Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: miamiheat(HSBH) trong 10:04:02 PM Ngày 14 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21231Tiêu đề: Dao động con lắc lò xo
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 10:04:02 PM Ngày 14 Tháng Bảy, 2014
Con lắc lò xo treo dao động theo phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s^{2} và \pi ^{2} = 10. Khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là?

Mọi người giúp mình trả lời với.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động con lắc lò xo
Gửi bởi: Libra.soo trong 10:57:40 PM Ngày 14 Tháng Bảy, 2014
Con lắc lò xo treo dao động theo phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s^{2} và \pi ^{2} = 10. Khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là?

Mọi người giúp mình trả lời với.

...............
 T=2[tex]\pi.\sqrt{\frac{\Delta l}{g}}[/tex] => [tex]\Delta l[/tex]=4 (cm)
=>  Khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là : t = [tex]\frac{T}{6}[/tex]+[tex]\frac{T}{6}[/tex] = 0,133 (s)