Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: MTP trong 11:25:33 AM Ngày 09 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21169Tiêu đề: Bài pt lượng giác khối B năm 2014
Gửi bởi: MTP trong 11:25:33 AM Ngày 09 Tháng Bảy, 2014
[tex]\sqrt{2}(sinx-2cosx)=2-2sin2x[/tex]
[tex]\sqrt{2}(sinx-2cosx)=2-2sin2x \Rightarrow sinx(\sqrt{2}+2cosx)=\sqrt{2}(\sqrt{2}+2cosx)[/tex]
[/tex]
hehe xong rồi đạn ni m.n tự giải