Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: manhnhc trong 09:55:22 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21428Tiêu đề: bài tập mạch điện
Gửi bởi: manhnhc trong 09:55:22 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2014
(http://www.uphinhnhanh.com/images/87P040814_21.44.jpg)
cho mạch như hình vẽ,trong đó hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là E1=6V,E2=4V và r1=2[tex]\Omega[/tex],r2= 1[tex]\Omega[/tex],đèn R1 loại (3V-3W),R2=4[tex]\Omega[/tex],vôn kế v có điện trở rất lớn.Biết đèn sáng bình thường.Tìm hiệu điện thế Uab,giá trị R3 và số chỉ vôn kế


Tiêu đề: Trả lời: bài tập mạch điện
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 09:34:22 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2014
Bài này dùng ĐL Kiếc-sốp nhé em, còn cách giải thì a qên rùi  :D
E có thể xem trong sách Giải toán vật lý 11 tập 1 nhé


Tiêu đề: Trả lời: bài tập mạch điện
Gửi bởi: Huyanh2203 trong 11:25:28 PM Ngày 06 Tháng Tám, 2014
Eb =E1 + E2 = 10 V   ;   rb = r1 + r2 = 3 ôm
Đèn sáng bình thường nên i1 = i13 = P/U = 3/3 = 1 A   ;  U1 = 3 V  ; R1 = U^2/P = 3 ôm
Áp dụng định luật Ôm tổng quát, ta có :  Uab = Eb - i.rb = 10 - 3.i   (1)
                                                           Uab = i13 . r13 = 1.(3 + R3)   (2)
                                                           Uab = i2 . R2 = (i -1).4    (3)

(1)(3) suy ra i = 2 A  nên Uab = 4 V và R3 = 1 ôm
Số chỉ vôn kế : Uv = Ucd = - Ung1 + Uđ = - (E1 - i.r1) + Uđ = - (6 - 2.2) + 3 = 1 Vôn

Lần sau gởi hình rõ xíu nha bạn!  ^-^