Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: miamiheat(HSBH) trong 07:31:29 PM Ngày 03 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21418Tiêu đề: Các bài tập về dao động điều hoà
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 07:31:29 PM Ngày 03 Tháng Tám, 2014
1.Cho hai dao động điều hoà cùng phương với các pt lần lượt là: x_1 = A_1 cos ([tex]\omega[/tex]t + [tex]\pi[/tex]/6) (cm) và x_2 = A_2 cos ([tex]\omega[/tex]t - [tex]\pi[/tex]/2). Dao động tổng hợp của hai dao động này có pt là x = 10cos([tex]\omega[/tex]t + [tex]\varphi[/tex])(cm). Cho A_1 và A_2 thay đổi sao cho giá trị của (A_1 + A_2) đạt cực đại. Tìm giá trị này?
 
2.Hai vật dao động điều hoà cùng tần số góc [tex]\omega[/tex], biên độ lần lượt là A_1, A_2. Biết A_1 + A_2 = 8. Tại một  thời điểm vật 1 có li độ x_1 và vận tốc v_1, vật 2 có li độ x_2 và vận tốc v_2 thoả mãn [tex]x_1.v_2 + x_2.v_1 = 8 cm ^{2}/s[/tex]. Tần số góc [tex]\omega[/tex] tính theo rad/s?

Mọi người giúp mình trả lời với.


 


Tiêu đề: Trả lời: Các bài tập về dao động điều hoà
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:46:39 AM Ngày 04 Tháng Tám, 2014
1.Cho hai dao động điều hoà cùng phương với các pt lần lượt là: x_1 = A_1 cos ([tex]\omega[/tex]t + [tex]\pi[/tex]/6) (cm) và x_2 = A_2 cos ([tex]\omega[/tex]t - [tex]\pi[/tex]/2). Dao động tổng hợp của hai dao động này có pt là x = 10cos([tex]\omega[/tex]t + [tex]\varphi[/tex])(cm). Cho A_1 và A_2 thay đổi sao cho giá trị của (A_1 + A_2) đạt cực đại. Tìm giá trị này?
 

Mọi người giúp mình trả lời với.


 


Tiêu đề: Trả lời: Các bài tập về dao động điều hoà
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 07:52:32 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2014

2.Hai vật dao động điều hoà cùng tần số góc [tex]\omega[/tex], biên độ lần lượt là A_1, A_2. Biết A_1 + A_2 = 8. Tại một  thời điểm vật 1 có li độ x_1 và vận tốc v_1, vật 2 có li độ x_2 và vận tốc v_2 thoả mãn [tex]x_1.v_2 + x_2.v_1 = 8 cm ^{2}/s[/tex]. Tần số góc [tex]\omega[/tex] tính theo rad/s?


Mọi người giúp mình trả lời câu 2 với.