Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: thanhlan97 trong 02:53:02 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21130Tiêu đề: axit amin
Gửi bởi: thanhlan97 trong 02:53:02 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
Hỗn hợp X gồm alanin và lysin. Cho m gam X tác dụng với HCl vừa đủ thu được m+ 6,205 (g). Cũng m gam hỗn hợp trên tác dụng với KOH vừa đủ thu được m+3,8 gam muối. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp?
MỌI NGƯỜI GIẢI GIÚP EM BÀI NÀY VỚI Ạ!!!!


Tiêu đề: Trả lời: axit amin
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 09:52:23 AM Ngày 13 Tháng Bảy, 2014
Giải hệ là ra thôi em

[tex]n_{ala}=a, \ n_{lys}=b \\ \begin{cases} a+2b=\dfrac{6,205}{36,5} \\ a+b=\dfrac{3,8}{38} \end{cases}[/tex]

Từ đó tính toán là ra