Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: long241120 trong 08:08:10 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21181Tiêu đề: đề thi toán lớp 9 cần giải đáp
Gửi bởi: long241120 trong 08:08:10 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2014
1.Rút gọn  A=[tex]\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}-2} \right) : \frac{\sqrt{4a}}{a-4}[/tex] (a>0;a khác 4)
2.Tìm x để M = [tex]\sqrt{\frac{5}{2*+4}}[/tex] có nghĩa.
3.chứng minh rằng : [tex]\left(1+\frac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1} \right)*\left(1-\frac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1} \right)[/tex] = 1 - a ( a lớn hơn hoặc bằng 0, a khác 1)
4. Tìm x biết: a) [tex]\frac{\sqrt{2*x-1}}{\sqrt{x-1}}[/tex] =2
                       b) [tex]\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}[/tex] = 2

mọi người giải giúp em
dấu : ở phương trình bài 1 là dấu chiaTiêu đề: Trả lời: đề thi toán lớp 9 cần giải đáp
Gửi bởi: MTP trong 08:23:38 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2014
4)b) ta bình phương 2 bên luôn...Nếu bên phải không lớn hơn 0 thì ta phải đặt điều kiện >=0.

[tex](\sqrt{\frac{x-1}{x+2}})^{2}=(2)^{2}[/tex]
vậy ta được

[tex]\frac{x-1}{x+1}=4[/tex]
[tex]x-1=2(x+1)[/tex]
[tex]x-1=2x+2[/tex]
[tex]\Rightarrow x=1[/tex]
okee


Tiêu đề: Trả lời: đề thi toán lớp 9 cần giải đáp
Gửi bởi: MTP trong 08:34:41 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2014
câu 4)a)nhân mẫu lên được [tex]\sqrt{2x-1}=2\sqrt{x-1}[/tex]
Bình phương 2 vế lên ta được[tex]2x-1=4(x-1)[/tex]
Từ đây chuyền qua chuyển về ta được x=[tex]2x-4x=-4+1[/tex]
[tex]\Rightarrow x=\frac{3}{2}[/tex]
xong =))


Tiêu đề: Trả lời: đề thi toán lớp 9 cần giải đáp
Gửi bởi: MTP trong 08:38:37 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2014
câu 4b ghi nhầm sửa lại nè  [tex](\sqrt{\frac{x-1}{x+2}})^{2}=(2)^{2}[/tex] sửa lại  [tex](\sqrt{\frac{x-1}{x+1}})^{2}=(2)^{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: đề thi toán lớp 9 cần giải đáp
Gửi bởi: MTP trong 08:54:22 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2014
ta phải tìm điều kiên xac dinh lên lớp 10 sẽ có tên là Tập xác định viết tắt là TXĐ(Tình Xinh Đẹp  8-x 8-x)
vậy txđ của biểu thức này là 2x+4>0 vậy x>-2 oke
 lưu ý luôn:
căng ở dưới mẫu thì lớn hơn không,
ở dưới mẫu không có căng thì phải khác không.
căng trên tử lớn hơn bằng 0,
hết......................


Tiêu đề: Trả lời: đề thi toán lớp 9 cần giải đáp
Gửi bởi: long241120 trong 08:57:50 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2014
cái lớp 10 gọi là tình xinh đẹp đó cấp 2 bọn em dùng là điều kiện xác định đó anh


Tiêu đề: Trả lời: đề thi toán lớp 9 cần giải đáp
Gửi bởi: MTP trong 09:02:28 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2014
bài 1 kêt quả là [tex]\frac{a-4}{\sqrt{a}}[/tex] kết quả đó a ngủ đã à [tex]\sqrt{4a}=2\sqrt{a}[/tex] nhé