Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tiendatptbt trong 06:13:45 PM Ngày 22 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21312Tiêu đề: Con lắc lò xo về khối lượng giảm đột ngột tại VTCB
Gửi bởi: tiendatptbt trong 06:13:45 PM Ngày 22 Tháng Bảy, 2014
Một bài con lắc lò xo về khối lượng giảm đột ngột tại VTCB cần giải đáp.

Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng 200g ; k=100N/m.Vật dao động với A=2cm tới khi vật tới vị trí cân bằng thì khối lượng của vật đột ngột giảm xuống còn một nửa. Bỏ qua mọi ma sát và gia tốc trọng trường là g. Biên độ dao động của vật sau khi khối lượng giảm là?


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo về khối lượng giảm đột ngột tại VTCB
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 03:36:15 PM Ngày 23 Tháng Bảy, 2014
Một bài con lắc lò xo về khối lượng giảm đột ngột tại VTCB cần giải đáp.

Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng 200g ; k=100N/m.Vật dao động với A=2cm tới khi vật tới vị trí cân bằng thì khối lượng của vật đột ngột giảm xuống còn một nửa. Bỏ qua mọi ma sát và gia tốc trọng trường là g. Biên độ dao động của vật sau khi khối lượng giảm là?

Ban đầu vật dao động với biên độ [tex]A = \Delta l_{o }=\frac{mg}{k}[/tex]
Khi khối lượng giảm 1 nửa lúc vật tới VTCB thì A' = [tex]\Delta l_{o' }=\frac{m'g}{k} = \frac{mg}{2k} = \frac{A}{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo về khối lượng giảm đột ngột tại VTCB
Gửi bởi: tiendatptbt trong 03:56:03 PM Ngày 23 Tháng Bảy, 2014
Ban đầu vật dao động với biên độ [tex]A = \Delta l_{o }=\frac{mg}{k}[/tex]
Khi khối lượng giảm 1 nửa lúc vật tới VTCB thì A' = [tex]\Delta l_{o' }=\frac{m'g}{k} = \frac{mg}{2k} = \frac{A}{2}[/tex]


 Tại sao A' = [tex]\Delta l_{o' }[/tex]
Nhưng em lại thấy có lời giải là: VTCB mới là điểm cách VTCB cũ 1 khoảng [tex]\Delta l_{o'}[/tex] do đó áp dụng công thức [tex]A'^{2}=x^{2}+(\frac{v}{w})^{2}[/tex] với [tex]x[/tex] là khoảng cách của vật xo với VTCB mới. Và đáp số là [tex]\sqrt{5}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo về khối lượng giảm đột ngột tại VTCB
Gửi bởi: SầuRiêng trong 05:59:23 PM Ngày 23 Tháng Bảy, 2014
Một bài con lắc lò xo về khối lượng giảm đột ngột tại VTCB cần giải đáp.

Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng 200g ; k=100N/m.Vật dao động với A=2cm tới khi vật tới vị trí cân bằng thì khối lượng của vật đột ngột giảm xuống còn một nửa. Bỏ qua mọi ma sát và gia tốc trọng trường là g. Biên độ dao động của vật sau khi khối lượng giảm là?
[tex]\Delta l_{o }=\frac{mg}{k}=2cm[/tex]
VTCB mới cách VTCB cũ một đoạn  [tex]x=\Delta l_{o}/2[/tex]
Vận tốc lúc giảm khối lượng: v = vmax= [tex]w[/tex]A
Áp dụng công thức [tex]A'^{2}=x^{2}+(\frac{v}{w'})^{2}[/tex]
Với [tex]\omega '=\omega \sqrt{2}[/tex]
=> A'=[tex]\sqrt{3}[/tex]cm