Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => TIẾN TỚI ĐỀ THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 11:57:36 AM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21129Tiêu đề: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:57:36 AM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
THẢO LUẬN ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ - 2014

Chúng ta sẽ thảo luận về đề đại học 2014 môn Vật Lý tại topic này. Để quá trình thảo luận diễn ra thuận lợi và dễ dàng cho người xem, chúng tôi đưa ra một số quy định sau:

1. Chỉ thảo luận dựa trên một mã đề duy nhất mà chúng tôi sẽ up vào tối nay (4/7/3014)
2. Phải trích dẫn câu mà mình cần thảo luận ra, sau đó mới bình luận,
3. Trong quá trình thảo luận, đề nghị dùng từ ngữ lịch sự, không tranh cãi, không quá khích.


Tiêu đề: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 1-5)
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:30:56 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ khối lượng 100g đang dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Từ thời điểm [tex]t_{1}=0[/tex] đến [tex]t_{2}=\frac{\pi }{48}s[/tex], động năng của con lắc tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064 J. Ở thời điểm t2, thế năng của con lắc bằng 0,064 J. Biên độ dao động của con lắc là
   A. 5,7 cm.          B. 7,0 cm.               C. 8,0 cm.              D. 3,6 cm.

Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ). Biết tụ điện có dung kháng  [tex]Z_{C}[/tex], cuộn cảm thuần có cảm kháng [tex]Z_{L}[/tex] và [tex]3Z_{L}=2Z_{C}[/tex]. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M và N là
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10439482_10154281922110104_1434645598471398202_n.jpg)

     A. 173V.                   B. 86 V.              C. 122 V.                     D. 102 V.

Câu 3: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?
   A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại.
   B. Tần số của tia hồng ngoại nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại.
   C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí.
   D. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại.

Câu 4: Đặt điện áp [tex]u=180\sqrt{2}cos\omega t (V)[/tex] (với [tex]\omega[/tex] không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). R là điện trở thuần, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB và độ lớn góc lệch pha của cường độ dòng điện so với điện áp u khi [tex]L=L_{1}[/tex] là U và [tex]\varphi _{1}[/tex], còn khi  [tex]L=L_{2}[/tex] thì tương ứng là [tex]\sqrt{8}U[/tex] và  [tex]\varphi _{1}[/tex]. Biết [tex]\varphi _{1} + \varphi _{2}= 90^{0}[/tex]. Giá trị U bằng:
 
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10518702_10154281940795104_7414120578976256465_n.jpg)

   A. 135V.              B. 180V.            C. 90 V.                  D. 60 V.

Câu 5: Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi [tex]\delta[/tex] là tỉ số của tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng.[tex]\delta[/tex]  gần giá trị nào nhất sau đây?
   A. 0,105.             B. 0,179.                  C. 0,079.                 D. 0,314.


Tiêu đề: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 6-10)
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:38:57 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)

Câu 6 : Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3 s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy [tex]g=9,9m/s^{2}[/tex]. Độ sâu ước lượng của giếng là

   A. 43 m.                 B. 45 m.               C. 39 m.           D. 41 m.

Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là
   A. 27,3 cm/s.       B. 28,0 cm/s.              C. 27,0 cm/s.           D. 26,7 cm/s.

Câu 8 : Một học sinh làm thực hành xác định số vòng dây của hai máy biến áp lí tưởng A và B có các duộn dây với số vòng dây (là số nguyên) lần lượt là [tex]N_{1A},N_{2A}, N_{1B}, N_{2B}[/tex]. Biết [tex]N_{2A}=kN_{1A};\, N_{2B}=2k N_{1B}[/tex];  k > 1; [tex]N_{1A} + N_{2A} + N_{1B} + N_{2B}= 3100[/tex] vòng và trong bốn cuộn dây có hai cuộn có số vòng dây đều bằng N. Dùng kết hợp hai máy biến áp này thì có thể tăng điện áp hiệu dụng U thành 18U hoặc 2U. Số vòng dây N là
   A. 600 hoặc 372.   B. 900 hoặc 372.   C. 900 hoặc 750.      D. 750 hoặc 600.

Câu 9: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn [tex]S_{1}[/tex] và [tex]S_{2}[/tex] cách nhau 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở mặt nước, gọi d là đường trung trực của đoạn [tex]S_{1}S_{2}[/tex]. Trên d, điểm M ở cách [tex]S_{1}[/tex] 10 cm; điểm N dao động cùng pha với M và gần M nhất sẽ cách M một đoạn có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
   A. 7,8 mm.          B. 6,8 mm.                  C. 9,8 mm.                      D. 8,8 mm.

Câu 10: Theo mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, nếu lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng L là F thì khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N, lực này sẽ là
   A.[tex]\frac{F}{16}[/tex]                B.[tex]\frac{F}{9}[/tex]               C. [tex]\frac{F}{4}[/tex].            D. [tex]\frac{F}{25}[/tex].


Tiêu đề: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 11-15)
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:44:17 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)
Câu 11: Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A; B; C với AB = 100 m, AC = 250 m. Khi đặt tại A một nguồn điểm phát âm công suất P thì mức cường độ âm tại B là 100 dB. Bỏ nguồn âm tại A, đặt tại B một nguồn điểm phát âm công suất 2P thì mức cường độ âm tại A và C là
   A. 103 dB và 99,5 dB      B. 100 dB và 96,5 dB.
   C. 103 dB và 96,5 dB.      D. 100 dB và 99,5 dB.

Câu 12: Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số góc 3 rad/s. Động năng cực đại của vật là
   A. 7,2 J.             B. 3,6.104J.         C. 7,2.10-4J.         D. 3,6 J.

Câu 13: Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng là 0,60 m. Năng lượng của phôtôn ánh sáng này bằng
   A. 4,07 eV.      B. 5,14 eV.         C. 3,34 eV.                D. 2,07 eV.

Câu 14: Các thao tác cơ bản khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số (hình vẽ) để đo điện áp xoay chiều cỡ 120 V gồm:
   a. Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.
   b. Cho hai đầu đo của hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp.
   c. Vặn đầu đánh dấu của núm xoay tới chấm có ghi 200, trong vùng ACV.
   d. Cắm hai đầu nối của hai dây đo vào hai ổ COM và [tex]V\Omega[/tex].
   e. Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện áp.
   g. Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.
Thứ tự đúng các thao tác là:
   A. a, b, d, c, e, g.   B. c, d, a, b, e, g.
   C. d, a, b, c, e, g.   D. d, b, a, c, e, g.   

(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10389186_10154281995340104_1753233242961814668_n.jpg)

Câu 15: Một động cơ điện tiêu thụ công suất điện 100 W, sinh ra công suất cơ học bằng 88 W. Tỉ số của công suất cơ học với công suất hao phí ở động cơ bằng
   A. 3.                   B. 4.                  C. 2.                 D. 5.


Tiêu đề: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 16-20)
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:54:13 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)

Câu 16: Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f. Chu kì dao động của vật là
   A.[tex]\frac{1}{2\pi f}[/tex]                 B.[tex]\frac{2\pi}{ f}[/tex]                   C.2f                     D.[tex]\frac{1}{ f}[/tex].

Câu 17: Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là [tex]i_{1}[/tex] và  [tex]i_{1}[/tex]  được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng:
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10463986_10154282016640104_5911169716854471303_n.jpg)

   A.[tex]\frac{4}{\pi }\mu C[/tex]                  B.[tex]\frac{3}{\pi }\mu C[/tex]              C.[tex]\frac{5}{\pi }\mu C[/tex]           D.[tex]\frac{10}{\pi }\mu C[/tex] 

Câu 18: Bắn hạt [tex]\alpha[/tex] vào hạt nhân nguyên tử nhôm đang đứng yên gây ra phản ứng:[tex]_{2}^{4}He + _{13}^{27}Al\rightarrow _{15}^{30}P + _{0}^{1}n[/tex] . Biết phản ứng thu năng lượng là 2,70 MeV; giả sử hai hạt tạo thành bay ra với cùng vận tốc và phản ứng không kèm bức xạ [tex]\gamma[/tex]. Lấy khối lượng của các hạt tính theo đơn vị u có giá trị bằng số khối của chúng. Động năng của hạt  [tex]\alpha[/tex]  là
   A.  2,70 MeV                 B. 3,10 MeV             C. 1,35 MeV                  D.1,55 MeV

Câu 19: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn
   A. năng lượng toàn phần.                  B. số nuclôn               C. động lượng.                      D. số nơtron.

Câu 20: Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là
A.   ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vô tuyến và tia hồng ngoại.
B.   sóng vô tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại;  tia X và tia gamma.
C.   tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại và sóng vô tuyến.
D.   tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma và sóng vô tuyến.


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 6-10)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:03:19 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
Trích dẫn
Câu 8 : Một học sinh làm thực hành xác định số vòng dây của hai máy biến áp lí tưởng A và B có các duộn dây với số vòng dây (là số nguyên) lần lượt là [tex]N_{1A},N_{2A}, N_{1B}, N_{2B}[/tex]. Biết [tex]N_{2A}=kN_{1A};\, N_{2B}=2k N_{1B}[/tex];  k > 1; [tex]N_{1A} + N_{2A} + N_{1B} + N_{2B}= 3100[/tex] vòng và trong bốn cuộn dây có hai cuộn có số vòng dây đều bằng N. Dùng kết hợp hai máy biến áp này thì có thể tăng điện áp hiệu dụng U thành 18U hoặc 2U. Số vòng dây N là
   A. 600 hoặc 372.   B. 900 hoặc 372.   C. 900 hoặc 750.      D. 750 hoặc 600.
mắc thứ A vào sơ B
ta thấy
điện áp 2 đầu sơ và thứ của hai máy A,B lần lượt là
[tex]U ==> kU và kU==> 2k^2U = 18U ==> k=3[/tex]
Mắc Thứ B vào thứ A
U ==> 2kU và 2kU ==> 2U (bất chấp mọi giá trị k)
==> số vòng là N1A+N2A+N1B+N2B=3100
Th1: N2A=N1B ==> N1A+3N1A+3N1A+18N1A=3100 ==> N1A=124 ==> N=372
Th2: N1A=N2B ==> N1A + 3N1A + N1A/6 + N1A=3100 ==> N=600


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:03:39 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)

Câu 21: Trong chân không, bước sóng ánh sáng lục bằng
   A. 546 mm             B. 546[tex]\mu m[/tex]               C. 546 pm             D. 546 nm

Câu 22: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là
   A. 0,2 s                    B. 0,1 s                C. 0,3 s            D. 0,4 s

Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45[tex]\mu m[/tex]. Khoảng vân giao thoa trên màn bằng
   A. 0,2 mm                    B. 0,9 mm         C. 0,5 mm             D. 0,6 mm

Câu 24: Đặt điện áp [tex]u=U_{0}cos\left<100\pi t + \frac{\pi }{4} \right> (V)[/tex] vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là  [tex]i=I_{0}cos\left<100\pi t + \varphi \right> (A)[/tex]. Giá trị của [tex]\varphi[/tex] bằng:
   A.[tex]\frac{3\pi }{4}[/tex]            B.[tex]\frac{\pi }{2}[/tex]                    C.[tex]\frac{-3\pi }{4}[/tex]                          D.[tex]\frac{-\pi }{2}[/tex]

Câu 25: Gọi [tex]n_{d}, n_{t}[/tex] và [tex]n_{v}[/tex] lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây là đúng?
       A. [tex]n_{d}<n_{v}< n_{t}[/tex]          B. [tex]n_{v}>n_{d}>n_{t}[/tex]                  C.[tex]n_{d}>n_{t}> n_{v}[/tex]         D. [tex]n_{t}>n_{d}> n_{v}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 6-10)
Gửi bởi: 1412 trong 09:09:21 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)

Câu 6 : Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3 s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy [tex]g=9,9m/s^{2}[/tex]. Độ sâu ước lượng của giếng là

   A. 43 m.                 B. 45 m.               C. 39 m.           D. 41 m.
Câu này của lớp 10 thì phải ạ  ^-^:
Quãng đường vật đi được trong thời gian t là: [tex]h=\frac{1}{2}gt^{2}[/tex] (t<3, t là thời gian hòn đá chạm đáy)
Trong thời gian 3s thì vật đến đáy giếng rồi mới có âm thanh truyền lên trong thời gian 3 - t (s)
=> Quãng đường vật rơi và âm thanh truyền là như nhau: [tex]\frac{1}{2}gt^{2}=330.(3 - t)\Leftrightarrow \frac{1}{2}.9,9.t^{2}=330(3-t)[/tex]
=> t=2,876 => h = 41(m)  (Đáp án D)
Em lấy kết quả của máy để làm, không làm tròn ra xấp xỉ 41 m.
Em chỉ biết làm mấy bài dễ này thôi. Nếu sai xin mọi người chỉ dẫn lại cho em ạ  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: Dieu0703linh trong 09:15:58 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
Cách của bạn mất thời gian tính t
Dùng luôn t1+t2=3 (s)
=> căn (2h/g) + h/v=3
Coi căn h là 1 ẩn
bấm máy tính giải phương trình bậc 2 là ra căn h
h=41m


Tiêu đề: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 26-30)
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:20:46 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)

Câu 26: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có cảm kháng với giá trị bằng R. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện trong mạch bằng
   A.[tex]\frac{\pi }{4}[/tex]                 B. 0.                C.[tex]\frac{\pi }{2}[/tex]     D.[tex]\frac{\pi }{3}[/tex].

Câu 27: Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng
   A. phản xạ toàn phần.            B. phản xạ ánh sáng.             C. tán sắc ánh sáng.              D. giao thoa ánh sáng.

Câu 28: Chùm ánh sáng laze không  được ứng dụng
   A. trong truyền tin bằng cáp quang.            B. làm dao mổ trong y học.            C. làm nguồn phát siêu âm.             D. trong đầu đọc đĩa CD.

Câu 29: Tia [tex]\alpha[/tex]
A.   có vận tốc bằng vận tốc ánh sáng trong chân không.
B.   là dòng các hạt nhân [tex]_{2}^{4}He[/tex]
C.   không bị lệch khi đi qua điện trường và từ trường.
D.    là dòng các hạt nhân nguyên tử hiđrô.

Câu 30: Đặt điện áp [tex]u=U\sqrt{2}cos\omega t (V)[/tex] (với U và [tex]\omega[/tex]không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm đèn sợi đốt có ghi 220V – 100W, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó đèn sáng đúng công suất định mức. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì đèn chỉ sáng với công suất bằng 50W. Trong hai trường hợp, coi điện trở của  đèn  như nhau, bỏ qua độ tự cảm của đèn. Dung kháng của tụ điện không thể là giá trị nào trong các giá trị sau?
   A. 345[tex]\Omega[/tex]                B. 484[tex]\Omega[/tex]                      C. 475[tex]\Omega[/tex]                  D. 274[tex]\Omega[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 16-20)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:20:56 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
Câu 17: Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là [tex]i_{1}[/tex] và  [tex]i_{1}[/tex]  được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng:
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10463986_10154282016640104_5911169716854471303_n.jpg)

   A.[tex]\frac{4}{\pi }\mu C[/tex]                  B.[tex]\frac{3}{\pi }\mu C[/tex]              C.[tex]\frac{5}{\pi }\mu C[/tex]           D.[tex]\frac{10}{\pi }\mu C[/tex] 
[tex]i_1=8.10^-3.cos(2000\pi.t-\pi/2) ==> q1=\frac{4}{\pi}.cos(2000\pi.t-\pi)(\mu.C)[/tex]
[tex]q2=\frac{3}{\pi}.cos(2000\pi.t-3\pi/2)(\mu.C)[/tex]
==> [tex]q=q1+q2=5/\pi.cos(.....)(\mu.C)[/tex]
==> [tex]qmax=5/\pi((\mu.C)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: Processor6879 trong 09:25:45 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45[tex]\mu m[/tex]. Khoảng vân giao thoa trên màn bằng
   A. 0,2 mm                    B. 0,9 mm         C. 0,5 mm             D. 0,6 mm
Câu này thế số bấm máy tính ra đáp án B ạ
Câu 24: Đặt điện áp [tex]u=U_{0}cos\left<100\pi t + \frac{\pi }{4} \right> (V)[/tex] vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là  [tex]i=I_{0}cos\left<100\pi t + \varphi \right> (A)[/tex]. Giá trị của [tex]\varphi[/tex] bằng:
   A.[tex]\frac{3\pi }{4}[/tex]            B.[tex]\frac{\pi }{2}[/tex]                    C.[tex]\frac{-3\pi }{4}[/tex]                          D.[tex]\frac{-\pi }{2}[/tex]

Câu này đáp án A .

Câu 26: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có cảm kháng với giá trị bằng R. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện trong mạch bằng
   A.[tex]\frac{\pi }{4}[/tex]                 B. 0.                C.[tex]\frac{\pi }{2}[/tex]     D.[tex]\frac{\pi }{3}[/tex].
Câu này đáp án A .


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 16-20)
Gửi bởi: masoi_hd trong 09:27:53 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
Câu 17: Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là [tex]i_{1}[/tex] và  [tex]i_{1}[/tex]  được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng:
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10463986_10154282016640104_5911169716854471303_n.jpg)

   A.[tex]\frac{4}{\pi }\mu C[/tex]                  B.[tex]\frac{3}{\pi }\mu C[/tex]              C.[tex]\frac{5}{\pi }\mu C[/tex]           D.[tex]\frac{10}{\pi }\mu C[/tex]  
[tex]i_1=8.10^-3.cos(2000\pi.t-\pi/2) ==> q1=\frac{4}{\pi}.cos(2000\pi.t-\pi)(\mu.C)[/tex]
[tex]q2=\frac{3}{\pi}.cos(2000\pi.t-3\pi/2)(\mu.C)[/tex]
==> [tex]q=q1+q2=5/\pi.cos(.....)(\mu.C)[/tex]
==> [tex]qmax=5/\pi((\mu.C)[/tex]

+ Từ đồ thị ta thấy hai i vuông pha nhau và có cùng tần số góc [tex]\omega =\frac{2\Pi }{T}=2\Pi .10^3[/tex]
 [tex]Q=q_1+q_2=\frac{i_1}{\omega }+\frac{i_2}{\omega }=\frac{I_{01}}{\omega }cos(\omega t )+\frac{I_{02}}{\omega }sin(\omega t )\leq \sqrt{(\frac{I_{01}}{\omega })^2+(\frac{I_{02}}{\omega })^2}=\frac{5.10^{-6}}{\Pi }(C)[/tex]

Em thấy thế này cũng nhanh :D


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 16-20)
Gửi bởi: Dieu0703linh trong 09:28:44 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
Câu 17: Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là [tex]i_{1}[/tex] và  [tex]i_{1}[/tex]  được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng:
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10463986_10154282016640104_5911169716854471303_n.jpg)

   A.[tex]\frac{4}{\pi }\mu C[/tex]                  B.[tex]\frac{3}{\pi }\mu C[/tex]              C.[tex]\frac{5}{\pi }\mu C[/tex]           D.[tex]\frac{10}{\pi }\mu C[/tex] 
[tex]i_1=8.10^-3.cos(2000\pi.t-\pi/2) ==> q1=\frac{4}{\pi}.cos(2000\pi.t-\pi)(\mu.C)[/tex]
[tex]q2=\frac{3}{\pi}.cos(2000\pi.t-3\pi/2)(\mu.C)[/tex]
==> [tex]q=q1+q2=5/\pi.cos(.....)(\mu.C)[/tex]
==> [tex]qmax=5/\pi((\mu.C)[/tex]
Thưa thày, Thày giải câu tổng hợp dao động
Tìm giá  (A1+A2) max ấy ạ


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 1-5)
Gửi bởi: papatiemi trong 09:29:00 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
em xin giải câu 2
uAN=200<0
uMB=100<(pi/3)
ux=(uAN+1,5.uMB)/2,5
Ux=86
ko biết có chính xác ko
mong các thầy góp ý giúp em.


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 16-20)
Gửi bởi: papatiemi trong 09:31:49 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
Câu 17: Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là [tex]i_{1}[/tex] và  [tex]i_{1}[/tex]  được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng:
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10463986_10154282016640104_5911169716854471303_n.jpg)

   A.[tex]\frac{4}{\pi }\mu C[/tex]                  B.[tex]\frac{3}{\pi }\mu C[/tex]              C.[tex]\frac{5}{\pi }\mu C[/tex]           D.[tex]\frac{10}{\pi }\mu C[/tex] 
[tex]i_1=8.10^-3.cos(2000\pi.t-\pi/2) ==> q1=\frac{4}{\pi}.cos(2000\pi.t-\pi)(\mu.C)[/tex]
[tex]q2=\frac{3}{\pi}.cos(2000\pi.t-3\pi/2)(\mu.C)[/tex]
==> [tex]q=q1+q2=5/\pi.cos(.....)(\mu.C)[/tex]
==> [tex]qmax=5/\pi((\mu.C)[/tex]
Thầy ơi em thấy vuông pha em kết luận luôn


Tiêu đề: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 31-35)
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:34:01 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)

Câu 31: Một tụ điện có điện dung C tích điện [tex]Q_{0}[/tex]. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm [tex]L_{1}[/tex] hoặc với cuộn cảm thuần có độ tự cảm [tex]L_{1}[/tex] thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 20mA hoặc 10 mA. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm [tex]L_{3}=9L_{1}+4L_{2}[/tex] thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là:
   A. 9 mA.               B. 4 mA.               C. 10 mA.                   D. 5 mA.

Câu 32: Trong các hạt nhân nguyên tử: [tex]_{2}^{4}He\; ; _{26}^{56}Fe\; ; _{92}^{238}U\; ; _{90}^{230}Th[/tex], hạt nhân bền vững nhất là:
   A.[tex]_{2}^{4}He[/tex]     B.[tex]_{90}^{230}Th[/tex]        C.[tex]_{26}^{56}Fe[/tex]              D.[tex] _{92}^{238}U[/tex]

Câu 33: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5 Hz và biên độ lớn nhất là 3 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 10,5 cm và 7 cm. Tại thời điểm [tex]t_{1}[/tex], phần tử C có li độ 1,5 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Vào thời điểm [tex]t_{2}=t_{1}+ \frac{79}{40}s[/tex], phần tử D có li độ là
   A. -0,75 cm             B. 1,50 cm               C. -1,50 cm                    D. 0,75 cm

Câu 34 : Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ điện là [tex]Q_{0}[/tex] và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là [tex]I_{0}[/tex]. Dao động điện từ tự do trong mạch có chu kì là
   A.[tex]T = \frac{4\pi Q_{0}}{I_{0}}[/tex]                       B.[tex]T = \frac{\pi Q_{0}}{2I_{0}}[/tex]                  C.[tex]T = \frac{2\pi Q_{0}}{I_{0}}[/tex]                       D.[tex]T = \frac{3\pi Q_{0}}{I_{0}}[/tex] 

Câu 35: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc [tex]\omega[/tex]. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t = 0,95 s, vận tốc v và li độ x của vật nhỏ thỏa mãn [tex]v = -\omegax[/tex] lần thứ 5. Lấy [tex]\pi ^{2}=10[/tex]. Độ cứng của lò xo là
   A. 85 N/m                       B. 37 N/m                     C. 20 N/m                    D. 25 N/m


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 16-20)
Gửi bởi: CryogenHan trong 09:34:56 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
Câu 17: Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là [tex]i_{1}[/tex] và  [tex]i_{1}[/tex]  được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng:
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10463986_10154282016640104_5911169716854471303_n.jpg)

   A.[tex]\frac{4}{\pi }\mu C[/tex]                  B.[tex]\frac{3}{\pi }\mu C[/tex]              C.[tex]\frac{5}{\pi }\mu C[/tex]           D.[tex]\frac{10}{\pi }\mu C[/tex] 
[tex]i_1=8.10^-3.cos(2000\pi.t-\pi/2) ==> q1=\frac{4}{\pi}.cos(2000\pi.t-\pi)(\mu.C)[/tex]
[tex]q2=\frac{3}{\pi}.cos(2000\pi.t-3\pi/2)(\mu.C)[/tex]
==> [tex]q=q1+q2=5/\pi.cos(.....)(\mu.C)[/tex]
==> [tex]qmax=5/\pi((\mu.C)[/tex]
Thưa thày, Thày giải câu tổng hợp dao động
Tìm giá  (A1+A2) max ấy ạ
Câu này mình dùng cauchy nhưng lại ra 25cm


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 16-20)
Gửi bởi: masoi_hd trong 09:35:44 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014

Thưa thày, Thày giải câu tổng hợp dao động
Tìm giá  (A1+A2) max ấy ạ
Ta có [tex]A^2=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2cos(0,35+1,57)=(A_1+A_2)^2-2,684A_1A_2\Rightarrow (A_1+A_2)^2=A^2+2,684A_1A_2\leq A^2+2,684\frac{(A_1+A_2)^2}{4}[/tex]
==> [tex]A_1+A_2\leq \frac{A}{\sqrt{0,329}}=34,868[/tex]
Gần giá trị nhất đó là 35cm


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 16-20)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:49:50 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
Câu 17: Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là [tex]i_{1}[/tex] và  [tex]i_{1}[/tex]  được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng:
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10463986_10154282016640104_5911169716854471303_n.jpg)

   A.[tex]\frac{4}{\pi }\mu C[/tex]                  B.[tex]\frac{3}{\pi }\mu C[/tex]              C.[tex]\frac{5}{\pi }\mu C[/tex]           D.[tex]\frac{10}{\pi }\mu C[/tex] 
[tex]i_1=8.10^-3.cos(2000\pi.t-\pi/2) ==> q1=\frac{4}{\pi}.cos(2000\pi.t-\pi)(\mu.C)[/tex]
[tex]q2=\frac{3}{\pi}.cos(2000\pi.t-3\pi/2)(\mu.C)[/tex]
==> [tex]q=q1+q2=5/\pi.cos(.....)(\mu.C)[/tex]
==> [tex]qmax=5/\pi((\mu.C)[/tex]
Thầy ơi em thấy vuông pha em kết luận luôn
cũng được thực ra nên làm thế thầy muốn làm theo kiểu tổng quát ấy mà


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 16-20)
Gửi bởi: CryogenHan trong 09:54:13 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014

Thưa thày, Thày giải câu tổng hợp dao động
Tìm giá  (A1+A2) max ấy ạ
Ta có [tex]A^2=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2cos(0,35+1,57)=(A_1+A_2)^2-2,684A_1A_2\Rightarrow (A_1+A_2)^2=A^2+2,684A_1A_2\leq A^2+2,684\frac{(A_1+A_2)^2}{4}[/tex]
==> [tex]A_1+A_2\leq \frac{A}{\sqrt{0,329}}=34,868[/tex]
Gần giá trị nhất đó là 35cm

Trời ơi phí quá tổng hợp dao động là +2cos em lại viết -2cos. Cauchy ra 25 >:(


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:59:41 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)

Câu 36: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s và pha ban đầu 0,79 rad. Phương trình dao động của con lắc là
   A.[tex]\alpha =0,1cos\left<20\pit -0,79 \right>\; (rad)[/tex]
     B.[tex]\alpha =0,1cos\left<10t + 0,79 \right>\; (rad)[/tex] 
   C.[tex]\alpha =0,1cos\left<20\pit + 0,79 \right>\; (rad)[/tex]     
        D.[tex]\alpha =0,1cos\left<10t - 0,79 \right>\; (rad)[/tex]   

Câu 37 : Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số
   A. prôtôn nhưng khác số nuclôn   
        B. nuclôn nhưng khác số nơtron
   C. nuclôn nhưng khác số prôtôn   
        D. nơtron nhưng khác số prôtôn

Câu 38: Trong âm nhạc, khoảng cách giữa hai nốt nhạc trong một quãng được tính bằng cung và nửa cung (nc). Mỗi quãng tám được chia thành 12 nc. Hai nốt nhạc cách nhau nửa cung thì hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc này có tần số thỏa mãn [tex]f_{c}^{12} = f_{t}^{12}[/tex]. Tập hợp tất cả các âm trong một quãng tám gọi là một gam (âm giai). Xét một gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến các nốt tiếp theo Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô tương ứng là 2 nc, 4 nc, 5 nc, 7 nc , 9 nc, 11 nc, 12 nc. Trong gam này, nếu âm ứng với nốt La có tần số 440 Hz thì âm ứng với nốt Sol có tần số là
   A. 330 Hz                   B. 392 Hz                   C. 494 Hz                    D. 415 Hz

Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L xác định; R = 200[tex]\Omega[/tex]; tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu là [tex]U_{1}[/tex] và giá trị cực đại là [tex]U_{2}=400V[/tex]. Giá trị của [tex]U_{1}[/tex] là
 
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10511318_10154282146820104_6353714456370209470_n.jpg)

   A. 173 V                  B. 80 V                    C. 111 V                     D. 200 V

Câu 40: Cho hai dao động điều hòa cùng phương với các phương trình lần lượt là [tex]x_{1}= A_{1}cos\left<\omega t + 0,35 \right>\; (cm)[/tex] và [tex]x_{2}= A_{2}cos\left<\omega t -1,57 \right>\; (cm)[/tex] . Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình là [tex]x = Acos\left<\omega t + \varphi \right>\; (cm)[/tex] . Giá trị cực đại của[tex]\left( A_{1} + A_{2}\right)[/tex] gần giá trị nào nhất sau đây?
   A. 25 cm                B. 20 cm                   C. 40 cm                   D. 35 cm


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 10:04:12 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
Đề nghị Thầy Điền Quang và một số thầy cô còn đam mê giải đề. Tạm thời đóng cửa trả lời vào giờ này, vì để các em ngủ nghỉ, lo học mai còn thi Hóa.
Chúc các em mai thi hóa tốt.


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 16-20)
Gửi bởi: papatiemi trong 10:07:21 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014

Thưa thày, Thày giải câu tổng hợp dao động
Tìm giá  (A1+A2) max ấy ạ
Ta có [tex]A^2=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2cos(0,35+1,57)=(A_1+A_2)^2-2,684A_1A_2\Rightarrow (A_1+A_2)^2=A^2+2,684A_1A_2\leq A^2+2,684\frac{(A_1+A_2)^2}{4}[/tex]
==> [tex]A_1+A_2\leq \frac{A}{\sqrt{0,329}}=34,868[/tex]
Gần giá trị nhất đó là 35cm

Trời ơi phí quá tổng hợp dao động là +2cos em lại viết -2cos. Cauchy ra 25 >:(
em làm lại ra 35 bằng giản đồ và định lí hàm sin


Tiêu đề: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 41-45)
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:10:54 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)

Câu 41: Đặt điện áp [tex]u=U\sqrt{2}cos2\pi ft \: (V)[/tex] (f thay đổi được, U tỉ lệ thuận với f) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Biết [tex]2L>R^{2}C[/tex]. Khi f = 60 Hz hoặc f = 90 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi f = 30 Hz hoặc f = 120 Hz thì điện áp  hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi [tex]f=f_{1}[/tex] thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch MB lệch pha một góc [tex]135^{0}[/tex] so  với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của [tex]f_{1}[/tex] bằng.
   A. 60 Hz                    B. 80 Hz                      C. 50 Hz                      D. 120 Hz

Câu 42: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian:
   A. luôn ngược pha nhau      
        B. luôn cùng pha nhau
   C. với cùng biên độ      
        D. với cùng tần số

Câu 43: Một vật dao động điều hòa với phương trình[tex]x=5cos\omega t\; (cm)[/tex]. Quãng đường vật đi được trong một chu kì là
   A. 10 cm                 B. 5 cm              C. 15 cm            D. 20 cm

Câu 44: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình [tex]x=6cos\pi t \; (cm)[/tex](x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?
A.   Tốc độ cực đại của chất điểm là 18,8 cm/s.
B.   Chu kì của dao động là 0,5 s.
C.   Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 113 [tex]cm/s^{2}[/tex]
D.   Tần số của dao động là 2 Hz.

Câu 45: Số nuclôn của hạt nhân [tex]_{90}^{230}Th[/tex] nhiều hơn số nuclôn của hạt nhân [tex]_{84}^{210}Po[/tex] là
   A. 6                  B. 126                C. 20                  D. 14


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:11:10 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014

Câu 40: Cho hai dao động điều hòa cùng phương với các phương trình lần lượt là [tex]x_{1}= A_{1}cos\left<\omega t + 0,35 \right>\; (cm)[/tex] và [tex]x_{2}= A_{2}cos\left<\omega t -1,57 \right>\; (cm)[/tex] . Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình là [tex]x = Acos\left<\omega t + \varphi \right>\; (cm)[/tex] . Giá trị cực đại của[tex]\left( A_{1} + A_{2}\right)[/tex] gần giá trị nào nhất sau đây?
   A. 25 cm                B. 20 cm                   C. 40 cm                   D. 35 cm

Dùng Định ly hàm sin bằng cách vẽ hình
ta được
[tex]\frac{A}{sin(3,14-1,92}=\frac{A1}{sin(\alpha)}=\frac{A2}{sin(1,92-\alpha}=\frac{A1+A2}{sin(\alpha)+sin(1,92-\alpha)}[/tex]
==>[tex] \frac{A}{sín,92}=\frac{A1+A2}{2sin(1,92/2).cos(....)}[/tex]
==> (A1+A2)max khi cos(...)=1 ==> A1+A2=2.Asin(1,92/2)/sin(1,92)=34,88cm


Tiêu đề: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 46-50)
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:16:53 PM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)

Câu 46: Công thoát êlectron của một kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là
   A. 0,6[tex]\mu m[/tex]                      B. 0,3[tex]\mu m[/tex]                        C. 0,4[tex]\mu m[/tex]                      D. 0,2[tex]\mu m[/tex]  

Câu 47: Dòng điện có cường độ [tex]i=2\sqrt{2}cos100\pi t[/tex] (A) chạy qua điện trở thuần 100[tex]\Omega[/tex]. Trong 30 giây, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là
   A. 12 kJ                     B. 24 kJ                          C. 4243 J                          D. 8485 J

Câu 48: Điện áp [tex]u=141\sqrt{2}cos100\pi t[/tex] (V) có giá trị hiệu dụng bằng
   A. 141 V                     B. 200 V                           C. 100 V                           D. 282 V

Câu 49: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ 1m/s và chu kì 0,5s. Sóng cơ này có bước sóng là
   A. 150 cm                      B. 100 cm                    C. 50 cm                             D. 25 cm

Câu 50: Tia X
A.   mang điện tích âm nên bị lệch trong điện trường.
B.   cùng bản chất với sóng âm
C.   có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại
D.   cùng bản chất với tia tử ngoại


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 41-45)
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:11:18 AM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)

Câu 41: Đặt điện áp [tex]u=U\sqrt{2}cos2\pi ft \: (V)[/tex] (f thay đổi được, U tỉ lệ thuận với f) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Biết [tex]2L>R^{2}C[/tex]. Khi f = 60 Hz hoặc f = 90 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi f = 30 Hz hoặc f = 120 Hz thì điện áp  hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi [tex]f=f_{1}[/tex] thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch MB lệch pha một góc [tex]135^{0}[/tex] so  với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của [tex]f_{1}[/tex] bằng.
   A. 60 Hz                    B. 80 Hz                      C. 50 Hz                      D. 120 Hz

Lời giải trong file đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 31-35)
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:27:56 AM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)

Câu 35: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc [tex]\omega[/tex]. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t = 0,95 s, vận tốc v và li độ x của vật nhỏ thỏa mãn [tex]v = -\omegax[/tex] lần thứ 5. Lấy [tex]\pi ^{2}=10[/tex]. Độ cứng của lò xo là
   A. 85 N/m                       B. 37 N/m                     C. 20 N/m                    D. 25 N/m
Lời giải trong file đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 31-35)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:49:53 AM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
Câu 31: Một tụ điện có điện dung C tích điện [tex]Q_{0}[/tex]. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm [tex]L_{1}[/tex] hoặc với cuộn cảm thuần có độ tự cảm [tex]L_{1}[/tex] thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 20mA hoặc 10 mA. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm [tex]L_{3}=9L_{1}+4L_{2}[/tex] thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là:
   A. 9 mA.               B. 4 mA.               C. 10 mA.                   D. 5 mA.
[tex] I_0 = Q_0.\frac{1}{\sqrt{LC}}[/tex]
==> Io^2 tỷ lệ nghịch L
Theo biểu thức ==> [tex]\frac{1}{I_{o3}^2}=9.\frac{1}{I_{o1}^2}+4\frac{1}{I_{o2}^2}[/tex] ==> Io3=4mA


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 31-35)
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:13:02 AM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)

Câu 33: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5 Hz và biên độ lớn nhất là 3 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 10,5 cm và 7 cm. Tại thời điểm [tex]t_{1}[/tex], phần tử C có li độ 1,5 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Vào thời điểm [tex]t_{2}=t_{1}+ \frac{79}{40}s[/tex], phần tử D có li độ là
   A. -0,75 cm             B. 1,50 cm               C. -1,50 cm                    D. 0,75 cm


[tex]\frac{\lambda }{2}=6cm=>\lambda =12cm[/tex]

[tex]\frac{CN}{\lambda }=\frac{7}{8}=>CN=4/8\lambda +2/8\lambda +1/8\lambda =\lambda /2+\lambda /4+\lambda /8[/tex]

=> C cách nút gần nhất 1 đoạn = lamda/8 => biên độ C là [tex]a_C=\frac{A\sqrt{2}}{2}=1,5\sqrt{2}cm[/tex]

[tex]\frac{DN}{\lambda }=\frac{1}{2}+\frac{1}{12}[/tex]

=> D cách nút gần nhất 1 đoạn lamda/12 => [tex]a_D=\frac{A}{2}=1,5cm[/tex]

C và D cách nút N hơn 1 bó sóng, vẽ sơ hình ra sẽ thấy rõ; C và D dao động ngược pha

Gọi pt D là [tex]u_D=1,5cos\omega t[/tex]  thì pt C là [tex]u_C=-1,5\sqrt{2}cos\omega t[/tex]

Ta có: 79/40 = 9T + 7/8T = 9T + T/2 + T/4 + T/8

Dùng vecto quay cho C. Ở t1 vecto biên độ của C nằm trên trục nằm ngang 1 góc 45 độ, sau đó sẽ quay [tex]180^0+90^0+45^0[/tex]    => ở t2 : [tex]u_C=a_C=1,5\sqrt{2}cm[/tex]

Lấy uD chia uC => uD = -1,5cm.

Thực ra trong bài này không cần viết phương trình rồi chia nhau tìm uD. Chỉ cần nhận xét C, D ngược pha. tìm uC ở thời điểm t2,thấy C đang ở biên dương => D ở biên âm.

Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 6-10)
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:31:00 AM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)

Câu 8 : Một học sinh làm thực hành xác định số vòng dây của hai máy biến áp lí tưởng A và B có các duộn dây với số vòng dây (là số nguyên) lần lượt là [tex]N_{1A},N_{2A}, N_{1B}, N_{2B}[/tex]. Biết [tex]N_{2A}=kN_{1A};\, N_{2B}=2k N_{1B}[/tex];  k > 1; [tex]N_{1A} + N_{2A} + N_{1B} + N_{2B}= 3100[/tex] vòng và trong bốn cuộn dây có hai cuộn có số vòng dây đều bằng N. Dùng kết hợp hai máy biến áp này thì có thể tăng điện áp hiệu dụng U thành 18U hoặc 2U. Số vòng dây N là
   A. 600 hoặc 372.   B. 900 hoặc 372.   C. 900 hoặc 750.      D. 750 hoặc 600.
Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 26-30)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:53:37 AM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
Câu 30: Đặt điện áp [tex]u=U\sqrt{2}cos\omega t (V)[/tex] (với U và [tex]\omega[/tex]không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm đèn sợi đốt có ghi 220V – 100W, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó đèn sáng đúng công suất định mức. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì đèn chỉ sáng với công suất bằng 50W. Trong hai trường hợp, coi điện trở của  đèn  như nhau, bỏ qua độ tự cảm của đèn. Dung kháng của tụ điện không thể là giá trị nào trong các giá trị sau?
   A. 345[tex]\Omega[/tex]                B. 484[tex]\Omega[/tex]                      C. 475[tex]\Omega[/tex]                  D. 274[tex]\Omega[/tex]
Lúc đầu P1=100 lúc sau P1=50 ==> I giảm can(2) ==> Z tăng can(2)
==> [tex]R^2+ZL^2=2(R^2+(ZL-ZC)^2)[/tex]
==> [tex]ZL^2-4ZLZC+R^2+2ZC^2=0[/tex]
ĐK ZL phải có nghiệm
==> [tex]16ZC^2-4.(R^2+2ZC^2)>=0 ==> 8ZC^2>4R^2 ==> ZC>R/\sqrt{2}[/tex] ==> nhận thằng bé nhất


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:05:05 AM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)
Câu 22: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là
   A. 0,2 s                    B. 0,1 s                C. 0,3 s            D. 0,4 s

Câu này tương tự 1 câu có trên diễn đàn: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20782.msg80924#msg80924

Nhưng hỏi như vậy không biết lực đàn hồi tác dụng lên vật hay điểm treo. Dựa vào đáp án chỉ có trường hợp lực đàn hồi tác dụng vào điểm treo là có đáp án.

Thời gian dãn bằng 2 lần thời gian nén thì [tex]\Delta l_0=\frac{A}{2}[/tex]

Lực kéo về luôn hướng về O => lực này sẽ ngược chiều với lực đàn hồi tác dụng lên vật trong khoảng từ O tới vị trí lò xo không biến dạng; lúc này Fdh hướng lên, Fkv hướng xuống) => t = 2.T/12 = 0,2s.


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:19:03 AM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)
Câu 22: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là
   A. 0,2 s                    B. 0,1 s                C. 0,3 s            D. 0,4 s

Câu này tương tự 1 câu có trên diễn đàn: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20782.msg80924#msg80924

Nhưng hỏi như vậy không biết lực đàn hồi tác dụng lên vật hay điểm treo. Dựa vào đáp án chỉ có trường hợp lực đàn hồi tác dụng vào điểm treo là có đáp án.

Thời gian dãn bằng 2 lần thời gian nén thì [tex]\Delta l_0=\frac{A}{2}[/tex]

Lực kéo về luôn hướng về O => lực này sẽ ngược chiều với lực đàn hồi tác dụng lên vật trong khoảng từ O tới vị trí lò xo không biến dạng; lúc này Fdh hướng lên, Fkv hướng xuống) => t = 2.T/12 = 0,2s.

tôi đồng ý với ý thầy đạt bài toán nên nói rõ lực đàn hồi tác dụng lên vật hay lên giá treo


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 6-10)
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:29:11 AM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)
Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là
   A. 27,3 cm/s.       B. 28,0 cm/s.              C. 27,0 cm/s.           D. 26,7 cm/s.

Gia tốc cực tiểu khi vật ở biên dương => vật sẽ đi từ A/2 --->A ---> -A --->A

=> S = 4A + A/2 và t = T + T/6   => Vtb = 27 cm/s.


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:52:18 AM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L xác định; R = 200[tex]\Omega[/tex]; tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu là [tex]U_{1}[/tex] và giá trị cực đại là [tex]U_{2}=400V[/tex]. Giá trị của [tex]U_{1}[/tex] là
 
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10511318_10154282146820104_6353714456370209470_n.jpg)

   A. 173 V                  B. 80 V                    C. 111 V                     D. 200 V
C thay doi de URCmin ==> [tex]U1=\frac{U}{\sqrt{1+ZL^2/R^2}}[/tex]
C thay doi de URCmax ==> [tex]U2=\frac{2U.R}{\sqrt{4R^2+ZL^2}-ZL} ==> ZL=1,5R[/tex]
==> U1=111V
(công thức URcmax phải nhớ rùi, cách CM mọi người xem trên diển đàn nhé)


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: masoi_hd trong 09:58:03 AM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014

Câu 38: Trong âm nhạc, khoảng cách giữa hai nốt nhạc trong một quãng được tính bằng cung và nửa cung (nc). Mỗi quãng tám được chia thành 12 nc. Hai nốt nhạc cách nhau nửa cung thì hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc này có tần số thỏa mãn [tex]f_{c}^{12} =2 f_{t}^{12}[/tex]. Tập hợp tất cả các âm trong một quãng tám gọi là một gam (âm giai). Xét một gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến các nốt tiếp theo Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô tương ứng là 2 nc, 4 nc, 5 nc, 7 nc , 9 nc, 11 nc, 12 nc. Trong gam này, nếu âm ứng với nốt La có tần số 440 Hz thì âm ứng với nốt Sol có tần số là
   A. 330 Hz                   B. 392 Hz                   C. 494 Hz                    D. 415 Hz


Nốt Sol cách nốt La 2nc ==> [tex]f_{La}^{12}=4f_{Sol}^{12}\Rightarrow f_{Sol}=\frac{f_{La}}{\sqrt[12]{4}}=391.995436(HZ)[/tex]
Có đơn giản quá không vậy đề dài bằng cả một trang trại chăn nuôi âm nhạc mà 8-x. Cách nửa cung thì [tex]f_{c}^{12} =2 f_{t}^{12}[/tex] ==> cách  2nc thì [tex]f_{c}^{12} =4 f_{t}^{12}[/tex] đúng không các thầy ơi?


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 6-10)
Gửi bởi: masoi_hd trong 10:09:09 AM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
(http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=dlattach;topic=21129.0;attach=17934;image)
k = 3 là suy ra từ hai trường hợp cuộn thứ của máy này đấu với cuộn sơ của máy kia.
Cho em hỏi có trường hợp nào cuộn sơ máy thứ 1 đấu nối tiếp với cuộn sơ máy thứ 2 và cuộn thứ máy 1 đấu nối tiếp với cuộn thứ máy thứ 2 không thầy?
Ví dụ như thế này ạ:
------------                 ---------------
               N1A          N2A
         ------                -------
        l                                 l
         ------                -------
                 N1B        N2B
-------------                ----------------
Và cho em hỏi thêm nếu đấu như thế thì có được sử dụng [tex]\frac{N_{1A}+N_{1B}}{N_{2B}+N_{2B}}=\frac{U_1}{U_2}[/tex] không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 1-5)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:38:20 AM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ). Biết tụ điện có dung kháng  [tex]Z_{C}[/tex], cuộn cảm thuần có cảm kháng [tex]Z_{L}[/tex] và [tex]3Z_{L}=2Z_{C}[/tex]. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M và N là
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10439482_10154281922110104_1434645598471398202_n.jpg)

     A. 173V.                   B. 86 V.              C. 122 V.                     D. 102 V.


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:14:00 AM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
Câu vật lý liên quan đến âm nhạc


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 1-5)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:09:22 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
Câu 4: Đặt điện áp [tex]u=180\sqrt{2}cos\omega t (V)[/tex] (với [tex]\omega[/tex] không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). R là điện trở thuần, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB và độ lớn góc lệch pha của cường độ dòng điện so với điện áp u khi [tex]L=L_{1}[/tex] là U và [tex]\varphi _{1}[/tex], còn khi  [tex]L=L_{2}[/tex] thì tương ứng là [tex]\sqrt{8}U[/tex] và  [tex]\varphi _{1}[/tex]. Biết [tex]\varphi _{1} + \varphi _{2}= 90^{0}[/tex]. Giá trị U bằng:
 
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10518702_10154281940795104_7414120578976256465_n.jpg)

   A. 135V.              B. 180V.            C. 90 V.                  D. 60 V.


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: masoi_hd trong 01:10:49 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014

Câu 38: Trong âm nhạc, khoảng cách giữa hai nốt nhạc trong một quãng được tính bằng cung và nửa cung (nc). Mỗi quãng tám được chia thành 12 nc. Hai nốt nhạc cách nhau nửa cung thì hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc này có tần số thỏa mãn [tex]f_{c}^{12} =2 f_{t}^{12}[/tex]. Tập hợp tất cả các âm trong một quãng tám gọi là một gam (âm giai). Xét một gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến các nốt tiếp theo Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô tương ứng là 2 nc, 4 nc, 5 nc, 7 nc , 9 nc, 11 nc, 12 nc. Trong gam này, nếu âm ứng với nốt La có tần số 440 Hz thì âm ứng với nốt Sol có tần số là
   A. 330 Hz                   B. 392 Hz                   C. 494 Hz                    D. 415 Hz

Câu vật lý liên quan đến âm nhạc
(http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=dlattach;topic=21129.0;attach=17938;image)
Em không hiểu trong lời giải kết luận: fc=2ft. Rõ ràng bài nói Hai nốt nhạc cách nhau nửa cung thì hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc này có tần số thỏa mãn [tex]f_{c}^{12} =2 f_{t}^{12}[/tex] từ đó làm sao suy ra  fc=2ft. Cách nhau nửa cung thì có thể thấy [tex]f_{Mi}^{12} =2 f_{Fa}^{12}[/tex] từ đó có thể thấy: [tex]f_{8}^{12} =2 f_{7}^{12}[/tex] và [tex]f_{9}^{12} =2 f_{8}^{12}[/tex] ==> [tex]f_{9}^{12} =4 f_{7}^{12}[/tex] biết f9 ta suy ra f7 luôn mà thầy


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: havang1895 trong 01:17:04 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)
Câu 22: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là
   A. 0,2 s                    B. 0,1 s                C. 0,3 s            D. 0,4 s

Câu này tương tự 1 câu có trên diễn đàn: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20782.msg80924#msg80924

Nhưng hỏi như vậy không biết lực đàn hồi tác dụng lên vật hay điểm treo. Dựa vào đáp án chỉ có trường hợp lực đàn hồi tác dụng vào điểm treo là có đáp án.

Thời gian dãn bằng 2 lần thời gian nén thì [tex]\Delta l_0=\frac{A}{2}[/tex]

Lực kéo về luôn hướng về O => lực này sẽ ngược chiều với lực đàn hồi tác dụng lên vật trong khoảng từ O tới vị trí lò xo không biến dạng; lúc này Fdh hướng lên, Fkv hướng xuống) => t = 2.T/12 = 0,2s.

tôi đồng ý với ý thầy đạt bài toán nên nói rõ lực đàn hồi tác dụng lên vật hay lên giá treo

đã nói lực đàn hồi là tác dụng vào điểm treo rồi, lực tác dụng vào vật là lực hồi phục (kéo về)


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: masoi_hd trong 01:23:24 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
đã nói lực đàn hồi là tác dụng vào điểm treo rồi, lực tác dụng vào vật là lực hồi phục (kéo về)
Lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo hay tác dụng vào vật có khác gì nhau đâu hả thầy? Lực đàn hồi tác dụng vào vật lực phục hồi tác dụng vào vật rõ ràng khác nhau trong trường hợp con lắc treo thẳng đứng mà


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 6-10)
Gửi bởi: havang1895 trong 01:24:26 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)

Câu 6 : Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3 s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy [tex]g=9,9m/s^{2}[/tex]. Độ sâu ước lượng của giếng là

   A. 43 m.                 B. 45 m.               C. 39 m.           D. 41 m.

Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là
   A. 27,3 cm/s.       B. 28,0 cm/s.              C. 27,0 cm/s.           D. 26,7 cm/s.

Câu 8 : Một học sinh làm thực hành xác định số vòng dây của hai máy biến áp lí tưởng A và B có các duộn dây với số vòng dây (là số nguyên) lần lượt là [tex]N_{1A},N_{2A}, N_{1B}, N_{2B}[/tex]. Biết [tex]N_{2A}=kN_{1A};\, N_{2B}=2k N_{1B}[/tex];  k > 1; [tex]N_{1A} + N_{2A} + N_{1B} + N_{2B}= 3100[/tex] vòng và trong bốn cuộn dây có hai cuộn có số vòng dây đều bằng N. Dùng kết hợp hai máy biến áp này thì có thể tăng điện áp hiệu dụng U thành 18U hoặc 2U. Số vòng dây N là
   A. 600 hoặc 372.   B. 900 hoặc 372.   C. 900 hoặc 750.      D. 750 hoặc 600.

Câu 9: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn [tex]S_{1}[/tex] và [tex]S_{2}[/tex] cách nhau 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở mặt nước, gọi d là đường trung trực của đoạn [tex]S_{1}S_{2}[/tex]. Trên d, điểm M ở cách [tex]S_{1}[/tex] 10 cm; điểm N dao động cùng pha với M và gần M nhất sẽ cách M một đoạn có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
   A. 7,8 mm.          B. 6,8 mm.                  C. 9,8 mm.                      D. 8,8 mm.

Câu 10: Theo mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, nếu lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng L là F thì khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N, lực này sẽ là
   A.[tex]\frac{F}{16}[/tex]                B.[tex]\frac{F}{9}[/tex]               C. [tex]\frac{F}{4}[/tex].            D. [tex]\frac{F}{25}[/tex].


Câu 9: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 cách nhau 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở mặt nước, gọi d là đường trung trực của đoạn S1S2. Trên d, điểm M ở cách S1 10 cm; điểm N dao động cùng pha với M và gần M nhất sẽ cách M một đoạn có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
   A. 7,8 mm.   B. 6,8 mm.   C. 9,8 mm.   D. 8,8 mm.

Gọi O là trung điểm: OM = 6cm
Pha điểm M: 2πd/λ = 40π → thử 2 giá trị gần nhất:
+ 2π d1/λ = 38π → d1 = 9,5 → ON1 = 5,1234cm → k cách MN1: 8,8mm
+ 2π d2/λ = 42π → d1 = 10,5 → ON1 = 6,8cm → k cách MN: 8mm
→ Ngắn nhất chọn 7,8Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:31:24 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
đã nói lực đàn hồi là tác dụng vào điểm treo rồi, lực tác dụng vào vật là lực hồi phục (kéo về)
+ Lực hồi phục là hợp lực tác dụng vào vật thầy ah, là lực gây ra gia tốc cho vật.
+ trong con lắc lò xo treo lực hời phục chính là HLuc của Fdh và trong lực P
+ lực hời phụ xuất hiện 2 đầu lò xo tác dụng lên điểm tiếp xúc 2 đầu lò xo
+ do vậy lực đàn hòi tác dụng lên vật và giá treo có độ lớn cân bằng nhau, ngược hướng và cùng độ lớn. trong bài này mà hiểu lực đàn hồi trên giá treo là không có đáp án thầy ah.


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 6-10)
Gửi bởi: huongduongqn trong 01:32:54 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)
Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là
   A. 27,3 cm/s.       B. 28,0 cm/s.              C. 27,0 cm/s.           D. 26,7 cm/s.

Gia tốc cực tiểu khi vật ở biên dương => vật sẽ đi từ A/2 --->A ---> -A --->A

=> S = 4A + A/2 và t = T + T/6   => Vtb = 27 cm/s.
Theo em nghĩ thì vận tốc đạt cực tiểu tại VTCB a = 0; còn tại VT biên dương thì a = - Aw^2 thì là cực đại ( dấu trừ chỉ để xét chiều chuyển động)

vì vậy vật sẽ đi từ A/2 ---> A ----> - A ----> O
=> S = 3A+A/2=24,5cm và t =  T - T/12 = 11/12s => vtb=26,7 cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 6-10)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:41:12 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
Câu 9: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 cách nhau 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở mặt nước, gọi d là đường trung trực của đoạn S1S2. Trên d, điểm M ở cách S1 10 cm; điểm N dao động cùng pha với M và gần M nhất sẽ cách M một đoạn có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
   A. 7,8 mm.   B. 6,8 mm.   C. 9,8 mm.   D. 8,8 mm.

Gọi O là trung điểm: OM = 6cm
Pha điểm M: 2πd/λ = 40π → thử 2 giá trị gần nhất:
+ 2π d1/λ = 38π → d1 = 9,5 → ON1 = 5,1234cm → k cách MN1: 8,8mm
+ 2π d2/λ = 42π → d1 = 10,5 → ON1 = 6,8cm → k cách MN: 8mm
→ Ngắn nhất chọn 7,8
có thể làm nhanh khi nhớ CT [tex]d=k.\lambda[/tex] (d là khoang cách từ 1 điểm trên TT đến S1)
xét M ==> k=20 vậy gần nó là k=21 và 19
==> d=10,5 và d=9,5 ==> A


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: huongduongqn trong 01:46:41 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
đã nói lực đàn hồi là tác dụng vào điểm treo rồi, lực tác dụng vào vật là lực hồi phục (kéo về)
+ Lực hồi phục là hợp lực tác dụng vào vật thầy ah, là lực gây ra gia tốc cho vật.
+ trong con lắc lò xo treo lực hời phục chính là HLuc của Fdh và trong lực P
+ lực hời phụ xuất hiện 2 đầu lò xo tác dụng lên điểm tiếp xúc 2 đầu lò xo
+ do vậy lực đàn hòi tác dụng lên vật và giá treo có độ lớn cân bằng nhau, ngược hướng và cùng độ lớn. trong bài này mà hiểu lực đàn hồi trên giá treo là không có đáp án thầy ah.
Lực đàn hồi xuất hiện ở hai đầu của lò xo
theo cách hỏi của đề  bài  (lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về ) thì em nghĩ họ chỉ đang muốn nói tới lực đàn hồi tác dụng lên vật. vì lực kéo về tác dụng lên vật.
Nếu muốn hỏi lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo thì đề bài sẽ chỉ rõ


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 6-10)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:54:07 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
Theo em nghĩ thì vận tốc đạt cực tiểu tại VTCB a = 0; còn tại VT biên dương thì a = - Aw^2 thì là cực đại ( dấu trừ chỉ để xét chiều chuyển động)

vì vậy vật sẽ đi từ A/2 ---> A ----> - A ----> O
=> S = 3A+A/2=24,5cm và t =  T - T/12 = 11/12s => vtb=26,7 cm/s

gia tốc và vận tốc đều là cái đại lượng có hướng nên giá trị của nó là giá trị đại số, do vậy giá trị cực tiểu khi nó âm nhất ==> x=A thì nó âm nhất ,
Đề bài nói rõ giá trị cực tiểu chứ không nói độ lớn cực tiều em ah nên theo thầy 27cm/s là OK


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 02:27:38 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014

Câu 38: Trong âm nhạc, khoảng cách giữa hai nốt nhạc trong một quãng được tính bằng cung và nửa cung (nc). Mỗi quãng tám được chia thành 12 nc. Hai nốt nhạc cách nhau nửa cung thì hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc này có tần số thỏa mãn [tex]f_{c}^{12} =2 f_{t}^{12}[/tex]. Tập hợp tất cả các âm trong một quãng tám gọi là một gam (âm giai). Xét một gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến các nốt tiếp theo Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô tương ứng là 2 nc, 4 nc, 5 nc, 7 nc , 9 nc, 11 nc, 12 nc. Trong gam này, nếu âm ứng với nốt La có tần số 440 Hz thì âm ứng với nốt Sol có tần số là
   A. 330 Hz                   B. 392 Hz                   C. 494 Hz                    D. 415 Hz

Câu vật lý liên quan đến âm nhạc
(http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=dlattach;topic=21129.0;attach=17938;image)
Em không hiểu trong lời giải kết luận: fc=2ft. Rõ ràng bài nói Hai nốt nhạc cách nhau nửa cung thì hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc này có tần số thỏa mãn [tex]f_{c}^{12} =2 f_{t}^{12}[/tex] từ đó làm sao suy ra  fc=2ft. Cách nhau nửa cung thì có thể thấy [tex]f_{Mi}^{12} =2 f_{Fa}^{12}[/tex] từ đó có thể thấy: [tex]f_{8}^{12} =2 f_{7}^{12}[/tex] và [tex]f_{9}^{12} =2 f_{8}^{12}[/tex] ==> [tex]f_{9}^{12} =4 f_{7}^{12}[/tex] biết f9 ta suy ra f7 luôn mà thầy
Thầy đang nói về bản chất của cách chia tần số trong âm nhạc. Thực ra bài này tính đơn giản như em nói. Nhưng vì sao tần số nốt cao và thấp lại thỏa mãn: (fc)^12 = 2(ft)^12.
Lí do: là trong một quãng tám các tần số được chia phải thỏa mãn: f1/f0 = f2/f1 = f3/f2 =....=fn/(fn-1)
Ở đây thầy đặt fc = f12 nó là nốt cao cuối cùng của quảng tám. Và đặt ft = fo nó là nốt thấp nhất của quãng tám.
Dùng suy luận về toán học, ta chứng minh được tỉ số của hai tần số liên tiếp là 2^(1/12).
Vậy, bài này có nằm trong chương trình dạy của vật lý phổ thông không? Vì topic này bảo là thảo luận, nên thầy đưa ra bản chất để chứng minh công thức đó.
Giả sử bài toán ra. Trong một quãng tám: fc = 3ft hoặc đại loại là fc=m.ft thì thế nào?


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 02:43:26 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)
Câu 14: Các thao tác cơ bản khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số (hình vẽ) để đo điện áp xoay chiều cỡ 120 V gồm:
   a. Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.
   b. Cho hai đầu đo của hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp.
   c. Vặn đầu đánh dấu của núm xoay tới chấm có ghi 200, trong vùng ACV.
   d. Cắm hai đầu nối của hai dây đo vào hai ổ COM và [tex]V\Omega[/tex].
   e. Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện áp.
   g. Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.
Thứ tự đúng các thao tác là:
   A. a, b, d, c, e, g.   B. c, d, a, b, e, g.
   C. d, a, b, c, e, g.   D. d, b, a, c, e, g.   

(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10389186_10154281995340104_1753233242961814668_n.jpg)
Câu này thứ tự thao tác dùng đồng hồ vạn năng là đáp án gì các thầy cô nhỉ? Theo Thành thì chọn đáp án B.Thấy bài giảng bên hocmai.vn đưa đáp án là D.
Đây là câu làm cho chính GV đi dạy cũng lúng túng. Vì lâu nay dạy học thực hành bài này toàn chú ý đến kết quả thu được mà quên mất trình tự dùng đồng hồ để đo.


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:49:01 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)
Câu 14: Các thao tác cơ bản khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số (hình vẽ) để đo điện áp xoay chiều cỡ 120 V gồm:
   a. Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.
   b. Cho hai đầu đo của hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp.
   c. Vặn đầu đánh dấu của núm xoay tới chấm có ghi 200, trong vùng ACV.
   d. Cắm hai đầu nối của hai dây đo vào hai ổ COM và [tex]V\Omega[/tex].
   e. Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện áp.
   g. Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.
Thứ tự đúng các thao tác là:
   A. a, b, d, c, e, g.   B. c, d, a, b, e, g.
   C. d, a, b, c, e, g.   D. d, b, a, c, e, g.   

(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10389186_10154281995340104_1753233242961814668_n.jpg)
Câu này thứ tự thao tác dùng đồng hồ vạn năng là đáp án gì các thầy cô nhỉ? Theo Thành thì chọn đáp án B.Thấy bài giảng bên hocmai.vn đưa đáp án là D.
Đây là câu làm cho chính GV đi dạy cũng lúng túng. Vì lâu nay dạy học thực hành bài này toàn chú ý đến kết quả thu được mà quên mất trình tự dùng đồng hồ để đo.
đồng ý với thầy b trước c sao được


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 02:55:28 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
Theo em nghĩ thì vận tốc đạt cực tiểu tại VTCB a = 0; còn tại VT biên dương thì a = - Aw^2 thì là cực đại ( dấu trừ chỉ để xét chiều chuyển động)

vì vậy vật sẽ đi từ A/2 ---> A ----> - A ----> O
=> S = 3A+A/2=24,5cm và t =  T - T/12 = 11/12s => vtb=26,7 cm/s

gia tốc và vận tốc đều là cái đại lượng có hướng nên giá trị của nó là giá trị đại số, do vậy giá trị cực tiểu khi nó âm nhất ==> x=A thì nó âm nhất ,
Đề bài nói rõ giá trị cực tiểu chứ không nói độ lớn cực tiều em ah nên theo thầy 27cm/s là OK
Câu này cũng oái ăm nhỉ ? Tôi cũng tán thành với ý của Thầy Thạnh về mặt bản chất vật lý. Nhưng nếu xét về toán là phải ở biên. Thôi chờ đáp án chính thức của Bộ


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 1-5)
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:09:22 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014


Câu 4: Đặt điện áp [tex]u=180\sqrt{2}cos\omega t (V)[/tex] (với [tex]\omega[/tex] không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). R là điện trở thuần, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB và độ lớn góc lệch pha của cường độ dòng điện so với điện áp u khi [tex]L=L_{1}[/tex] là U và [tex]\varphi _{1}[/tex], còn khi  [tex]L=L_{2}[/tex] thì tương ứng là [tex]\sqrt{8}U[/tex] và  [tex]\varphi _{1}[/tex]. Biết [tex]\varphi _{1} + \varphi _{2}= 90^{0}[/tex]. Giá trị U bằng:
 
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10518702_10154281940795104_7414120578976256465_n.jpg)

   A. 135V.              B. 180V.            C. 90 V.                  D. 60 V.Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:24:08 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
Hướng dẫn giải chi tiết, mọi người tham khảo

1) Hướng dẫn giải chi tiết đề thi tuyển sinh vật ký 2014 - Thầy Lê Trọng Duy  (http://thuvienvatly.com/download/40377)

2) BÌNH LUẬN & GIẢI BẰNG NHIỀU CÁCH ÐỀ 319 MÔN VL 2014  (http://thuvienvatly.com/download/40378)


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 03:44:02 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)
Câu 14: Các thao tác cơ bản khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số (hình vẽ) để đo điện áp xoay chiều cỡ 120 V gồm:
   a. Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.
   b. Cho hai đầu đo của hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp.
   c. Vặn đầu đánh dấu của núm xoay tới chấm có ghi 200, trong vùng ACV.
   d. Cắm hai đầu nối của hai dây đo vào hai ổ COM và [tex]V\Omega[/tex].
   e. Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện áp.
   g. Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.
Thứ tự đúng các thao tác là:
   A. a, b, d, c, e, g.   B. c, d, a, b, e, g.
   C. d, a, b, c, e, g.   D. d, b, a, c, e, g.   

(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10389186_10154281995340104_1753233242961814668_n.jpg)
Câu này thứ tự thao tác dùng đồng hồ vạn năng là đáp án gì các thầy cô nhỉ? Theo Thành thì chọn đáp án B.Thấy bài giảng bên hocmai.vn đưa đáp án là D.
Đây là câu làm cho chính GV đi dạy cũng lúng túng. Vì lâu nay dạy học thực hành bài này toàn chú ý đến kết quả thu được mà quên mất trình tự dùng đồng hồ để đo.
đồng ý với thầy b trước c sao được
Câu này B mới đúng, bên hocmai giải sai rồi.. :-t


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 1-5)
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 03:46:16 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014


Câu 4: Đặt điện áp [tex]u=180\sqrt{2}cos\omega t (V)[/tex] (với [tex]\omega[/tex] không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). R là điện trở thuần, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB và độ lớn góc lệch pha của cường độ dòng điện so với điện áp u khi [tex]L=L_{1}[/tex] là U và [tex]\varphi _{1}[/tex], còn khi  [tex]L=L_{2}[/tex] thì tương ứng là [tex]\sqrt{8}U[/tex] và  [tex]\varphi _{1}[/tex]. Biết [tex]\varphi _{1} + \varphi _{2}= 90^{0}[/tex]. Giá trị U bằng:
 
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10518702_10154281940795104_7414120578976256465_n.jpg)

   A. 135V.              B. 180V.            C. 90 V.                  D. 60 V.

Mọi người thử cách này xem


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 03:48:32 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
Theo em nghĩ thì vận tốc đạt cực tiểu tại VTCB a = 0; còn tại VT biên dương thì a = - Aw^2 thì là cực đại ( dấu trừ chỉ để xét chiều chuyển động)

vì vậy vật sẽ đi từ A/2 ---> A ----> - A ----> O
=> S = 3A+A/2=24,5cm và t =  T - T/12 = 11/12s => vtb=26,7 cm/s

gia tốc và vận tốc đều là cái đại lượng có hướng nên giá trị của nó là giá trị đại số, do vậy giá trị cực tiểu khi nó âm nhất ==> x=A thì nó âm nhất ,
Đề bài nói rõ giá trị cực tiểu chứ không nói độ lớn cực tiều em ah nên theo thầy 27cm/s là OK
Câu này cũng oái ăm nhỉ ? Tôi cũng tán thành với ý của Thầy Thạnh về mặt bản chất vật lý. Nhưng nếu xét về toán là phải ở biên. Thôi chờ đáp án chính thức của Bộ
Cứ theo Toán mà làm, rõ ràng giá trị cực tiểu phải là [tex]-\omega ^{2}A[/tex] => x = A và do đó đáp án là 27 cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: havang1895 trong 05:30:01 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
đã nói lực đàn hồi là tác dụng vào điểm treo rồi, lực tác dụng vào vật là lực hồi phục (kéo về)
+ Lực hồi phục là hợp lực tác dụng vào vật thầy ah, là lực gây ra gia tốc cho vật.
+ trong con lắc lò xo treo lực hời phục chính là HLuc của Fdh và trong lực P
+ lực hời phụ xuất hiện 2 đầu lò xo tác dụng lên điểm tiếp xúc 2 đầu lò xo
+ do vậy lực đàn hòi tác dụng lên vật và giá treo có độ lớn cân bằng nhau, ngược hướng và cùng độ lớn. trong bài này mà hiểu lực đàn hồi trên giá treo là không có đáp án thầy ah.

Tôi hiểu đơn giản là lực đàn hồi tính theo độ biến dạng của lò xo, còn lực hồi phục tính theo li độ. Vậy đề thường cho lực đàn hồi là lực td vào điểm treo, còn hợp lực tác dụng vào vật là lực hồi phục. Từ trước đến giờ tôi vẫn chưa gặp bài nào tính lực đàn hồi td vào vật cả, trừ khi cllx đặt nằm ngang, chắc bài này cũng vậy thôi.


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 6-10)
Gửi bởi: havang1895 trong 05:41:28 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)
Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là
   A. 27,3 cm/s.       B. 28,0 cm/s.              C. 27,0 cm/s.           D. 26,7 cm/s.

Gia tốc cực tiểu khi vật ở biên dương => vật sẽ đi từ A/2 --->A ---> -A --->A

=> S = 4A + A/2 và t = T + T/6   => Vtb = 27 cm/s.
Theo em nghĩ thì vận tốc đạt cực tiểu tại VTCB a = 0; còn tại VT biên dương thì a = - Aw^2 thì là cực đại ( dấu trừ chỉ để xét chiều chuyển động)

vì vậy vật sẽ đi từ A/2 ---> A ----> - A ----> O
=> S = 3A+A/2=24,5cm và t =  T - T/12 = 11/12s => vtb=26,7 cm/s


tôi nghĩ nếu nói giá trị là lấy dấu luôn, còn nói độ lớn mới không xét dấu.
Giống như bài hạt nhân, đề chỉ nói có vận tốc bằng nhau thì hiểu luôn là có cùng vector vận tốc vậy.


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: havang1895 trong 05:45:28 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)
Câu 14: Các thao tác cơ bản khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số (hình vẽ) để đo điện áp xoay chiều cỡ 120 V gồm:
   a. Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.
   b. Cho hai đầu đo của hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp.
   c. Vặn đầu đánh dấu của núm xoay tới chấm có ghi 200, trong vùng ACV.
   d. Cắm hai đầu nối của hai dây đo vào hai ổ COM và [tex]V\Omega[/tex].
   e. Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện áp.
   g. Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.
Thứ tự đúng các thao tác là:
   A. a, b, d, c, e, g.   B. c, d, a, b, e, g.
   C. d, a, b, c, e, g.   D. d, b, a, c, e, g.   

(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10389186_10154281995340104_1753233242961814668_n.jpg)
Câu này thứ tự thao tác dùng đồng hồ vạn năng là đáp án gì các thầy cô nhỉ? Theo Thành thì chọn đáp án B.Thấy bài giảng bên hocmai.vn đưa đáp án là D.
Đây là câu làm cho chính GV đi dạy cũng lúng túng. Vì lâu nay dạy học thực hành bài này toàn chú ý đến kết quả thu được mà quên mất trình tự dùng đồng hồ để đo.

Tôi cũng chọn B, phải chọn thang đo trước khi đo. Thấy bên moon đưa đáp án mà bỏ thêm chữ BGD với Đề chính thức ban đầu tưởng đáp án của Bộ. Nếu đáp án là D thì đề bị sạn câu này rồi


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 1-5)
Gửi bởi: havang1895 trong 05:52:17 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014


Câu 4: Đặt điện áp [tex]u=180\sqrt{2}cos\omega t (V)[/tex] (với [tex]\omega[/tex] không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). R là điện trở thuần, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB và độ lớn góc lệch pha của cường độ dòng điện so với điện áp u khi [tex]L=L_{1}[/tex] là U và [tex]\varphi _{1}[/tex], còn khi  [tex]L=L_{2}[/tex] thì tương ứng là [tex]\sqrt{8}U[/tex] và  [tex]\varphi _{1}[/tex]. Biết [tex]\varphi _{1} + \varphi _{2}= 90^{0}[/tex]. Giá trị U bằng:
 
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10518702_10154281940795104_7414120578976256465_n.jpg)

   A. 135V.              B. 180V.            C. 90 V.                  D. 60 V.

Vẽ hình nhận thấy: sin(φ1) = cos(φ2) → U/180 = UR2/180 → UR2 = U → UR2^2 + (U căn(8))^2 = 180^2 → U = 60


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 1-5)
Gửi bởi: masoi_hd trong 06:06:49 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2014

Mọi người thử cách này xem
(http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=dlattach;topic=21129.0;attach=17947;image)
Em nghĩ thế này có lẽ nhanh hơn:
Ta có [tex]sin^2\varphi _1+cos^2\varphi _1=1\Leftrightarrow (\frac{U}{U_{AB}})^2+(\frac{\sqrt{8}U}{U_{AB}})^2=1\Rightarrow U=\frac{U_{AB}}{3}=60V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 6-10)
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:22:34 AM Ngày 07 Tháng Bảy, 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 319      (Thời gian làm bài : 90 phút)
Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là
   A. 27,3 cm/s.       B. 28,0 cm/s.              C. 27,0 cm/s.           D. 26,7 cm/s.

Gia tốc cực tiểu khi vật ở biên dương => vật sẽ đi từ A/2 --->A ---> -A --->A

=> S = 4A + A/2 và t = T + T/6   => Vtb = 27 cm/s.
Theo em nghĩ thì vận tốc đạt cực tiểu tại VTCB a = 0; còn tại VT biên dương thì a = - Aw^2 thì là cực đại ( dấu trừ chỉ để xét chiều chuyển động)

vì vậy vật sẽ đi từ A/2 ---> A ----> - A ----> O
=> S = 3A+A/2=24,5cm và t =  T - T/12 = 11/12s => vtb=26,7 cm/s

Kh nào đề nói độ lớn gia tốc cực tiểu thì đúng là khi vật qua VTCB O, [tex]\left|a \right|_m_i_n=0.[/tex]

Gia tốc là đại lượng vecto. Gia tốc có giá trị cực tiểu khi nó có độ lớn cực đại và ngược chiều dương hay là ở biên dương. Hay dựa vào công thức gia tốc  [tex]a=-\omega ^2x[/tex], khi:

x = -A => [tex]a=+\omega ^2A[/tex]

x = A => [tex]a=-\omega ^2A[/tex]

x = 0 => a = 0.

Trong 3 kết quả trên thì nhỏ nhất là [tex]-\omega ^2A[/tex].


Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:43:10 AM Ngày 07 Tháng Bảy, 2014
đã nói lực đàn hồi là tác dụng vào điểm treo rồi, lực tác dụng vào vật là lực hồi phục (kéo về)
+ Lực hồi phục là hợp lực tác dụng vào vật thầy ah, là lực gây ra gia tốc cho vật.
+ trong con lắc lò xo treo lực hời phục chính là HLuc của Fdh và trong lực P
+ lực hời phụ xuất hiện 2 đầu lò xo tác dụng lên điểm tiếp xúc 2 đầu lò xo
+ do vậy lực đàn hòi tác dụng lên vật và giá treo có độ lớn cân bằng nhau, ngược hướng và cùng độ lớn. trong bài này mà hiểu lực đàn hồi trên giá treo là không có đáp án thầy ah.

Tôi hiểu đơn giản là lực đàn hồi tính theo độ biến dạng của lò xo, còn lực hồi phục tính theo li độ. Vậy đề thường cho lực đàn hồi là lực td vào điểm treo, còn hợp lực tác dụng vào vật là lực hồi phục. Từ trước đến giờ tôi vẫn chưa gặp bài nào tính lực đàn hồi td vào vật cả, trừ khi cllx đặt nằm ngang, chắc bài này cũng vậy thôi.

Thưa thầy, một vật mắc vào 1 trong 2 đầu lò xo, khi lò xo biến dạng nó sẽ chịu tác dụng của lực đàn hồi. Vậy đề yêu cầu tìm lực đàn hồi tác dụng vào vật trong bài CLLX treo thẳng đứng cũng bình thường mà thầy.

Đề trên mình giải hai trường hợp, thì trường hợp xét lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo không có đáp án.

Trên diễn đàn mình cũng có rất nhiều câu tính lực đàn hồi tác dụng vào vật trong bài CLLX treo thẳng đứng mà các em học sinh hỏi trích từ các đề thi thử.Tiêu đề: Trả lời: Thảo luận đề ĐH môn Vật Lý 2014 - MĐ 319 (Câu 16-20)
Gửi bởi: leaflife trong 09:36:30 PM Ngày 12 Tháng Bảy, 2014
Ta có [tex]A^2=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2cos(0,35+1,57)=(A_1+A_2)^2-2,684A_1A_2\Rightarrow (A_1+A_2)^2=A^2+2,684A_1A_2\leq A^2+2,684\frac{(A_1+A_2)^2}{4}[/tex]
==> [tex]A_1+A_2\leq \frac{A}{\sqrt{0,329}}=34,868[/tex]
Gần giá trị nhất đó là 35cm

câu này chính xác lặp lại đề chuyên phan bội châu!
có thể dùng thủ thuật nhỏ giải không tệ chút nào
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20870.0