Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ktsvthanhphong trong 11:43:08 PM Ngày 06 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21159Tiêu đề: Thắc mắc câu 18 mã đề 692 đề thi đại học 2014 môn Vật Lý
Gửi bởi: ktsvthanhphong trong 11:43:08 PM Ngày 06 Tháng Bảy, 2014
Câu 18: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kỳ 1s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là:
   A. 26,7 cm/s   B. 28,0 cm/s   C. 27,0 cm/s   D. 27,3 cm/s
Đáp án của bộ là C.27,0 cm/s
A=7cm, [tex]\omega=2\pi[/tex]
-------------------------------------------------------
Để có đáp án này thì [tex]a_{min}=0[/tex] khi x = A lúc đó s = 3,5 + 4.7=31.5 trong thời gian t = T/6 + 4.T = 7/6s
=> [tex]v_{tb}=\frac st=27,0 cm/s[/tex]
----------------------------------------------------------
Nhưng theo mình hiểu thì [tex] a=- \omega^2x[/tex] nên [tex]a_{min}=0 [/tex] khi x = 0  lúc đó s = 3,5 + 3.7=31.5 trong thời gian t = T/6 + 3T/4 = 11/12s
=> [tex]v_{tb}=\frac st=26,7 cm/s[/tex]
------------------------------------------
Vậy cho mình hỏi: "gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu" có phải là  [tex]a_{min}=0[/tex] khi x = A ???


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc câu 18 mã đề 692 đề thi đại học 2014 môn Vật Lý
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:09:33 AM Ngày 07 Tháng Bảy, 2014
Câu 18: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kỳ 1s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là:
   A. 26,7 cm/s   B. 28,0 cm/s   C. 27,0 cm/s   D. 27,3 cm/s
Đáp án của bộ là C.27,0 cm/s
A=7cm, [tex]\omega=2\pi[/tex]
-------------------------------------------------------
Để có đáp án này thì [tex]a_{min}=0[/tex] khi x = A lúc đó s = 3,5 + 4.7=31.5 trong thời gian t = T/6 + 4.T = 7/6s
=> [tex]v_{tb}=\frac st=27,0 cm/s[/tex]
----------------------------------------------------------
Nhưng theo mình hiểu thì [tex] a=- \omega^2x[/tex] nên [tex]a_{min}=0 [/tex] khi x = 0  lúc đó s = 3,5 + 3.7=31.5 trong thời gian t = T/6 + 3T/4 = 11/12s
=> [tex]v_{tb}=\frac st=26,7 cm/s[/tex]
------------------------------------------
Vậy cho mình hỏi: "gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu" có phải là  [tex]a_{min}=0[/tex] khi x = A ???
v,a,F deu la cac dai luong co huong ==> no deu la gia tri co dau,
+ nen neu xet ve gia tri thi
amin=-Aw^2, max=AW^2
Fmin=-kA, Fmax=kA
vmin=-AW, vmax=AW
+ Nêu xét về độ lớn thì
|amin|=0; |amax|=AW^2
|Fmin|=0; |Fmax|=KA
|Vmin|=0,|vmax|=AW (độ lớn vận tốc còn gọi là tốc độ)


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc câu 18 mã đề 692 đề thi đại học 2014 môn Vật Lý
Gửi bởi: masoi_hd trong 07:17:15 AM Ngày 07 Tháng Bảy, 2014
+ Gia tốc là đại lượng véc tơ cho nên cũng giống như vận tốc trong chuyển động thẳng a = v' mang giá trị đại số (dấu của a thể hiện chiều của véc tơ(a))
[tex]a=-\omega ^2x[/tex] ==> [tex]-\omega ^2A\leq a\leq \omega ^2A[/tex] ==> [tex]a_{min}=-\omega ^2A[/tex] khi x = A
+ Độ lớn véc tơ a: [tex]0\leq \left| a\right|\leq \omega ^2A[/tex] (độ lớn thì luôn dương) ==> min = 0 khi x =0Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc câu 18 mã đề 692 đề thi đại học 2014 môn Vật Lý
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 09:16:07 AM Ngày 07 Tháng Bảy, 2014
"Giá trị" cực tiểu của gia tốc a, hiểu theo toán học, là -w2.A, đạt được khi vật đến biên dương. Điều này là đúng rồi nhưng theo tôi, nên tránh những câu như thế này vì nó phi vật lý. Chẳng lẽ nói chiếc xe cd với v = -10m/s chạy chậm hơn xe có v = 2m/s!


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc câu 18 mã đề 692 đề thi đại học 2014 môn Vật Lý
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:53:51 AM Ngày 07 Tháng Bảy, 2014
Cái vấn đề này hình như khi viết sách cho ban KHTN và Cơ bản các bác ở hai bên không thống nhất nhau, nghe nói cãi nhau rân trời, không ai chịu thua ai, có người giận quá bỏ đi luôn qua Pháp đó.


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc câu 18 mã đề 692 đề thi đại học 2014 môn Vật Lý
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 11:46:50 AM Ngày 07 Tháng Bảy, 2014
"Giá trị" cực tiểu của gia tốc a, hiểu theo toán học, là -w2.A, đạt được khi vật đến biên dương. Điều này là đúng rồi nhưng theo tôi, nên tránh những câu như thế này vì nó phi vật lý. Chẳng lẽ nói chiếc xe cd với v = -10m/s chạy chậm hơn xe có v = 2m/s!

Theo mình một số bạn hiểu nhầm, lên ( cứng quá).  Bạn ơi? Trong Vật Lý của chúng ta các đại lượng Vật Lý là véc tơ, thì giá trị đại số cho ta biết chiều chuyển động, còn độ lớn mới mô ta ý nghĩa về độ lớn của đại lượng ấy.

VD: Hai xe ô tô chuyển động với v=-10 m/s và xe ô tô chuyển động v=2m/s. trên một trục tọa độ.
Phải hiểu 2 vấn đề
1. Hai xe này chuyển động ngược chiều nhau.
2. Xe một có tốc độ 10m/s; xe hai có tốc độ 2m/s.


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc câu 18 mã đề 692 đề thi đại học 2014 môn Vật Lý
Gửi bởi: ktsvthanhphong trong 09:01:47 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2014
Nói như vậy thì đáp án kia của bộ có vấn đề chăng ???