Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phucdodh trong 08:36:23 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21361Tiêu đề: Bài tập về chu kỳ con lắc đơn.
Gửi bởi: phucdodh trong 08:36:23 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2014
Mọi người ơi giúp mình vài bài tập đơn giản nhưng khó xơi này với! [-O< [-O< [-O< [-O<
  1/Một con lắc đơn có chiều dài L1 dao động điều hoà với tần số f1=3Hz, khi chiều dài L2 thì dao động điều hoà với tần số f2=4Hz, khi con lắc có chiều dài L=L1 + L2 thì tần số dao động là?
   2/Một con lắc đơn dao động điều hoà theo quy luật x=A.cos(2.pi.t+ pi/4) (t đo bằng s, x đo bằng cm). Xác đinh chiều dài dây treo?
   3/Một con lắc đơn có L=50cm dao động điều hoà với chu kỳ T. Cắt dây thành 2 đoạn L1 và L2. Biết chu kỳ của 2 con lắc đơn có L1 và L2 lần lượt: T1=2,4s, T2=1,8s. L1 và L2 là?
Mong mọi người giúp đỡ...hix! m:-s...mhu-)... mtt-)... m:-t2 => bó tay
 


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về chu kỳ con lắc đơn.
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 08:54:45 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2014
Mọi người ơi giúp mình vài bài tập đơn giản nhưng khó xơi này với! [-O< [-O< [-O< [-O<
  1/Một con lắc đơn có chiều dài L1 dao động điều hoà với tần số f1=3Hz, khi chiều dài L2 thì dao động điều hoà với tần số f2=4Hz, khi con lắc có chiều dài L=L1 + L2 thì tần số dao động là?
[tex]f_{1}=\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{g}{l_{1}}}\Rightarrow l_{1}=\frac{g}{(2\pi f_{1})^{2}}[/tex]

[tex]f_{2}=\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{g}{l_{2}}}\Rightarrow l_{2}=\frac{g}{(2\pi f_{2})^{2}}[/tex]

[tex]\Rightarrow l_{1}+l_{2}=\frac{g}{(2\pi f_{1})^{2}} +\frac{g}{(2\pi f_{2})^{2}}[/tex]

[tex]f=\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{g}{l_{1}+l_{2}}}=...[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về chu kỳ con lắc đơn.
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 09:04:56 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2014
   2/Một con lắc đơn dao động điều hoà theo quy luật x=A.cos(2.pi.t+ pi/4) (t đo bằng s, x đo bằng cm). Xác đinh chiều dài dây treo?
[tex]\omega =\sqrt{\frac{g}{l}}\Rightarrow l=\frac{g}{\omega ^{2}}=...[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về chu kỳ con lắc đơn.
Gửi bởi: phucdodh trong 09:21:35 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2014
   2/Một con lắc đơn dao động điều hoà theo quy luật x=A.cos(2.pi.t+ pi/4) (t đo bằng s, x đo bằng cm). Xác đinh chiều dài dây treo?
[tex]\omega =\sqrt{\frac{g}{l}}\Rightarrow l=\frac{g}{\omega ^{2}}=...[/tex]


Hình như ko ổn lắm bạn ơi. Đề ko cho g!!! :(


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về chu kỳ con lắc đơn.
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 09:57:29 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2014
cứ cho [tex]g=10(m/s^{2})[/tex] đi  :D :D :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về chu kỳ con lắc đơn.
Gửi bởi: phucdodh trong 10:21:18 AM Ngày 28 Tháng Bảy, 2014
Có ai giúp mình giải bài 3 ko, dạng bài này lạ quá, dạng bài con lắc đơn bị cắt thành 2 chiều dài khác nhau mình chưa gặp bao giờ!!! m.) m.) m.)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về chu kỳ con lắc đơn.
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:46:22 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2014
Có ai giúp mình giải bài 3 ko, dạng bài này lạ quá, dạng bài con lắc đơn bị cắt thành 2 chiều dài khác nhau mình chưa gặp bao giờ!!! m.) m.) m.)
Khi chiều dài là L1 thì T1=2pi.căn(L1/g) (1)
Khi chiều dài là L2 thì T2=2pi.căn(L2/g) (2)
lấy 1 chia cho 2 => L1/L2 = T1/T2
mà L = L1 + L2
giải ra L1,L2


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về chu kỳ con lắc đơn.
Gửi bởi: phucdodh trong 07:52:18 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2014
Có ai giúp mình giải bài 3 ko, dạng bài này lạ quá, dạng bài con lắc đơn bị cắt thành 2 chiều dài khác nhau mình chưa gặp bao giờ!!! m.) m.) m.)
Khi chiều dài là L1 thì T1=2pi.căn(L1/g) (1)
Khi chiều dài là L2 thì T2=2pi.căn(L2/g) (2)
lấy 1 chia cho 2 => L1/L2 = T1/T2
mà L = L1 + L2
giải ra L1,L2

Cảm ơn bạn nha, đơn giản thế mà mình cứ nghĩ cao siêu!! %-) %-)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về chu kỳ con lắc đơn.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:56:43 AM Ngày 29 Tháng Bảy, 2014
Có ai giúp mình giải bài 3 ko, dạng bài này lạ quá, dạng bài con lắc đơn bị cắt thành 2 chiều dài khác nhau mình chưa gặp bao giờ!!! m.) m.) m.)
Khi chiều dài là L1 thì T1=2pi.căn(L1/g) (1)
Khi chiều dài là L2 thì T2=2pi.căn(L2/g) (2)
lấy 1 chia cho 2 => L1/L2 = T1/T2
mà L = L1 + L2
giải ra L1,L2

Cảm ơn bạn nha, đơn giản thế mà mình cứ nghĩ cao siêu!! %-) %-)

"Bạn" Đậu Nam Thành của em là thầy giáo đó  8-x


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về chu kỳ con lắc đơn.
Gửi bởi: phucdodh trong 09:53:59 AM Ngày 29 Tháng Bảy, 2014
Có ai giúp mình giải bài 3 ko, dạng bài này lạ quá, dạng bài con lắc đơn bị cắt thành 2 chiều dài khác nhau mình chưa gặp bao giờ!!! m.) m.) m.)
Khi chiều dài là L1 thì T1=2pi.căn(L1/g) (1)
Khi chiều dài là L2 thì T2=2pi.căn(L2/g) (2)
lấy 1 chia cho 2 => L1/L2 = T1/T2
mà L = L1 + L2
giải ra L1,L2

Cảm ơn bạn nha, đơn giản thế mà mình cứ nghĩ cao siêu!! %-) %-)

"Bạn" Đậu Nam Thành của em là thầy giáo đó  8-x
Xin thầy Đậu Nam Thành lượng thứ cho, em vô profile của thầy chỉ thấy ghi 'vật lý' chứ ko ghi là giáo viên!!! :P
Mong thầy thời gian tới giúp em nhiều bài nữa ạ!! :D :D