Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: ndakostan trong 02:30:59 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21395Tiêu đề: Một bài tập trên trang của Wopho
Gửi bởi: ndakostan trong 02:30:59 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2014
Một quả bóng được ném từ sàn nhà với vận tốc ban đầu [tex]vo[/tex] hợp với phương ngang góc [tex]\alpha[/tex]. Một bức thường thẳng đứng cách vị trí ném một khoảng [tex]d[/tex]. Coi va chạm là đàn hồi và bỏ qua mọi ma sát. Tìm liên hệ giữa [tex]vo[/tex] và [tex]\alpha[/tex] để quả bóng rơi trở lại vị trí ban đầu.Tiêu đề: Trả lời: Một bài tập trên trang của Wopho
Gửi bởi: mrbap_97 trong 12:36:15 AM Ngày 01 Tháng Tám, 2014
Sau va chạm đàn hồi vận tốc giữ nguyên độ lớn nhưng đổi hướng. Và hướng đó có tính ' đối xứng gương' với hướng ban đầu.
Theo nhận định cuả e thì quả bóng phải đập vào tường ở vị trí đỉnh parabol.
Thời gian chuyển động cuả quả bóng
t=vsina/g
Mối liên hệ
d=vcosa .t