Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: allstar(HSBH) trong 09:59:36 PM Ngày 18 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21269Tiêu đề: Con lắc lò xo
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 09:59:36 PM Ngày 18 Tháng Bảy, 2014
1. Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với pt x = 5 cos(20 t + [tex]\pi[/tex]/3) cm. Lấy g =[tex]10 m/s^{2}[/tex]. Thời gian lò xo dãn ra  trong một chu kì là?

2.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k = 100 N/m treo một vật có khối lượng 300 g. Trong quá trình dao động điều hoà, tỉ số giữa khoảng thời gian lò xo dãn và lò xo bị nén là 3. Lấy g =[tex]10 m/s^{2}[/tex]. Tính độ nén cực đại của lò xo.

3..Một con lắc lò xo đang cân bằng trên một mặt phẳng nghiêng một góc 30 độ so với phương ngang. Tăng góc nghiêng lên gấp đôi thì khi cân bằng lò xo dài thêm 5 cm so với ban đầu. Bỏ qua ma sát, lấy g =[tex]10 m/s^{2}[/tex] . Nếu kích thích thì vật sẽ dao động điều hoà với chu kì là?

Mọi người giúp mình trả lời với.
 
 


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:09:34 PM Ngày 18 Tháng Bảy, 2014
1. Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với pt x = 5 cos(20 t + [tex]\pi[/tex]/3) cm. Lấy g =[tex]10 m/s^{2}[/tex]. Thời gian lò xo dãn ra  trong một chu kì là?
Mọi người giúp mình trả lời với.


độ giãn ban đầu [tex]\Delta l_0 = \frac{mg}{k} = \frac{g}{\omega ^{2}}[/tex] = 2,5 cm = 1/2 A
vẽ đường tròn
tgian dãn là 2T/3


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:22:53 PM Ngày 18 Tháng Bảy, 2014
2.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k = 100 N/m treo một vật có khối lượng 300 g. Trong quá trình dao động điều hoà, tỉ số giữa khoảng thời gian lò xo dãn và lò xo bị nén là 3. Lấy g =[tex]10 m/s^{2}[/tex]. Tính độ nén cực đại của lò xo.
Mọi người giúp mình trả lời với.

tgian nén T/4
vẽ đường tròn
[tex]\frac{\Delta l_0}{A}= cos (T/8) = cos 45 = \frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]
=> A = 3 căn 2 (cm)
độ nén cực đại là A - [tex]\frac{\sqrt{2}A}{2}[/tex]