Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: sun_fun99 trong 11:32:05 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21415Tiêu đề: bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: sun_fun99 trong 11:32:05 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2014
câu 1.Đặt hiệu điện thế  u = 100[tex]\sqrt{2}[/tex]sin 100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có độ lớn không đổi và  L = 1/π H. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là?
Câu 2: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là [tex]\frac{\Pi }{3}[/tex] . Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng  [tex]\sqrt{3}[/tex] lần hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch trên là?
mong mọi người giúp em bài này ạ!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:57:58 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2014
câu 1.Đặt hiệu điện thế  u = 100[tex]\sqrt{2}[/tex]sin 100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có độ lớn không đổi và  L = 1/π H. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là?
[tex]U=\sqrt{U_{R}^{2}+(U_{L}-U_{C})^{2}}=U_{R}=100(V)[/tex]

[tex]\Rightarrow U_{R}=U_{L}=U_{C}=100 (V)[/tex]

[tex]Z_{L}=\omega L=100(\Omega)\Rightarrow I=\frac{U_{L}}{Z_{L}}=1(A)[/tex]

Cộng hưởng nên [tex]\varphi =0[/tex]

[tex]P=UI\cos\varphi =...[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:20:02 AM Ngày 03 Tháng Tám, 2014
câu 1.Đặt hiệu điện thế  u = 100[tex]\sqrt{2}[/tex]sin 100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có độ lớn không đổi và  L = 1/π H. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là?
Câu 2: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là [tex]\frac{\Pi }{3}[/tex] . Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng  [tex]\sqrt{3}[/tex] lần hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch trên là?
mong mọi người giúp em bài này ạ!
Câu 2: Vẽ hình giản đồ fresnel
[tex]U^2=Ud^2+Uc^2+2Ud.UC.cos(150) = Ud^2+3Ud^2-2.Ud.\sqrt{3}.Ud.\frac{\sqrt{3}}{2} = Ud^2[/tex] ==> Ud=U và UC=can(3)U
Do tam giác tạo bởi Ud và U là cân mà góc đáy tam giác đó bằng 30 ==> góc tại đỉnh là 120 và đó cũng chính là độ lệch pha giữa cuộn dây và điện áp mạch