Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Xuân Định trong 10:13:20 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21349Tiêu đề: Con Lăc Đơn Chịu Tác Động Ngọai Lực
Gửi bởi: Xuân Định trong 10:13:20 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2014
Hai con lắc đơn giống hệt nhau, các quả cầu dao động có kích thức nhỏ làm bằng chất có khối lượng riêng D =8450 kg/m3. Dùng các con lắc nói trên để điều khiển các đồng hồ quả lắc.
Đồng hồ thứ nhất đặt trong không khí và cái thứ hai đặt trong chân không.
Biết khối lượng riêng của không khí là  1,3 kg/m3. Biết các điều kiện khác giống hệt nhau khi hai đồng hồ hoạt động.

Câu 1.   Nếu xem đồng hồ thứ hai chạy đúng thì đồng hồ thứ nhất chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một ngày đêm?
   A. chậm 6, 65 s       B. chậm 0.665 s    
    C. chậm 6,15 s       D. chậm 6, 678 s
Câu 2.   Nếu xem đồng hồ thứ nhất chạy đúng thì đồng hồ thứ hai chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một ngày đêm?
   A. nhanh 6, 65 s       B. nhanh 0.665 s    
        C. nhanh 6,15 s       D. nhanh 6, 678 s

Dạng này mình mới gặp, không biết áp dụng Khối lượng riêng của con lắc và không khí như thế nào, mong moi người chỉ giáo ^^


Tiêu đề: Trả lời: Con Lăc Đơn Chịu Tác Động Ngọai Lực
Gửi bởi: Xuân Định trong 07:12:02 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2014
Thầy cô, các bạn xem giúp mình với