Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: pkhangloi123 trong 11:09:22 AM Ngày 31 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21393Tiêu đề: Bài điện xoay chiều đang thắc mắc
Gửi bởi: pkhangloi123 trong 11:09:22 AM Ngày 31 Tháng Bảy, 2014
Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u=Uo.Cos( [tex]100\omega t+ \frac{\Pi }{2}[/tex] ) V. Những thời điểm t nào sau đây điện áp tức thời [tex]u \neq \frac{Uo}{\sqrt{2}}[/tex] ?
A. [tex]\frac{1}{400}sB. \frac{7}{400}sC.\frac{9}{400}sD.\frac{11}{400}s[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều đang thắc mắc
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:16:20 AM Ngày 07 Tháng Tám, 2014
Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u=Uo.Cos( [tex]100\omega t+ \frac{\Pi }{2}[/tex] ) V. Những thời điểm t nào sau đây điện áp tức thời [tex]u \neq \frac{Uo}{\sqrt{2}}[/tex] ?
A. [tex]\frac{1}{400}sB. \frac{7}{400}sC.\frac{9}{400}sD.\frac{11}{400}s[/tex]Bài đăng của bạn sai quy định.
Bài trên bạn thay đáp án vô cho nhanh.