Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: sun_fun99 trong 09:15:13 AM Ngày 14 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21223Tiêu đề: Con lắc đơn
Gửi bởi: sun_fun99 trong 09:15:13 AM Ngày 14 Tháng Bảy, 2014
Con lắc đơn gồm một sợi dây có khối lượng không đang kể, không dãn, có chiều dài A và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa ở nơi gia tốc trọng trường g. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì thế năng của con lắc này ở có li độ góc anpha là bao nhiêu?
Mong thầy cô và các bạn giúp em!!


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:22:25 AM Ngày 14 Tháng Bảy, 2014
Con lắc đơn gồm một sợi dây có khối lượng không đang kể, không dãn, có chiều dài A và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa ở nơi gia tốc trọng trường g. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì thế năng của con lắc này ở có li độ góc anpha là bao nhiêu?
Mong thầy cô và các bạn giúp em!!

Thế năng con lắc đơn là thế năng trọng trường, gọi h là khoảng cách từ vật đến gốc thế năng đã chọn thì thế năng [tex]W_t=mgh[/tex]

Khi con lắc đơn lệch góc anlpha so với phương thẳng đứng, gốc thế tại VTCB thì [tex]W_t=mgh=mg(l-lcos\alpha )=mgl(1-cos\alpha )\simeq \frac{1}{2}mgl\alpha ^2[/tex]


chiều dài là A thì bạn thay vô chỗ l.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: sun_fun99 trong 09:35:27 AM Ngày 14 Tháng Bảy, 2014
Con lắc đơn gồm một sợi dây có khối lượng không đang kể, không dãn, có chiều dài A và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa ở nơi gia tốc trọng trường g. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì thế năng của con lắc này ở có li độ góc anpha là bao nhiêu?
Mong thầy cô và các bạn giúp em!!

Thế năng con lắc đơn là thế năng trọng trường, gọi h là khoảng cách từ vật đến gốc thế năng đã chọn thì thế năng [tex]W_t=mgh[/tex]

Khi con lắc đơn lệch góc anlpha so với phương thẳng đứng, gốc thế tại VTCB thì [tex]W_t=mgh=mg(l-lcos\alpha )=mgl(1-cos\alpha )\simeq \frac{1}{2}mgl\alpha ^2[/tex]


chiều dài là A thì bạn thay vô chỗ l.

[tex]W_t=mgh=mg(l-lcos\alpha )=mgl(1-cos\alpha )\simeq \frac{1}{2}mgl\alpha ^2[/tex]

[tex]W_t=1/2 mgl\alpha ^2[/tex] từ công thức này mình có thể suy ngược lại công thức mgl(1-cos \alpha ) được ko ạ


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:23:30 AM Ngày 14 Tháng Bảy, 2014
Con lắc đơn gồm một sợi dây có khối lượng không đang kể, không dãn, có chiều dài A và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa ở nơi gia tốc trọng trường g. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì thế năng của con lắc này ở có li độ góc anpha là bao nhiêu?
Mong thầy cô và các bạn giúp em!!

Thế năng con lắc đơn là thế năng trọng trường, gọi h là khoảng cách từ vật đến gốc thế năng đã chọn thì thế năng [tex]W_t=mgh[/tex]

Khi con lắc đơn lệch góc anlpha so với phương thẳng đứng, gốc thế tại VTCB thì [tex]W_t=mgh=mg(l-lcos\alpha )=mgl(1-cos\alpha )\simeq \frac{1}{2}mgl\alpha ^2[/tex]


chiều dài là A thì bạn thay vô chỗ l.

[tex]W_t=mgh=mg(l-lcos\alpha )=mgl(1-cos\alpha )\simeq \frac{1}{2}mgl\alpha ^2[/tex]

[tex]W_t=1/2 mgl\alpha ^2[/tex] từ công thức này mình có thể suy ngược lại công thức mgl(1-cos \alpha ) được ko ạ

tất nhiên là được
ta đi lộn lại như sau
mgl ( [tex]\alpha ^{2}[/tex])/2 (1)
với alpha < 10 độ thì sin [tex]\alpha[/tex] [tex]\approx[/tex] [tex]\alpha[/tex]
 sin [tex]\alpha[/tex]/2 [tex]\approx[/tex] [tex]\alpha[/tex]/2
 [tex]sin^{2}\alpha[/tex]/2 [tex]\approx[/tex] [tex]\alpha^{2} / 4[/tex]
 [tex]2sin^{2}\alpha[/tex]/2 [tex]\approx[/tex] [tex]\alpha^{2} / 2[/tex]
 [tex]1- cos\alpha \approx[/tex] [tex]\alpha^{2} / 2[/tex]
thay lại vào (1)
có được điều phải chứng minh


 


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:27:39 AM Ngày 14 Tháng Bảy, 2014
Con lắc đơn gồm một sợi dây có khối lượng không đang kể, không dãn, có chiều dài A và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa ở nơi gia tốc trọng trường g. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì thế năng của con lắc này ở có li độ góc anpha là bao nhiêu?
Mong thầy cô và các bạn giúp em!!

Thế năng con lắc đơn là thế năng trọng trường, gọi h là khoảng cách từ vật đến gốc thế năng đã chọn thì thế năng [tex]W_t=mgh[/tex]

Khi con lắc đơn lệch góc anlpha so với phương thẳng đứng, gốc thế tại VTCB thì [tex]W_t=mgh=mg(l-lcos\alpha )=mgl(1-cos\alpha )\simeq \frac{1}{2}mgl\alpha ^2[/tex]


chiều dài là A thì bạn thay vô chỗ l.

[tex]W_t=mgh=mg(l-lcos\alpha )=mgl(1-cos\alpha )\simeq \frac{1}{2}mgl\alpha ^2[/tex]

[tex]W_t=1/2 mgl\alpha ^2[/tex] từ công thức này mình có thể suy ngược lại công thức mgl(1-cos \alpha ) được ko ạ

Em suy ngược vậy để làm gì  8-x? Mấy công thức này là cơ bản về con lắc đơn rồi, xem cách chứng minh và bạn tự làm lại một vài lần rồi thuộc luôn, khỏi lăn tăn nhiều nữa hén  ^-^.