Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dohuyloc1234 trong 06:32:54 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21355Tiêu đề: bài tập về Con lắc đơn
Gửi bởi: dohuyloc1234 trong 06:32:54 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2014
Thầy ơi cho em hỏi là giữa T(chu kỳ) và So( biên độ góc) trong con lắc đơn có mối quan hệ nào không?Tiêu đề: Trả lời: bài tập về Con lắc đơn
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:37:21 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2014
Thầy ơi cho em hỏi là giữa T(chu kỳ) và So( biên độ góc) trong con lắc đơn có mối quan hệ nào không?
hoàn toàn có thể suy luận ra
T = [tex]2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}}[/tex]
=> T theo l
So = l. [tex]\alpha _0[/tex]
vậy lấy tỉ lệ đc
tóm lại có mối quan hệ thông qua l


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về Con lắc đơn
Gửi bởi: dohuyloc1234 trong 08:31:45 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2014
Đề cho T ,cho l, cho g .Làm sao để tính đc So?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về Con lắc đơn
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 08:58:57 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2014
bạn đánh hẳn bài lên đi