Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cocute1403 trong 03:36:22 PM Ngày 20 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21284Tiêu đề: Con lắc lò xo trong thang máy?
Gửi bởi: cocute1403 trong 03:36:22 PM Ngày 20 Tháng Bảy, 2014
Trong thang máy treo một con lắc lò xo có độ cứng [tex]25\frac{N}{m}[/tex] , vật nặng có khối lượng [tex]400g[/tex]. Khi thang máy đứng yên ta cho con lắc dao động điều hòa, chiều dài con lắc thay đổi từ [tex]32cm[/tex] đến [tex]48cm[/tex]. Tại thời điểm mà vật ở vị trí thấp nhất thì cho thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc [tex]a=2 m/s^{2}[/tex]. Lấy [tex]g=\Pi ^{2}=10 m/s^{2}[/tex] . Biên độ dao động của vật ở trường hợp sau là:

A. 2,8N                B. 6,8N                   C. 6N                            D. 5N


Đáp án nào đúng vậy mọi người.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo trong thang máy?
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 08:52:03 PM Ngày 20 Tháng Bảy, 2014
Biên độ ban đầu: [tex]A=\frac{48-32}{2}=...(cm)[/tex]

VTCB mới cách VTCB cũ 1 đoạn [tex]x_{o}=\frac{m.a}{k}=...[/tex]

Ban đầu vật ở biên dưới thì sau đó [tex]A'=|A-x_{o}|=...[/tex]