Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: MTP trong 08:12:20 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21182Tiêu đề: Bài con lắc lò xo vật lý 12
Gửi bởi: MTP trong 08:12:20 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2014
Câu 2)một con lắc lò xo giao động điều hòa theo phương thẳng đứng,lò xo có khối lượng không đáng kể và có k=20N/m,vật nặng có khối lượng 200g.Kéo vật từ vị trí cân bằng hướng xuống dưới 1 đoạn 5cm rồi buông nhẹ cho vật dao động.Lấy g=10m/s2.Tính giá trị cực đại,cực tiểu của  lực đàn hồi.m.n giải giùm em bài này...và cho em hỏi là Kéo vật từ vị trí cân bằng hướng xuống dưới 1 đoạn 5cm rồi buông nhẹ được kí hiệu bằng gì..và tại sao zậy ạ..tks m.n


Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc lò xo vật lý 12
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 08:04:40 AM Ngày 11 Tháng Bảy, 2014
Câu 2)một con lắc lò xo giao động điều hòa theo phương thẳng đứng,lò xo có khối lượng không đáng kể và có k=20N/m,vật nặng có khối lượng 200g.Kéo vật từ vị trí cân bằng hướng xuống dưới 1 đoạn 5cm rồi buông nhẹ cho vật dao động.Lấy g=10m/s2.Tính giá trị cực đại,cực tiểu của  lực đàn hồi.m.n giải giùm em bài này...và cho em hỏi là Kéo vật từ vị trí cân bằng hướng xuống dưới 1 đoạn 5cm rồi buông nhẹ được kí hiệu bằng gì..và tại sao zậy ạ..tks m.n

Lực đàn hồi max [tex]F_{dh_{max}} = k ( \Delta l_{o} + A )[/tex]

Lực đàn hồi min [tex]F_{dh_{min}} = k ( \Delta l_{o} - A )[/tex] nếu [tex]\Delta l_{o} > A[/tex]
 còn nếu [tex]\Delta l_{o} \leq A[/tex] thì  [tex]F_{dh_{min}}[/tex] = 0Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc lò xo vật lý 12
Gửi bởi: MTP trong 10:14:42 AM Ngày 11 Tháng Bảy, 2014

Câu 2)một con lắc lò xo giao động điều hòa theo phương thẳng đứng,lò xo có khối lượng không đáng kể và có k=20N/m,vật nặng có khối lượng 200g.Kéo vật từ vị trí cân bằng hướng xuống dưới 1 đoạn 5cm rồi buông nhẹ cho vật dao động.Lấy g=10m/s2.Tính giá trị cực đại,cực tiểu của  lực đàn hồi.m.n giải giùm em bài này...và cho em hỏi là Kéo vật từ vị trí cân bằng hướng xuống dưới 1 đoạn 5cm rồi buông nhẹ được kí hiệu bằng gì..và tại sao zậy ạ..tks m.n


cho em hỏi cái đoạn kéo vật từ vị trí cân bằng hướng xuống 1 đoạn 5cm rồi buông nhẹ được ký hiệu là gì..và ký hiệu đó được gọi là gì luôn tks mn
Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc lò xo vật lý 12
Gửi bởi: vuhongquan007 trong 11:25:29 AM Ngày 11 Tháng Bảy, 2014
anh thâý lời giải như thế này chỉ giải quyêts vấn đề tạm thời là em không biết bài này còn anh thấy em nên xem sách cẩm nang của thầy nguyễn anh vinh. và em sẽ tự rút ra kết luận những bài như này ..v.v chỉ là một mà thôi( bài toán tính thời gian khi đi từ X1 tới X2) :d-


Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc lò xo vật lý 12
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:05:40 PM Ngày 11 Tháng Bảy, 2014
Câu 2)một con lắc lò xo giao động điều hòa theo phương thẳng đứng,lò xo có khối lượng không đáng kể và có k=20N/m,vật nặng có khối lượng 200g.Kéo vật từ vị trí cân bằng hướng xuống dưới 1 đoạn 5cm rồi buông nhẹ cho vật dao động.Lấy g=10m/s2.Tính giá trị cực đại,cực tiểu của  lực đàn hồi.m.n giải giùm em bài này...và cho em hỏi là Kéo vật từ vị trí cân bằng hướng xuống dưới 1 đoạn 5cm rồi buông nhẹ được kí hiệu bằng gì..và tại sao zậy ạ..tks m.n
+ khi kéo vật rời khỏi VTCB một đoạn thì em có thể hiểu đó là x tuy nhiên tùy vào chiều dương em chọn mà x có giá trị âm hay dương
+ Khi thã nhẹ thì v=0 ==> nếu áp dụng cthuc độc lập thì A=|x| hay A chính là giá trị mà bài toán cho.
+ Lực là một đại lượng vecto nên việc nói giá trị và độ lớn là khác nhau
Nếu bài toán hỏi độ lớn lực đàn hồi
+ Lực đàn hồi có độ lớn cực đại F=k(DeltaLo+A)
+ Lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu F=0 khi (Delta Lo<A)
+ Lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu F=k(DeltaLo-A) khi (Delta Lo>A)
Nếu hỏi giá trị lực đàn hồi bài toán cần cho biết chiều dương và âm của hệ dao động mới trả lời được