Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: sun_fun99 trong 10:31:18 AM Ngày 02 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21410Tiêu đề: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: sun_fun99 trong 10:31:18 AM Ngày 02 Tháng Tám, 2014
Câu 1:Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i=[tex]I0.cos100\Pi t[/tex] . Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s cường độ dong điện tức thời có giá trị bằng 0,5Io vào những thời điểm nào?
Câu 2:Một khung dây hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng là 600cm2, quay điều quanh trục đối xứng của khung với vận tốc góc 120vong/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2T. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ.Chọn gốc thời gian lúc vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vecto cảm ứng từ.Biểu thức sức điện động cảm ứng trong khung?
Mong mọi người giúp em giải bài này


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:42:59 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2014
Câu 1:Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i=[tex]I0.cos100\Pi t[/tex] . Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s cường độ dong điện tức thời có giá trị bằng 0,5Io vào những thời điểm nào?

Câu 1:
0,01s = T/2

t = 0 thì i = Io, sau T/2 thì i = -Io, chỉ có 1 thời điểm t = T/6 thỏa i = Io/2, chứ không có những thời điểm nhe.

Câu 2:

Biểu thức suất điện động: [tex]e=NBS\omega cos(\omega t+\varphi -\frac{\pi }{2})[/tex]

với phi là góc giữa vecto pháp tuyến và vecto cảm ứng từ ở thời điểm ban đầu, theo đề thì [tex]\varphi =\pi[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: sun_fun99 trong 10:20:30 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2014
Câu 1:Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i=[tex]I0.cos100\Pi t[/tex] . Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s cường độ dong điện tức thời có giá trị bằng 0,5Io vào những thời điểm nào?

Câu 1:
0,01s = T/2

t = 0 thì i = Io, sau T/2 thì i = -Io, chỉ có 1 thời điểm t = T/6 thỏa i = Io/2, chứ không có những thời điểm nhe.

Câu 2:

Biểu thức suất điện động: [tex]e=NBS\omega cos(\omega t+\varphi -\frac{\pi }{2})[/tex]

với phi là góc giữa vecto pháp tuyến và vecto cảm ứng từ ở thời điểm ban đầu, theo đề thì [tex]\varphi =\pi[/tex]


nhưng mà trong đề nó hỏi những thời điểm nào mà thầy, câu 1 ạ


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:07:02 AM Ngày 04 Tháng Tám, 2014
Câu 1:Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i=[tex]I0.cos100\Pi t[/tex] . Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s cường độ dong điện tức thời có giá trị bằng 0,5Io vào những thời điểm nào?

Câu 1:
0,01s = T/2

t = 0 thì i = Io, sau T/2 thì i = -Io, chỉ có 1 thời điểm t = T/6 thỏa i = Io/2, chứ không có những thời điểm nhe.

Câu 2:

Biểu thức suất điện động: [tex]e=NBS\omega cos(\omega t+\varphi -\frac{\pi }{2})[/tex]

với phi là góc giữa vecto pháp tuyến và vecto cảm ứng từ ở thời điểm ban đầu, theo đề thì [tex]\varphi =\pi[/tex]


nhưng mà trong đề nó hỏi những thời điểm nào mà thầy, câu 1 ạ

Cái này em xem lại đề, hoặc người ra đề. Giới hạn thời gian có nửa chu kì, làm sao có nhiều thời điểm được. Không có khoảng thời gian đó thì em thay i = Io/2 vào pt và giải lượng giác ra các thời điểm t theo k.