Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: miamiheat(HSBH) trong 09:39:13 PM Ngày 23 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21326Tiêu đề: Năng lượng con lắc lò xo
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 09:39:13 PM Ngày 23 Tháng Bảy, 2014
1.Một vật khối lượng m = 100 g dao động điều hoà trên trục Ox với tần số f = 2 Hz, tại thời điểm t_1 vật có li độ x_1 = -5 cm, sau đó 1,25 s thì vật có thế năng?

2.Một vật dao động với tần số f = 2 Hz, tại thời điểm t _1 vật đang có động năng bằng 3 lần thế năng, đến thời điểm t _1 = t_1 + 1/12 s thì thế năng của nó có thể bằng?

3.Một con lắc lò xo có m = 200 g dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là l_0 = 30 cm. Lấy g = 10 m/s^{2}. Khi lò xo có chiều dài 28 cm thì vận tốc bằng 0 và lực đàn hồi có độ lớn 2 N. Năng lượng dao động của vật là?

Mọi người giải giúp mình với.


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng con lắc lò xo
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:47:41 PM Ngày 23 Tháng Bảy, 2014
Đệ tử thầy Dương & đăng 19 bài rồi (không tính bài này) mà còn chưa nhớ quy định à?


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng con lắc lò xo
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 10:02:18 PM Ngày 23 Tháng Bảy, 2014
Đệ tử thầy Dương & đăng 19 bài rồi (không tính bài này) mà còn chưa nhớ quy định à?
Lúc đó vội nên em quên mất, thầy và mọi người giải giúp em với.
Với thầy xoá bài "Năng lượng con lắc lò xo" cũ hộ em với.
Cảm ơn thầy.


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng con lắc lò xo
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 10:12:32 PM Ngày 23 Tháng Bảy, 2014
1.Một vật khối lượng m = 100 g dao động điều hoà trên trục Ox với tần số f = 2 Hz, tại thời điểm t_1 vật có li độ x_1 = -5 cm, sau đó 1,25 s thì vật có thế năng?
Tại thời điểm [tex]t_{1}[/tex], vật có [tex]W_{t}_{1}=\frac{1}{2}kx_{1}^{2}=\frac{1}{2}.m(2\pi f)^{2}x_{1}^{2}=...[/tex]

[tex]T=0,5(s)[/tex]

[tex]\Delta t=1,25(s)=2T+\frac{T}{2}[/tex]

Sau [tex]2T[/tex] vật lại về vị trí cũ nên thế năng vẫn như cũ. Sau đó [tex]\frac{T}{2}[/tex], vật đến vị trí [tex]x_{2}=-x_{1}[/tex] nên [tex]W_{t}_{2}=W_{t}_{1}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng con lắc lò xo
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 10:21:45 PM Ngày 23 Tháng Bảy, 2014
2.Một vật dao động với tần số f = 2 Hz, tại thời điểm t _1 vật đang có động năng bằng 3 lần thế năng, đến thời điểm t _2 = t_1 + 1/12 s thì thế năng của nó có thể bằng?

Vị trí vật đang có động năng bằng 3 lần thế năng là [tex]x_{1}=\frac{A}{2}[/tex]

[tex]T=0,5(s)[/tex]

[tex]\Delta t=\frac{1}{12}(s)=\frac{T}{6}[/tex]

Sau [tex]\frac{T}{6}[/tex], vật có thể chạy ra biên hoặc đến vị trí [tex]x_{2}=-\frac{A}{2}[/tex]

 - Ở biên thì [tex]W_{t}[/tex] đạt [tex]max[/tex]

 - Ở vị trí [tex]x_{2}=-\frac{A}{2}[/tex] thì [tex]W_{d}=3W_{t}\Leftrightarrow W_{t}=\frac{1}{3}W_{d}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng con lắc lò xo
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 12:12:19 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2014
1.Một vật khối lượng m = 100 g dao động điều hoà trên trục Ox với tần số f = 2 Hz, tại thời điểm t_1 vật có li độ x_1 = -5 cm, sau đó 1,25 s thì vật có thế năng?

2.Một vật dao động với tần số f = 2 Hz, tại thời điểm t _1 vật đang có động năng bằng 3 lần thế năng, đến thời điểm t _1 = t_1 + 1/12 s thì thế năng của nó có thể bằng?

3.Một con lắc lò xo có m = 200 g dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là l_o= 30 cm. Lấy g = 10 [tex]m/s^{2}[/tex] . Khi lò xo có chiều dài 28 cm thì vận tốc bằng 0 và lực đàn hồi có độ lớn 2 N. Năng lượng dao động của vật là?

Mọi người giải giúp mình với.

Bài 3 chưa được giải đáp mọi người giải giúp mình với.


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng con lắc lò xo
Gửi bởi: SầuRiêng trong 04:19:30 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2014
3.Một con lắc lò xo có m = 200 g dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là l_0 = 30 cm. Lấy g = 10 m/s^{2}. Khi lò xo có chiều dài 28 cm thì vận tốc bằng 0 và lực đàn hồi có độ lớn 2 N. Năng lượng dao động của vật là?
+ l = 28 thì v=0 => vật đang ở biên trên
=> [tex]A-\Delta l=30-28=2cm[/tex] (1)
+ Fdh=k( [tex]A-\Delta l[/tex])=2N (2)
+ [tex]\Delta l=mg/k[/tex] (3)
Từ (1), (2) và (3)=>k và A
=>W
(Bạn chú ý đổi đơn vị nha)
Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng con lắc lò xo
Gửi bởi: 1412 trong 04:25:27 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2014
3.Một con lắc lò xo có m = 200 g dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là l_0 = 30 cm. Lấy g = 10 m/s^{2}. Khi lò xo có chiều dài 28 cm thì vận tốc bằng 0 và lực đàn hồi có độ lớn 2 N. Năng lượng dao động của vật là?
Mình xin giải bài này như sau:
Khi vật ở VTCB thì lò xo giãn đoạn [tex]\Delta l_{o}[/tex] => chiều dài lò xo lúc này là [tex]l_{o}+\Delta l_{o}[/tex]
Khi vật có vận tốc bằng 0 thì vật đang ở VT biên âm => [tex]l_{o}+\Delta l_{o}-A=28(cm)[/tex][tex]\Rightarrow A-\Delta l_{o}=l_{o}-28=30-28=2(cm)=0,02 (m)[/tex][tex]\Rightarrow A>\Delta l_{o}[/tex] => Tại biên, lực đàn hồi là: [tex]F_{dh}=k.(A-\Delta l_{o})[/tex] [tex]\Leftrightarrow 2=k.0,02\Leftrightarrow k=100 (N/m)[/tex]
[tex]\Rightarrow \Delta l_{o}=\frac{mg}{k}=\frac{0,2.10}{100}=0,02(m) \Rightarrow A=\Delta l_{o}+0,02=0,02+0,02=0,04(m)[/tex]
[tex]=> W=\frac{1}{2}kA^{2}=\frac{1}{2}.100.(0,04)^{2}=8.10^{-2} (J)[/tex]
Nếu em làm sai mong mọi người sửa lại giúp với ạ  ^-^