Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: allstar(HSBH) trong 10:46:09 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21335Tiêu đề: Con lắc đơn
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 10:46:09 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2014
1.Khi đưa con lắc đến vị trí có góc lệch nhỏ [tex]\alpha[/tex] so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ thì sau đó 0,2 s nó qua VTCB lần đầu. Nếu đưa con lắc này đến vị trí góc lệch nhỏ [tex]\beta[/tex] = 2[tex]\alpha[/tex] so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ thì sau bao lâu nó sẽ dừng lại lần đầu?

2.Con lắc đơn dao động với chu kì T. Người ta đặt một tấm ván tại đúng VTCB của con lắc sao cho khi vật nặng đi tới vị trí này thì va chạm đàn hồi với tấm ván. Chu kì dao động của con lắc này là?

3.Con lắc đơn có chiều dài l = 81 cm, dao động ở nơi g = [tex]\pi^{2} m/s^{2}[/tex]. Khi qua VTCB dây treo gặp một đỉnh O' đóng dưới trục quay O một đoạn OO' = 32 cm thì chu kì con lắc vướng đinh là?

Mọi người giúp mình trả lời với.Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 12:42:16 AM Ngày 25 Tháng Bảy, 2014
1. Khi đưa con lắc đến vị trí có góc lệch nhỏ [tex]\alpha[/tex] so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ thì sau đó 0,2 s nó qua VTCB lần đầu. Nếu đưa con lắc này đến vị trí góc lệch nhỏ [tex]\beta[/tex] = 2[tex]\alpha[/tex] so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ thì sau bao lâu nó sẽ dừng lại lần đầu?

2. Con lắc đơn dao động với chu kì T. Người ta đặt một tấm ván tại đúng VTCB của con lắc sao cho khi vật nặng đi tới vị trí này thì va chạm đàn hồi với tấm ván. Chu kì dao động của con lắc này là?

3. Con lắc đơn có chiều dài l = 81 cm, dao động ở nơi g = [tex]\pi^{2} m/s^{2}[/tex]. Khi qua VTCB dây treo gặp một đỉnh O' đóng dưới trục quay O một đoạn OO' = 32 cm thì chu kì con lắc vướng đinh là?

Mọi người giúp mình trả lời với.


1. Với góc lệch nhỏ, con lắc dao động điều hòa do đó chu kỳ không phụ thuộc góc lệch ban đầu.
[tex]\Rightarrow[/tex] t=0,2 (s)
2. Vì va chạm với ván là hoàn toàn đàn hồi [tex]\rightarrow[/tex] Sau va chạm vận tốc đổi chiều, với giá trị không thay đổi
[tex]\Rightarrow[/tex]  Chu kỳ [tex]T'=\frac{T}{4}+\frac{T}{4}=\frac{T}{2}[/tex]
3.
Thời gian con lắc dao động trong một chu kỳ bên phần không vướng đinh: [tex]T_1=\pi\sqrt{\frac{l}{g}}[/tex]
Thời gian con lắc dao động trong một chu kỳ bên phần bị vướng đinh:  [tex]T_2=\pi\sqrt{\frac{l-OO'}{g}}[/tex]
[tex]\Rightarrow[/tex] Chu kỳ : [tex]T=T_1+T_2=...[/tex]    ~O)