Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: MTP trong 09:47:14 AM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21127Tiêu đề: Giai hệ trong dao động điều hòa
Gửi bởi: MTP trong 09:47:14 AM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
m.n cho em hỏi cách giải cái này giải hệ bài này


Tiêu đề: Trả lời: Giai hệ trong dao động điều hòa
Gửi bởi: masoi_hd trong 10:33:02 AM Ngày 04 Tháng Bảy, 2014
m.n cho em hỏi cách giải cái này giải hệ bài này
[tex]Acos\varphi =0\Rightarrow cos\varphi =0\Rightarrow \varphi =+-\frac{\Pi }{2}[/tex]
Do [tex]v=-A\omega sin\varphi = 40\Pi >0\Rightarrow \varphi =-\frac{\Pi }{2}[/tex]
thay vào phương trình (2) để tính A