Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phucdodh trong 07:58:58 PM Ngày 21 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21295Tiêu đề: Lực căng dây T trong con lắc đơn
Gửi bởi: phucdodh trong 07:58:58 PM Ngày 21 Tháng Bảy, 2014
Mọi người ơi giải giúp mình bài này:
Con lắc có lực căng dây chỉ chịu được 2 lần khối lượng vật treo. Tìm biên độ góc để con lắc bị đứt khi qua VTCB.
Mình không hiểu giả thiết đề cho lắm, xin mọi người phân tích giùm!!! [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Lực căng dây T trong con lắc đơn
Gửi bởi: 1412 trong 08:13:16 PM Ngày 21 Tháng Bảy, 2014
Mọi người ơi giải giúp mình bài này:
Con lắc có lực căng dây chỉ chịu được 2 lần khối lượng vật treo. Tìm biên độ góc để con lắc bị đứt khi qua VTCB.
Mình không hiểu giả thiết đề cho lắm, xin mọi người phân tích giùm!!! [-O<
Theo mình nghĩ là lực căng dây cực đại tối đa là 2P nên [tex]T_{max}\leq 2P[/tex]
Đề yêu cầu tính [tex]\alpha _{o}[/tex] sao cho vật tại vị trí cân bằng có [tex]T>2P[/tex], lực căng dây lớn hơn lực căng dây cực đại nên dây đứt
Đây là ý kiến của em, mong mọi người xem xét lại giúp với ạ  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Lực căng dây T trong con lắc đơn
Gửi bởi: phucdodh trong 08:57:24 PM Ngày 21 Tháng Bảy, 2014
um mà mình nghĩ là T = Tmax thì cũng dc phải ko?


Tiêu đề: Trả lời: Lực căng dây T trong con lắc đơn
Gửi bởi: 1412 trong 09:06:53 PM Ngày 21 Tháng Bảy, 2014
um mà mình nghĩ là T = Tmax thì cũng dc phải ko?
Muốn đứt thì phải lớn hơn Tmax bạn ạ! Còn bằng thì nó vẫn miễn cưỡng chịu đựng được *-:)


Tiêu đề: Trả lời: Lực căng dây T trong con lắc đơn
Gửi bởi: phucdodh trong 09:32:26 PM Ngày 21 Tháng Bảy, 2014
Mà bạn ơi, mình vẫn chưa hiểu lắm: đề cho lực căng dây chỉ chịu dc 2 lần m, làm sao suy ra dc là Tmax<=2mg??! :-\


Tiêu đề: Trả lời: Lực căng dây T trong con lắc đơn
Gửi bởi: 1412 trong 09:44:58 PM Ngày 21 Tháng Bảy, 2014
Mà bạn ơi, mình vẫn chưa hiểu lắm: đề cho lực căng dây chỉ chịu dc 2 lần m, làm sao suy ra dc là Tmax<=2mg??! :-\
Chịu được 2 lần m tức là T max (khi dây treo theo phương thẳng đứng) không vượt quá trọng lượng của 2 lần vật m tức là [tex]T_{max}\leq 2P[/tex] đó bạn


Tiêu đề: Trả lời: Lực căng dây T trong con lắc đơn
Gửi bởi: Processor6879 trong 10:05:37 PM Ngày 21 Tháng Bảy, 2014
Công thức lực căng dây trong dao động con lắc đơn : [tex]T = m.g.( 3.cos_{\alpha } - 2.cos_{\alpha _{0}} )[/tex]

   [tex]cos_{\alpha }[/tex] max = 1 => lực căng max : [tex]T = m.g.( 3 - 2.cos_{\alpha _{0}} )[/tex]
Theo đề : [tex]T = m.g.( 3 - 2.cos_{\alpha _{0}} )[/tex] < 2m.g
=> apha không = ......


Tiêu đề: Trả lời: Lực căng dây T trong con lắc đơn
Gửi bởi: phucdodh trong 07:22:23 AM Ngày 22 Tháng Bảy, 2014
Công thức lực căng dây trong dao động con lắc đơn : [tex]T = m.g.( 3.cos_{\alpha } - 2.cos_{\alpha _{0}} )[/tex]

   [tex]cos_{\alpha }[/tex] max = 1 => lực căng max : [tex]T = m.g.( 3 - 2.cos_{\alpha _{0}} )[/tex]
Theo đề : [tex]T = m.g.( 3 - 2.cos_{\alpha _{0}} )[/tex] < 2m.g
=> apha không = ......

Hình như lời giải như vậy không ổn lắm bạn ui! Tui cũng có lần làm cách đó nhưng ko ra kết quả đúng!! :(