Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LunarMooN.BH trong 04:25:27 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21121Tiêu đề: Bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: LunarMooN.BH trong 04:25:27 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2014
1) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nguồn S phát 2 ánh sáng đơn sắc lamđa1=400nm lamđa2=600nm khoảng cách giữa 2 khe là 1mm , màn ảnh cách 2 khe 2m. Độ rộng miền giao thoa trên màn L=2,1cm đối xứng qua vân trung tâm Tìm số vân sáng trên màn
Đs:35
2)1) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nguồn S phát 2 ánh sáng đơn sắc lamđa1=400nm lamđa2=600nm khoảng cách giữa 2 khe là 1mm , màn ảnh cách 2 khe 2m. Độ rộng miền giao thoa trên màn L=2,1cm đối xứng qua vân trung tâm Tìm số vân sáng không cùng màu với vân trung tâm trên màn
Đs:26
Các thầy giúp đỡ cho e


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: masoi_hd trong 05:32:50 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2014
1) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nguồn S phát 2 ánh sáng đơn sắc lamđa1=400nm lamđa2=600nm khoảng cách giữa 2 khe là 1mm , màn ảnh cách 2 khe 2m. Độ rộng miền giao thoa trên màn L=2,1cm đối xứng qua vân trung tâm Tìm số vân sáng trên màn
Đs:35

i1=0,8mm, i2=1,2mm
+ Số cực đại giao thoa của [tex]\lambda _1[/tex] trên màn: [tex]N_1=2[\frac{L}{2i_1}]+1=27[/tex]
+ Số cực đại giao thoa của [tex]\lambda _2[/tex] trên màn: [tex]N_2=2[\frac{L}{2i_2}]+1=17[/tex]
+ Ta có: [tex]\frac{k_1}{k_2}=\frac{\lambda _2}{\lambda _1}=\frac{3}{2}[/tex] ==> số vân trùng trên màn [tex]N_t=2[\frac{L}{2.3i_1}]+1=9[/tex]
==> số vân quan sát được trên màn: N1+N2-Nt=35 vân
2)1) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nguồn S phát 2 ánh sáng đơn sắc lamđa1=400nm lamđa2=600nm khoảng cách giữa 2 khe là 1mm , màn ảnh cách 2 khe 2m. Độ rộng miền giao thoa trên màn L=2,1cm đối xứng qua vân trung tâm Tìm số vân sáng không cùng màu với vân trung tâm trên màn
Đs:26
Sô vân sáng không cùng màu với vân trung tâm: N1+N2-2.Nt=26 vân  (1 vân trùng là 2 cực đại giao thoa nên ta trừ đi 2.Nt)