hòa
Gửi bởi: SầuRiêng trong 08:42:57 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2014

Mình vẫn chưa hiểu lắm đề bài yêu cầu  tìm [tex]\tau _{max}[/tex] sao lại cộng với [tex]\tau _{min}[/tex]vậy bạn
 

Thế này nha:
+ Sau thời gian [tex]\tau _{min}[/tex]. vật đi từ vị trí 1 đến vị trí 2 lần đầu tiên
+ Sau thời gian [tex]\tau _{min}[/tex]+T, vật đi từ vị trí 1 đến vị trí 2 lần thứ 2
+ Sau thời gian [tex]\tau _{min}[/tex]+2T, vật đi từ vị trí 1 đến vị trí 2 lần thứ 3
...
=>  [tex]\tau=\tau _{min}+kT[/tex]
Do t2<=2014T nên [tex]\tau [/tex]<2014 => [tex]\tau _{max}[/tex] khi k=2013