Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tunglam97hp trong 11:02:56 AM Ngày 20 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21280Tiêu đề: bài tập sóng dừng
Gửi bởi: tunglam97hp trong 11:02:56 AM Ngày 20 Tháng Bảy, 2014
một sóng dừng trên sợi dậy căng nằm ngang với hai đầu cố định, bụng sóng dao động với biên độ bằng 2a. Người ta thấy những điểm có cùng biên độ ở gần nhau và cách đều nhau 12 cm. bước sóng và biên độ dao động của những điểm cùng biên độ nới trên lần lượi là ???????
mong thầy cô và các bạn giúp mình bài này và giải thích rõ hộ mình chỗ "những điểm có cùng biên độ ở gần nhau và cách đều nhau 12 cm " !!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng dừng
Gửi bởi: sun_fun99 trong 01:13:43 PM Ngày 20 Tháng Bảy, 2014
các điểm cách đều nhau có cùng biên độ và gần nhau nhất cách nhau một khoảng lamđa/4=12
biên độ a= 2pi/lamđa
nếu sai mong mọi người góp ý


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng dừng
Gửi bởi: tunglam97hp trong 03:51:52 PM Ngày 20 Tháng Bảy, 2014
các điểm cách đều nhau có cùng biên độ và gần nhau nhất cách nhau một khoảng lamđa/4=12
biên độ a= 2pi/lamđa
nếu sai mong mọi người góp ý

bạn giải thích rõ hơn cho mình đc không nếu bạn biết giải bài này theo cách sử dụng đường tròn lượng giác thì chỉ mình với !!!!!