Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: missluxy trong 10:10:04 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21333Tiêu đề: toán hình 7
Gửi bởi: missluxy trong 10:10:04 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2014
Cho góc xOy. Trên tia Ox, Oy lấy lần lượt 2 điểm A, B sao cho OA = OB. Từ A và B lần lượt kẻ các đường vuông góc  với Oy, Ox. Chúng cắt các cạnh Oy, Ox tại M và N
a, Chứng minh tam giác OAM = tam giác OBN
b, Gọi AM và BN cắt nhau tại I .Chứng minh OI là phân giác của góc xOy.

Nho moi nguoi giup do !Tiêu đề: Trả lời: toán hình 7
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 10:15:47 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2014
a) Xét [tex]\Delta OAM[/tex] và [tex]\Delta OBN[/tex]

         [tex]\hat{OAM}=\hat{OBM}=90[/tex]

         [tex]OA=OB[/tex]

         [tex]\hat{AOB}[/tex] chung

Thế nên 2 tam giác bằng nhau


Tiêu đề: Trả lời: toán hình 7
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:16:53 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2014
Cho góc xOy. Trên tia Ox, Oy lấy lần lượt 2 điểm A, B sao cho OA = OB. Từ A và B lần lượt kẻ các đường vuông góc  với Oy, Ox. Chúng cắt các cạnh Oy, Ox tại M và N
a, Chứng minh tam giác OAM = tam giác OBM
b, Gọi AM và BN cắt nhau tại I .Chứng minh Oy là phân giác của góc xOy.1. em nên đọc quy định đăng bài
phải ghi rõ là để hỏi nha : " nhờ mọi người giải giúp"
2. đề bài e đánh đều k đúng
OAM = OBM
lại cả Oy là phân giác xOy

sai hết


Tiêu đề: Trả lời: toán hình 7
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:23:05 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2014
Cho góc xOy. Trên tia Ox, Oy lấy lần lượt 2 điểm A, B sao cho OA = OB. Từ A và B lần lượt kẻ các đường vuông góc  với Oy, Ox. Chúng cắt các cạnh Oy, Ox tại M và N
a, Chứng minh tam giác OAM = tam giác OBN
b, Gọi AM và BN cắt nhau tại I .Chứng minh OI là phân giác của góc xOy.a. xét 2 tam giác vuông
có 1 góc bằng nhau
và OA  = OB
=> 2 tam giác bằng nhau theo g.c.g
b. tương tự chứng minh OAI và OBI bằng nhau ( c.c.c)=> 2 góc OAI và OBI bằng nhau  => phân giác


Tiêu đề: Trả lời: toán hình 7
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 10:25:24 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2014
b) Xét [tex]\Delta IAN[/tex] và [tex]\Delta IBM[/tex]

         [tex]\hat{AIN}=\hat{BIM}[/tex] (2 góc đối đỉnh)

         [tex]\hat{ANI}=\hat{BMI}[/tex] (do câu a)

         [tex]\hat{IAN}=\hat{IBM}=90[/tex]

Vậy 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp g.g.g

[tex]\Rightarrow IA=IB[/tex]

Xét [tex]\Delta OAI[/tex] và [tex]\Delta OBI[/tex]
 
     [tex]OA=OB[/tex] (giả thiết)

     [tex]\hat{OAI}=\hat{OBI}=90[/tex]

     [tex]IA=IB[/tex] (cm trên)

[tex]\Rightarrow \Delta OAI=\Delta OBI[/tex]

[tex]\Rightarrow \hat{AOI}=\hat{BOI}[/tex] (đpcm)
Tiêu đề: Trả lời: toán hình 7
Gửi bởi: 1412 trong 10:36:54 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2014
Đây là hình minh họa


Tiêu đề: Trả lời: toán hình 7
Gửi bởi: missluxy trong 11:08:44 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2014
Đây là hình minh họa
hình sai òi


Tiêu đề: Trả lời: toán hình 7
Gửi bởi: 1412 trong 09:33:48 AM Ngày 25 Tháng Bảy, 2014
Cho góc xOy. Trên tia Ox, Oy lấy lần lượt 2 điểm A, B sao cho OA = OB. Từ A và B lần lượt kẻ các đường vuông góc  với Oy, Ox. Chúng cắt các cạnh Oy, Ox tại M và N


Ra là anh em ta làm sai anh bad với anh Tôm ạ  :-\
Đọc không kĩ làm nhầm luôn! ~O)


Tiêu đề: Trả lời: toán hình 7
Gửi bởi: 1412 trong 09:41:00 AM Ngày 25 Tháng Bảy, 2014
Cho góc xOy. Trên tia Ox, Oy lấy lần lượt 2 điểm A, B sao cho OA = OB. Từ A và B lần lượt kẻ các đường vuông góc  với Oy, Ox. Chúng cắt các cạnh Oy, Ox tại M và N
a, Chứng minh tam giác OAM = tam giác OBN
b, Gọi AM và BN cắt nhau tại I .Chứng minh OI là phân giác của góc xOy.
[tex]\Delta OBN=\Delta OAM[/tex] vì cạch huyền góc nhọn như bạn nói.
Tương tự thì câu b cũng đâu khó lắm?
Chắc bạn cũng đã biết làm bài này rồi nên không cần phải giải nữa đâu nhỉ b-)


Tiêu đề: Trả lời: toán hình 7
Gửi bởi: missluxy trong 09:17:56 PM Ngày 25 Tháng Bảy, 2014
Cho góc xOy. Trên tia Ox, Oy lấy lần lượt 2 điểm A, B sao cho OA = OB. Từ A và B lần lượt kẻ các đường vuông góc  với Oy, Ox. Chúng cắt các cạnh Oy, Ox tại M và N
a, Chứng minh tam giác OAM = tam giác OBN
b, Gọi AM và BN cắt nhau tại I .Chứng minh OI là phân giác của góc xOy.


Bài ni dễ . Tại mình đọc sai đề nên vẽ hình sai. Tối đó mới nhớ là vẽ sai hình. Giờ làm đc rùi. ths mấy bn giúp nha