Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: allstar(HSBH) trong 07:55:49 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21238Tiêu đề: Con lắc lò xo
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 07:55:49 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2014
1.Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100 g và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4 cm rồi truyền cho nó một vận tốc 40 [tex]\pi[/tex] cm/s theo phương thẳng đứng. Coi vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5 cm là?

2.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng , khi vật ở vị trí cân bằng lò xo dãn 6 cm. Kích thích cho vật dao động điều hoà thì trong một chu kì khoảng thời gian lò xo dãn gấp 2 lần khoảng thời gian lò xo nén. Độ dãn lớn nhất của lò xo.

Mọi người giúp mình trả lời với.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:19:53 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2014
1.Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100 g và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4 cm rồi truyền cho nó một vận tốc 40 [tex]\pi[/tex] cm/s theo phương thẳng đứng. Coi vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5 cm là?

Độ dãn lò xo khi vật ở VTCB là [tex]\Delta l=\frac{mg}{k}=1cm[/tex]

Để lò xo dãn 4 cm => kéo xuống 3 cm => độ lớn x = 3cm và có v = 40pi => A = 5cm

vị trí nén 1,5cm là vị trí có độ lớn li độ là A/2 => t = T/4 + T/12


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:23:58 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2014
Câu 1
độ giãn ban đầu là 1cm
kéo dãn 4 cm => x = 3 cm, v = 40 [tex]\pi[/tex]
theo độc lập thời gian => A = 5 cm
đến nén 1,5 cm là đến x = 2,5 = A/2
vậy thời gian cần tính là T/4 + T/12 =


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:26:22 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2014
2.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng , khi vật ở vị trí cân bằng lò xo dãn 6 cm. Kích thích cho vật dao động điều hoà thì trong một chu kì khoảng thời gian lò xo dãn gấp 2 lần khoảng thời gian lò xo nén. Độ dãn lớn nhất của lò xo.
Mọi người giúp mình trả lời với.

giãn gấp đôi nén
bạn vẽ đường tròn
=> độ giãn ban đầu = A/2
=> tại cân bằng đang dãn 6cm thì A = 12 cm
độ dãn lớn nhất là 12+6 = 18 cm


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:30:43 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2014
2.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng , khi vật ở vị trí cân bằng lò xo dãn 6 cm. Kích thích cho vật dao động điều hoà thì trong một chu kì khoảng thời gian lò xo dãn gấp 2 lần khoảng thời gian lò xo nén. Độ dãn lớn nhất của lò xo.

Mọi người giúp mình trả lời với.


Thời gian dãn bằng 2 lần thời gian nén thì A = 2.[tex]\Delta l[/tex] => [tex]A=12cm[/tex]

Độ dãn lớn nhất = A + [tex]\Delta l[/tex]   = 18cm