Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: MTP trong 05:55:18 PM Ngày 16 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21243Tiêu đề: Thời gian lò xo nén và giãn
Gửi bởi: MTP trong 05:55:18 PM Ngày 16 Tháng Bảy, 2014
Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng,tại vị trí cân bằng lò xo giãn 4cm.Bỏ qua mọi ma sát,lấy g=10/s2.Kính thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thì thấy lò xo bị nén một chu kỳ bằng 0,1s.Biên độ dao động của vật là bao nhiêu?.
Em tính được là 8 cm...m.n giải bài này hộ em nhe


Tiêu đề: Trả lời: Thời gian lò xo nén và giãn
Gửi bởi: Libra.soo trong 06:22:01 PM Ngày 16 Tháng Bảy, 2014
Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng,tại vị trí cân bằng lò xo giãn 4cm.Bỏ qua mọi ma sát,lấy g=10/s2.Kính thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thì thấy lò xo bị nén một chu kỳ bằng 0,1s.Biên độ dao động của vật là bao nhiêu?.
Em tính được là 8 cm...m.n giải bài này hộ em nhe
................
T=2[tex]\pi.\sqrt{\frac{\Delta l}{g}}[/tex] = 0,4 (s)
=>  Thời gian lò xo bị nén một chu kỳ : t=[tex]\frac{T}{4}[/tex] = [tex]\frac{T}{8}[/tex]+[tex]\frac{T}{8}[/tex]
=> Từ vị trí [tex]\frac{A\sqrt{2}}{2}[/tex] đến A ,lò xo bị nén (giả sử chọn chiều dương hướng lên)
=> A=4[tex]\sqrt{2}[/tex] (cm)